Zakłady i instytucje w Chrzanowie

 1. nr ewid. 24 Państwowa Komunikacja Samochodowa Chrzanów
 2. nr ewid. 176 Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw "Bumar-Fablok"
 3. nr ewid. 210 Powszechna Kasa Oszczędności
 4. nr ewid. 290 Zakład Transportu Mleczarskiego
 5. nr ewid. 315 Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego
 6. nr ewid. 318 Spółdzielnia Transportu Wiejskiego
 7. nr ewid. 328 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 8. nr ewid. 349 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
 9. nr ewid. 370 Chrzanowskie Przedsiębiorstwo Budowlane
 10. nr ewid. 382 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 11. nr ewid. 390 Narodowy Bank Polski
 12. nr ewid. 399 Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych
 13. nr ewid. 441 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
 14. nr ewid. 503 Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud"
 15. nr ewid. 10 Nadleśnictwo Chrzanów
 16. nr ewid. 532 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Remontowo-Budowlanych
 17. nr ewid. 541 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
 18. nr ewid. 552 Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica
 19. nr ewid. 562 Państwowy Ośrodek Maszynowy
 20. nr ewid. 594 Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
 21. nr ewid. 694 Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny
 22. nr ewid. 709 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem"
 23. nr ewid. 765 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie
 24. nr ewid. 769 Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Będzinie "Chłodnia"
 25. nr ewid. 788 Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Ośrodków Wiejskich
 26. nr ewid. 804 Sąd Rejonowy
 27. nr ewid. 812 Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych "Elektrochem"
 28. nr ewid. 825 Rejon Budowy Mostów
 29. nr ewid. 910 Usługowa Spółdzielnia Pracy
 30. nr ewid. 1037 Zakłady Mięsne
 31. nr ewid. 1100 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna