Zakłady i instytucje w Częstochowie

  1. nr ewid. 66 Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast"
  2. nr ewid. 169 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Ter. Rolnictwa