Zakłady i instytucje w Czeladzi

 1. nr ewid. 118 Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
 2. nr ewid. 182 Spółdzielnia Inwalidów "Czerwone Zagłębie"
 3. nr ewid. 267 Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud"
 4. nr ewid. 345 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budownictwa Komunalnego
 5. nr ewid. 421 Narodowy Bank Polski
 6. nr ewid. 504 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Świt"
 7. nr ewid. 545 Zakład Płytek i Wyrobów Sanitarnych "Józefów"
 8. nr ewid. 652 Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg"
 9. nr ewid. 748 Spółdzielnia Mieszkaniowa
 10. nr ewid. 774 Przedsiębiorstwo Przed. Pomocniczego i Montażu Budownictwa Rolniczego
 11. nr ewid. 898 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 12. nr ewid. 1012 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców