Zakłady i instytucje w Dąbrowie Górniczej

 1. nr ewid. 1 Huta "Katowice"
 2. nr ewid. 22 "Hydrobudowa" Śląsk
 3. nr ewid. 23 Zakład Transportu Samochodowego ERG Ząbkowice
 4. nr ewid. 25 Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych "Budostal"
 5. nr ewid. 28 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Budostal"
 6. nr ewid. 29 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Budostal" 6
 7. nr ewid. 34 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Budostal" 1
 8. nr ewid. 38 Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal"
 9. nr ewid. 39 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator"
 10. nr ewid. 40 Zespół Opieki Zdrowotnej
 11. nr ewid. 49 Zakład Produkcyjno-Montażowy Domków Jednorodzinnych
 12. nr ewid. 55 Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych "Budostal" 11
 13. nr ewid. 73 Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa W. "Transbud" Nowa Huta Oddział 2
 14. nr ewid. 85 Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "Defum"
 15. nr ewid. 111 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" Katowice - Oddział Huta "Katowice"
 16. nr ewid. 121 Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa W. "Transbud" Nowa Huta Oddział 5
 17. nr ewid. 124 "Izokor-Instal"
 18. nr ewid. 127 K.P.K.S. i U.P. "Mostostal" Kraków
 19. nr ewid. 129 P.B.M.H.
 20. nr ewid. 147 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
 21. nr ewid. 157 Zakład Transportu i Sprzętu Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach Oddział w Dąbrowie Górniczej
 22. nr ewid. 163 Huta Szkła Okiennego "Ząbkowice"
 23. nr ewid. 193 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Budostal" 5 Kraków
 24. nr ewid. 214 "Budostal" 7 Oddział Budowy Huty "Katowice"
 25. nr ewid. 283 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
 26. nr ewid. 300 Zakład Elektr. Tech. Obliczeń
 27. nr ewid. 321 Zakłady Mięsne OPP
 28. nr ewid. 369 Centrala Zaopatrzenia Hutniczego Zakład Przygotowania Rud
 29. nr ewid. 380 Zakład Chemii Gospodarczej "Pollena-Strem"
 30. nr ewid. 388 Zakłady Wyrobów Metalowych
 31. nr ewid. 443 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
 32. nr ewid. 445 Spółdzielnia Inwalidów "Delam"
 33. nr ewid. 466 Rejonowy Dozór Techniczny
 34. nr ewid. 469 Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud" Nowa Huta
 35. nr ewid. 470 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Hutniczego
 36. nr ewid. 515 "Transbud" Nowa Huta Oddział Dąbrowa Górnicza
 37. nr ewid. 544 Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali
 38. nr ewid. 554 Huta Szkła Gospodarczego "Ząbkowice"
 39. nr ewid. 557 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 40. nr ewid. 573 Instytut Efektywnego Wykorzystania Materiałów
 41. nr ewid. 591 Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna "Promień"
 42. nr ewid. 602 Zakłady Wyrobów Metalowych
 43. nr ewid. 622 Szkoła Podstawowa nr 13
 44. nr ewid. 629 Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego
 45. nr ewid. 636 Pracownicy Oświaty i Wychowania
 46. nr ewid. 683 Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład nr 4
 47. nr ewid. 736 Miejski Zarząd Ulic i Mostów
 48. nr ewid. 761 Kopalnia Piasku Podsadzkowego "Kuźnia Warężyńska"
 49. nr ewid. 766 Narodowy Bank Polski
 50. nr ewid. 777 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji
 51. nr ewid. 798 Narodowy Bank Polski PKO
 52. nr ewid. 809 Spółdzielnia Inwalidów "Szczotkarz"
 53. nr ewid. 849 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 54. nr ewid. 862 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Oddział Łazy
 55. nr ewid. 938 Stacja Przesypowa Cementu Huta "Katowice"
 56. nr ewid. 1000 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem"

Na liście "Głosu Huty Katowice" pod nr 61 jest Huta im. F. Dzierżyńskiego, ale na liście z IPN jej nie ma, co jest dziwne, chyba że była ona w pierwszej "10" zakładów zarejestrowanych w MKZ, której lista z IPN nie uwzględnia. Z tego samego powodu nie uwzględnia nawet Huty "Katowice", zakładu-założyciela MKZ, bo był on na miejscu 1.