Zakłady i instytucje w Jaroszowcu

  1. nr ewid. 52 ZUSZ "Szkłomasz"
  2. nr ewid. 217 Huta Szkła Walcowanego