Zakłady i instytucje w Czechowicach-Dziedzicach

 1. nr ewid. 170 Walcownia Metali "Dziedzice"im. F. Dzierżyńskiego
 2. nr ewid. 407 Śląska Fabryka Kabli
 3. nr ewid. 500 Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego
 4. nr ewid. 632 Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego "Polam-Kontakt"
 5. nr ewid. 660 Zespół Przychodni Przemysłowych
 6. nr ewid. 700 Wojewódzka Spóldzielnia Spożywców "Społem"
 7. nr ewid. 773 Międzyszkolna Organizacja Związkowa
 8. nr ewid. 800 Spółdzielnia Mieszkaniowa
 9. nr ewid. 846 Urząd Telekomunikacji
 10. nr ewid. 859 Polskie Koleje Państwowe Dział Sieci i Zasilania
 11. nr ewid. 1017 Przedsiębiorstwo Obsługi Pozaprodukcyjnej "Resop"
 12. nr ewid. 1019 Polskie Koleje Państwowe Stacja Kolejowa Czechowice-Dziedzice
 13. nr ewid. 1075 Dom Mody "Elegancja"
 14. nr ewid. 1077 Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
 15. nr ewid. 1078 OBRSE "Polam-Elgos"
 16. nr ewid. 1088 Usługowa Spółdzielnia Pracy