Zakłady i instytucje w Gliwicach

 1. nr ewid. 15 Zakłady Automatyki Chemicznej "Metalchem"
 2. nr ewid. 19 Gliwicka Fabryka Wentylatorów
 3. nr ewid. 20 Biuro Projektów "Prosynchem"
 4. nr ewid. 26 Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego
 5. nr ewid. 30 Biuro Projektowe Przemysłu Hutniczego "Biprohut"
 6. nr ewid. 31 Zakład Budowy Maszyn "Zrenk"
 7. nr ewid. 35 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "Obrum"
 8. nr ewid. 45 BSiPE "Energoprojekt"
 9. nr ewid. 58 Biuro Projektów Materiałów Ogniotrwałych "Bipronog"
 10. nr ewid. 59 SPRB im. 22 Lipca
 11. nr ewid. 64 "Montochem"
 12. nr ewid. 68 Biuro Projektów PPTiF Proerg"
 13. nr ewid. 69 Ośr. Rozw. Techn. Krajowy Związek Elektryków Spółdzienia Pracy
 14. nr ewid. 75 Walcownia Metali "Łabędy"
 15. nr ewid. 78 Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energopomiar"
 16. nr ewid. 80 Instytut Metalurgii Żelaza
 17. nr ewid. 81 Instytut Chemii Nieorganicznej
 18. nr ewid. 82 Polskie Odczynniki Chemiczne
 19. nr ewid. 86 Biuro Projektowo-Badawcze "Hydrosan"
 20. nr ewid. 87 Gliwickie Zakłady Naprawcze Samochodów
 21. nr ewid. 90 Międzyzakładowa Gliwicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 22. nr ewid. 91 Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa
 23. nr ewid. 95 Instytut Ekonom. Przem. Chem.
 24. nr ewid. 107 Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej
 25. nr ewid. 109 Gliwicki Kombinat Inżynierii Miejskiej
 26. nr ewid. 113 Instytut Metali Nieżelaznych
 27. nr ewid. 117 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
 28. nr ewid. 119 Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg"
 29. nr ewid. 125 Zakłady Badawczo-Projektowe "Energochem"
 30. nr ewid. 132 Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji P.M.O.
 31. nr ewid. 140 Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Ośrodków Wiejskich
 32. nr ewid. 143 Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe
 33. nr ewid. 144 Spółdzielnia Inwalidów "Silesia"
 34. nr ewid. 151 Instytut Materiałów Ogniotrwałych i Zakład Doświadczalny
 35. nr ewid. 152 Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszynowego i Aparatury Elektr. "Ema-Promel", przedstawiciel Andrzej Sochański.
 36. nr ewid. 154 Chłodnie Kominowe
 37. nr ewid. 155 Politechnika Śląska
 38. nr ewid. 164 Zakład Doświadczalny Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej
 39. nr ewid. 172 Huta "Łabędy"
 40. nr ewid. 174 Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych
 41. nr ewid. 177 Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb
 42. nr ewid. 181 Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych
 43. nr ewid. 183 Zakłady Petro i Karbochemii PAN
 44. nr ewid. 185 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa "Zremb"
 45. nr ewid. 187 Instytut Technologii Budowlanej
 46. nr ewid. 195 Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
 47. nr ewid. 197 Kombinat Budowlany
 48. nr ewid. 204 Przedsiębiorstwo Projektowe "Prozemak"
 49. nr ewid. 221 Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali
 50. nr ewid. 222 Huta "1 Maja"
 51. nr ewid. 235 Państwowa Komunikacja Samochodowa Oddział Gliwice
 52. nr ewid. 247 Zakłady Przemysłowe "Prasbet" Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego
 53. nr ewid. 249 Zakłady Mechaniczne "Łabędy"
 54. nr ewid. 259 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa
 55. nr ewid. 262 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt"
 56. nr ewid. 284 PWCH Viola "Prodryn"
 57. nr ewid. 285 Katowickie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej
 58. nr ewid. 287 Gliwickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych
 59. nr ewid. 302 "Metalzbyt"
 60. nr ewid. 312 Państwowa Operetka Śląska
 61. nr ewid. 320 Polskie Koleje Państwowe Stacja Gliwice
 62. nr ewid. 333 Zespół Placówek Oświatowych i Wychowania
 63. nr ewid. 339 Gliwicka Fabryka Konstrukcji Stalowych
 64. nr ewid. 347 Państwowy Ośrodek Maszynowy
 65. nr ewid. 357 Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych
 66. nr ewid. 358 Przedsiębiorstwo Produkcji i Gospodarki Urządzeń Specjalnych
 67. nr ewid. 367 Polskie Koleje Państwowe Lokomotywownia Gliwice
 68. nr ewid. 371 Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej
 69. nr ewid. 373 Centrala Handlu Materiałami Ogniotrwałymi
 70. nr ewid. 384 Zakłady Remontu Maszyn Elektrycznych
 71. nr ewid. 391 Instytut Spawalnictwa
 72. nr ewid. 435 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
 73. nr ewid. 438 Polskie Koleje Państwowe Wagonownia Pozaklasowa
 74. nr ewid. 463 Spółdzielnia Inwalidów "Fat"
 75. nr ewid. 491 Obwodowa Lecznica Kolejowa
 76. nr ewid. 492 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 77. nr ewid. 493 Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego
 78. nr ewid. 511 Zakłady Maszyn Chemicznych "Metalchem"
 79. nr ewid. 516 Zakłady Koksochemiczne
 80. nr ewid. 521 Zakład Generowania Dostaw "Zremb"
 81. nr ewid. 528 Urząd Telekomunikacyjny
 82. nr ewid. 533 Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych
 83. nr ewid. 536 Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych
 84. nr ewid. 542 Przedsiębiorstwo "Prodryn"
 85. nr ewid. 548 Zakład Transportu Samochodowego
 86. nr ewid. 550 Zakłady Mięsne
 87. nr ewid. 551 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 88. nr ewid. 613 Przedsiębiorstwo Wyrobu Artykułów Spożywczych "Prodryn"
 89. nr ewid. 635 Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych
 90. nr ewid. 666 P.P. "Polkargo"
 91. nr ewid. 670 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
 92. nr ewid. 686 Miejski Zarząd Ulic i Mostów
 93. nr ewid. 692 "Chemoplast"
 94. nr ewid. 710 Zjednoczone Zakłady Gazów Chemicznych
 95. nr ewid. 714 Usługowa Spółdzielnia Pracy
 96. nr ewid. 739 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 97. nr ewid. 741 Zakład Inżynierii Chemii i Konstrukcji Aparatury PAN
 98. nr ewid. 742 Zakład Systemów Automatyki Kompleksowej PAN
 99. nr ewid. 779 Miejska Biblioteka Publiczna
 100. nr ewid. 789 ZDRUEiE "Energorozruch"
 101. nr ewid. 803 Miejski Zarząd Budownictwa Mieszkaniowego
 102. nr ewid. 817 Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
 103. nr ewid. 829 Instytut Ekonomii Przemysłu Chemicznego Warszawa Zakład Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw
 104. nr ewid. 858 Spółdzielnia Inwalidów "Twórczość"
 105. nr ewid. 860 Fryzjerska Spółdzielnia Pracy
 106. nr ewid. 866 Sąd Rejonowy
 107. nr ewid. 877 Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej
 108. nr ewid. 879 ZDRUE Energorozruch"
 109. nr ewid. 881 Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
 110. nr ewid. 886 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem"
 111. nr ewid. 908 Aeroklub Gliwice
 112. nr ewid. 1010 Zakład Energetyczny Gliwice
 113. nr ewid. 1014 Rejon Wykonawstwa Sieci Elektrycznych
 114. nr ewid. 1045 Zakład Remontowo-Budowlany przy Zespole Opieki Zdrowotnej
 115. nr ewid. 1063 Wydział Handlu Gliwice
 116. nr ewid. 1064 Okręgowe Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego "Centrowet"
 117. nr ewid. 1069 Kombinat Państwowe Gospodarstwo Rolne "Gliwice"
 118. nr ewid. 1073 Służba Drogowa Urzędu Gminy Pilchowice
 119. nr ewid. 1087 Ośrodek Sportu i Rekreacji
 120. nr ewid. 1098 Zakłady Wytwórcze "Społem"

Wg. listy opublikowanej w "Głosie Huty Katowice", w wykazie z IPN nie ma podanych w gazecie pod: nr 3 Instytut Techniki Budowlanej Oddział Gliwice, przedstawiciel Mirosław Krzaczyński, ale być może chodzi o będący w wykazie z IPN pod nr 187 Instytut Technologii Budowlanej. nr 23 Zakład Doświadczalny Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Śląskiej, przedstawiciel Edward Rachwał, ale być może chodzi o podany w wykazie z IPN pod nr 164 Zakład Doświadczalny Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej. nr 72 "Inwestprojekt" Gliwice. nr 74 Zakład Tworzyw Sztucznych ERG, ale być może chodzi o podane na wykazie z IPN pod nr 119 Zakłady Tworzyw Sztucznych "R".

Nadto, w wykazie z IPN nie ma Fabryki Urządzeń Wentylacyjnych "Gliwent" ustalonej przeze mnie, w której założycielem związku miał być Ryszard Sałkiewicz, chyba że chodzi, choć niekoniecznie, o podobnie brzmiący zakład będący na wykazie z IPN pod nr 19 Gliwicka Fabryka Wentylatorów. Na podstawie w/w faktów można mieć przypuszczenie, że w procesie publikacji danych mogło dochodzić do przekłamań.

Na liście "Głosu Huty Katowice" pod nr 4 podany jest: Kombinat Maszyn dla Fabryki Domów "Zremb" w Gliwicach, Zakład Produkcji w Tychach, Tychy ul. Przemysława 52, przedstawiciel Henryk Piotrowski, ale w wykazie uzyskanym z IPN takiej firmy z lokalizacją w Tychach nie ma. Natomiast jest tam podany pod nr 185 zakład o podobnej działalności w Gliwicach: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa "Zremb". Czy to jednak jest jedna i ta sama firma z przekręconą nazwą, czy też jednak dwie osobne, tego w tej chwili nie wiadomo. Nadto trzeba mieć na uwadze również fakt, że w jakiś czas po zarejestrowaniu się w MKZ Katowice, miały miejsce pojedyńcze przypadki wyrejestrowania i przeniesienia się kogoś do innego MKZ, np. do MKZ w Tychach. Działało to także w drugą stronę, czyli ktoś od kogoś przychodził do naszego MKZ. W związku z tym, aby te sprawy lepiej poznać, trzeba by znać końcowy rejestr zakładów i instytucji zarejestrowanych we wszystkich pięciu MKZ i MKR działających na terenie ówczesnego województwa katowickiego. Ponoć w Oddziale IPN w Katowicach jakieś takie rejestry też są, tylko nie wiadomo, czy były one prowadzone w miarę równie skrupulatnie jak w MKZ Katowice. Na liście "Głosu Huty Katowice" pod nr 72 jest "Inwestprojekt", ale w wykazie z IPN tej firmy nie ma. Natomiast w wykazie z IPN wykryłem pierwszą podwójną rejestrację zakładu o nazwie raz ZDRUEiE, a dwa ZDRUE właśnie z Gliwic. Z pewnością chodzi o jeden i ten sam zakład, bo ma on ten sam adres: ul. Sowińskiego 3, nie mówiąc o prawie identycznym skrócie nazwy zakładu. Zatem zakład ten raz jako ZDRUE i E ma nr ewid. 789, a drugi raz jako ZDRUE ma nr ewid. 879 na wykazie uzyskanym z IPN. Czy w MKZ Katowice zarejestrowały się dwie różne grupy ludzi z tego samego zakładu i istniały w nim dwie różne Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność"? Trudno w coś takiego uwierzyć, ale pewności nie ma. Gdyby jednak tak nie było, to skąd taka podwójna rejestracja w rejestrze MKZ, gdzie pierwszy numer ewidencyjny od drugiego rozdziela 90 pozycji? Czy jest możliwe, że tego dokonał pracownik MKZ dokonujący rejestracji po raz drugi? Nie wiemy. Też trudno w to uwierzyć, ale fakt jest faktem.