Zakłady i instytucje w Katowicach

 1. nr ewid. 14 Huta "Baildon".
 2. nr ewid. 16 COSPBM "Inwestprojekt"
 3. nr ewid. 18 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
 4. nr ewid. 27 "Transhut"
 5. nr ewid. 32 Instytut Systemów Sterowania
 6. nr ewid. 47 "Transbud" Katowice-Brynów
 7. nr ewid. 51 Biuro Projektowe Przemysłu Metali Nieżelaznych "Bipromet"
 8. nr ewid. 62 Energomontaż Południe
 9. nr ewid. 65 PRIRI "Pollena"
 10. nr ewid. 67 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego Baza Sprzętowo- Transportowa
 11. nr ewid. 72 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 12. nr ewid. 76 Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 13. nr ewid. 79 PIP "Instal"
 14. nr ewid. 89 Śląskie Przedsiębiorstwo Budow. Elektr. i Przem. "Energożelbet"
 15. nr ewid. 94 Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice"
 16. nr ewid. 100 Zarząd Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem"
 17. nr ewid. 103 B.S. i PPUE "Elektroprojekt"
 18. nr ewid. 128 "Hutmaszprojekt"
 19. nr ewid. 138 PWD "Prodryn"
 20. nr ewid. 145 Katowickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego
 21. nr ewid. 161 Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Ośrodków Wiejskich
 22. nr ewid. 166 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 23. nr ewid. 167 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
 24. nr ewid. 201 Biuro Projektów Organizacji i Mechanizacji Robót Elektrycznych "Borm"
 25. nr ewid. 202 Centralne Zakłady Automatyki Hutniczej "CZAH"
 26. nr ewid. 209 Lokomotywownia Pozaklasowa
 27. nr ewid. 212 Centrum Informacji i Badań Ekonomicznych "Cibeh"
 28. nr ewid. 213 Szkoła Podstawowa nr 37
 29. nr ewid. 216 "Elektromontaż" nr 1
 30. nr ewid. 218 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa
 31. nr ewid. 227 Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego
 32. nr ewid. 231 Huta "Ferrum"
 33. nr ewid. 239 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
 34. nr ewid. 245 Centrala Handlu Zagranicznego "Centrozap"
 35. nr ewid. 246 ZPiUI "Inwestprojekt Śląsk"
 36. nr ewid. 252 Służba Zabezpieczenia Ruchu i Łączności Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych Katowice
 37. nr ewid. 254 Śląskie Zakłady Mechaniki Optycznej
 38. nr ewid. 256 Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowych "Hartwig"
 39. nr ewid. 257 Wydawnictwo "Śląsk"
 40. nr ewid. 261 "Polam-Kontakt"
 41. nr ewid. 265 "Metalexport"
 42. nr ewid. 266 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Przemysłowego "Śląsk"
 43. nr ewid. 268 Elektrowozownia Katowice
 44. nr ewid. 269 Instytut Kształtowania Środowiska
 45. nr ewid. 270 "Elektromontaż" nr 2
 46. nr ewid. 273 Narodowy Bank Polski
 47. nr ewid. 277 Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej
 48. nr ewid. 280 KME EMA KOMEL
 49. nr ewid. 286 Śląska Fabryka Lamp i Żarówek "Polam"
 50. nr ewid. 293 Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych
 51. nr ewid. 294 Katowickie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego
 52. nr ewid. 295 Instytut Badawczy Leśnictwa
 53. nr ewid. 297 Katowicka Centrala Materiałów Budowlanych
 54. nr ewid. 301 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Baroment"
 55. nr ewid. 303 OTHE "Unitraserwis"
 56. nr ewid. 308 Zespół Kół Środowiskowych MKZ Katowice
 57. nr ewid. 309 Zespół Szkół Handlowych im. Rokossowskiego
 58. nr ewid. 311 Biuro Studiów i Projektowania Łączności
 59. nr ewid. 313 "Elektrobudowa"
 60. nr ewid. 322 Centrala Produktów Naftowych
 61. nr ewid. 323 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budowlanego w Wytwory Hutnicze i Metalowe "Metalbud"
 62. nr ewid. 324 Centrala Zbytu Stali
 63. nr ewid. 326 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych
 64. nr ewid. 329 Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego
 65. nr ewid. 338 Państwowa Filharmonia Śląska
 66. nr ewid. 341 Zakład Badań Ekonomicznych "Metekon"
 67. nr ewid. 343 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłowej Izolacji Budowlanej
 68. nr ewid. 348 Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza
 69. nr ewid. 353 Zakłady Produkcji Części Zamiennych Maszyn Budowlanych
 70. nr ewid. 356 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gospodarstwa Domowego "Domgos"
 71. nr ewid. 360 Przedsiębiorstwo Montażu Aparatury Pomiarowej i Automatyki "Energoaparatura"
 72. nr ewid. 361 PRMPN "Montokwas"
 73. nr ewid. 362 Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej
 74. nr ewid. 364 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 75. nr ewid. 365 Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena"
 76. nr ewid. 366 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej
 77. nr ewid. 368 Kombinat Budowlany
 78. nr ewid. 376 Okręgowy Dozór Techniczny
 79. nr ewid. 377 Biuro Projektów i Dostaw Generalnych "Izolacja"
 80. nr ewid. 387 Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud"
 81. nr ewid. 393 Centralne Biuro Studiów i Projektowania Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt"
 82. nr ewid. 394 Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji
 83. nr ewid. 396 PP MEB "Elektromontaż" 3
 84. nr ewid. 402 Urząd Telekomunikacyjny
 85. nr ewid. 405 Telewizyjna Wytwórnia Filmów "Poltel"
 86. nr ewid. 406 Zarząd Autostrad Zespół Terenowy nr 8
 87. nr ewid. 410 Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali
 88. nr ewid. 413 Centrum Komputerowe Rynku
 89. nr ewid. 416 Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego
 90. nr ewid. 418 Zakłady Budowy Urządzeń Koksowniczych
 91. nr ewid. 419 Narodowy Bank Polski I OO PKO
 92. nr ewid. 422 Sąd Rejonowy
 93. nr ewid. 425 Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych
 94. nr ewid. 426 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kruszywa Budowlanego
 95. nr ewid. 430 Zakłady Graficzne
 96. nr ewid. 431 Oddział Banku Handlowego SA w Warszawie
 97. nr ewid. 436 Zjednoczenie B udownictwa Wodno-Inżynieryjnego
 98. nr ewid. 437 Wojewódzki Ośrodek Kultury
 99. nr ewid. 442 Zakłady Porcelany "Bogucice"
 100. nr ewid. 447 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
 101. nr ewid. 449 Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa
 102. nr ewid. 456 Przedsiębiorstwo Geologii, Fizjografii i Geodezji Budownictwa w Warszawie "Geoprojekt"
 103. nr ewid. 458 Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 5
 104. nr ewid. 461 Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast
 105. nr ewid. 462 Państwowa Komunikacja Samochodowa
 106. nr ewid. 465 Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego
 107. nr ewid. 467 Bank PKO SA
 108. nr ewid. 473 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolnictwa
 109. nr ewid. 474 Wojewódzkie Biuro Geodezji Terenów Rolniczych
 110. nr ewid. 476 Zakład Doskonalenia Zawodowego
 111. nr ewid. 477 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
 112. nr ewid. 480 Okręgowy Urząd Telekomunikacji Międzymiastowej
 113. nr ewid. 482 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" Zakład Remontowo-Budowlany
 114. nr ewid. 484 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
 115. nr ewid. 486 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki
 116. nr ewid. 487 Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego
 117. nr ewid. 488 Narodowy Bank Polski III
 118. nr ewid. 489 Centrala Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego
 119. nr ewid. 490 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 120. nr ewid. 494 Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej
 121. nr ewid. 496 Zakład Doświadczalny Aparatury Chemicznej "Biprokwas"
 122. nr ewid. 498 PKO
 123. nr ewid. 502 Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej
 124. nr ewid. 507 Spółdzielnia Inwalidów "Przemysłowa"
 125. nr ewid. 508 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Budownictwa Komunalnego
 126. nr ewid. 509 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych
 127. nr ewid. 512 "Polgazprojekt"
 128. nr ewid. 522 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Hałd Górniczych "Emazet"
 129. nr ewid. 523 Wojewódzkie Biuro Projektów
 130. nr ewid. 529 Zakłady Budowy Sieci Elektrycznych "Elbud"
 131. nr ewid. 530 Szkoła Podstawowa nr 66
 132. nr ewid. 531 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia"
 133. nr ewid. 538 Ośrodek Badawczy Montr. Środow.
 134. nr ewid. 547 Zakłady Elektrotechniczne Techniki Obliczeniowej
 135. nr ewid. 549 Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych i Turystycznych "Sports-Tourist"
 136. nr ewid. 553 Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 137. nr ewid. 556 Transport Spedycyjny Spółdzielnia Pracy "Transmat"
 138. nr ewid. 558 Zakład Projektowy Systemów Sterowania "Mera-Ster"
 139. nr ewid. 559 Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej
 140. nr ewid. 561 RSW Prasa Książka Ruch
 141. nr ewid. 564 Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
 142. nr ewid. 566 Komenda Rejonowa Straży Pożarnej
 143. nr ewid. 569 Miejski Zarząd Ulic i Mostów
 144. nr ewid. 571 Dom Mody "Elegancja"
 145. nr ewid. 574 Państwowy Teatr Śląski
 146. nr ewid. 575 Śląski Teatr Lalki i Aktora
 147. nr ewid. 579 Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie
 148. nr ewid. 584 Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Przemysłu Hutniczego w Polsce
 149. nr ewid. 585 Hotel Orbis "Silesia"
 150. nr ewid. 586 Biuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej
 151. nr ewid. 592 Komenda wojewódzka Straży Pożarnej
 152. nr ewid. 593 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa
 153. nr ewid. 601 Kolejowe Zakłady Automatyki
 154. nr ewid. 603 Hotel "Katowice"
 155. nr ewid. 604 Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego
 156. nr ewid. 608 Akademia Ekonomiczna
 157. nr ewid. 609 Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności nr 10
 158. nr ewid. 612 Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali
 159. nr ewid. 614 Polski Związek Głuchych "EINA"
 160. nr ewid. 615 Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa
 161. nr ewid. 617 Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska"
 162. nr ewid. 619 Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa
 163. nr ewid. 620 Katowickie Zjednoczenie Produkcji Rynkowej "Prodryn"
 164. nr ewid. 624 Urząd Wojewódzki
 165. nr ewid. 626 Urząd Miejski
 166. nr ewid. 627 Przedsiębiorstwo Papierniczo-Poligraficzne
 167. nr ewid. 628 Przedsiębiorstwo Wyrobów Obuwniczych "Prodryn"
 168. nr ewid. 630 Zakłady Cynkowe "Silesia"
 169. nr ewid. 631 Zjednoczenie Produkcji Sprzętu Gospodarstwa Domowego "Domgos"
 170. nr ewid. 633 Dyrekcja Okręgowa Poczty i Telekomunikacji
 171. nr ewid. 634 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 172. nr ewid. 637 Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe Artykułami do Diagnostyki Laboratoryjnej "Cefarm"
 173. nr ewid. 638 Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego
 174. nr ewid. 641 Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Drogowego
 175. nr ewid. 642 Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy
 176. nr ewid. 646 Związek Polskich Artystów Plastyków
 177. nr ewid. 651 "Cepelia"
 178. nr ewid. 661 Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych "Metale"
 179. nr ewid. 662 Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego
 180. nr ewid. 664 Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów
 181. nr ewid. 665 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Stalexport"
 182. nr ewid. 667 Wojewódzki Urząd Statystyczny
 183. nr ewid. 669 Katowickie Fabryki Mebli
 184. nr ewid. 671 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego
 185. nr ewid. 673 Narodowy Bank Polski
 186. nr ewid. 681 Okręgowa Komisja Arbitrażowa
 187. nr ewid. 689 Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Elektr.
 188. nr ewid. 690 Narodowy Bank Polski
 189. nr ewid. 693 Państwowe Biuro Podróży "Orbis"
 190. nr ewid. 695 Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 191. nr ewid. 697 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Śląskiego Zjednoczenia Budownictwa Mieszkaniowego
 192. nr ewid. 698 Przedsiębiorstwo Państwowe "Polmozbyt"
 193. nr ewid. 701 Zakład Usług Rozrywkowych
 194. nr ewid. 705 Fotograficzna Spółdzielnia Pracy
 195. nr ewid. 707 Drukarnia Uniwersytetu Śląskiego
 196. nr ewid. 708 Zakłady Urządzeń Technicznych "Elewator"
 197. nr ewid. 719 Zakład Doświadczalno-Wdrożeniowy
 198. nr ewid. 720 Zakład Remontowy Energetyki
 199. nr ewid. 721 Okręgowa Stacja Hodowli Zwierząt
 200. nr ewid. 722 Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych
 201. nr ewid. 729 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" Zakład Remontowo-Budowlany
 202. nr ewid. 730 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem"
 203. nr ewid. 733 PHTSPiO "Supon"
 204. nr ewid. 734 Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego "Tartan"
 205. nr ewid. 735 Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 206. nr ewid. 740 Izba Rzemieślnicza
 207. nr ewid. 744 Centrala Handlu Metalami Nieżelaznymi
 208. nr ewid. 750 Hutnicze Przedsiębiorstwo KDMiUH "Hapeko"
 209. nr ewid. 753 Zakład Transportu Samochodowego "Transmeble"
 210. nr ewid. 754 Katowickie Restauracje Dworcowe "Wars"
 211. nr ewid. 755 Zakład Mleczarski
 212. nr ewid. 757 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Kartografii
 213. nr ewid. 758 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Instalacyjne
 214. nr ewid. 767 Zakłady Mięsne
 215. nr ewid. 770 Ośrodek Elektroniczny Głównego Urzędu Statystycznego
 216. nr ewid. 771 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
 217. nr ewid. 780 Kombinat Wydawniczy
 218. nr ewid. 786 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa Zakłady Graficzne
 219. nr ewid. 787 Krajowy Związek Elektrotechników Spółdzielnia Pracy
 220. nr ewid. 790 Centr. Techn. Handl. Przem. Prec. "Prema"
 221. nr ewid. 791 Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa
 222. nr ewid. 792 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych
 223. nr ewid. 793 Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemysłu Paszowego "Bacutil"
 224. nr ewid. 796 Centrala Zaopatrzenia Zarząd. Roln.
 225. nr ewid. 806 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Dangost"
 226. nr ewid. 807 Wojewódzka Poradnia Wychowania Zawodowego
 227. nr ewid. 808 Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska"
 228. nr ewid. 818 Państwowa Agencja Reklamowa
 229. nr ewid. 819 Społeczne Ognisko Artystyczne
 230. nr ewid. 823 Centralny Związek Spółdzielczości Pracy Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Handlu
 231. nr ewid. 827 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
 232. nr ewid. 830 Wojewodzki Związek Kółek Rolniczych
 233. nr ewid. 837 Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego
 234. nr ewid. 840 Wojewódzka Spółdzielnia Pracy "Elektronet"
 235. nr ewid. 847 Przedsiębiorstwo Wyrobu Artykułów Spożywczych
 236. nr ewid. 848 Zakład Remontowo-Budowlany
 237. nr ewid. 850 Bank Gospodarki Żywnościowej
 238. nr ewid. 853 Polski Związek Motorowy
 239. nr ewid. 856 Biuro Projektów Kolejnictwa
 240. nr ewid. 864 Hurtownia Zaopatrzenia Rzemiosła
 241. nr ewid. 870 Spółdzielnia Pracy Malarsko-Tapicerska
 242. nr ewid. 878 Naczelna Organizacja Techniczna Rada Oddziału Wojewódzkiego
 243. nr ewid. 880 Międzywojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów
 244. nr ewid. 888 Zakład Organizacji Techniki Biurowej "Predom"
 245. nr ewid. 890 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji Zakład nr 1
 246. nr ewid. 897 Dom Zdrowia Budowlanych
 247. nr ewid. 909 Ars Catholica
 248. nr ewid. 911 Okręgowa Inspekcja Państwowej Inspekcji Handlowej
 249. nr ewid. 915 Katowickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Budownictwa Mieszkaniowego
 250. nr ewid. 916 Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń Ochron. Pow. "Opam"
 251. nr ewid. 920 Okręgowy Oddział KSP Oświata
 252. nr ewid. 931 Zakład Wytwórczy Urządzeń Sygnalizacyjnych
 253. nr ewid. 932 Fryzjerska Spółdzielnia Pracy
 254. nr ewid. 937 Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne "Vis"
 255. nr ewid. 939 Zarząd Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej
 256. nr ewid. 942 Zjednoczenie Maszyn Hutniczych "Hutmasz"
 257. nr ewid. 944 Centrala Obrotu Maszyn i Surowców "Boms"
 258. nr ewid. 945 Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego
 259. nr ewid. 946 Zarząd Regionalny NSZZ "Solidarność"
 260. nr ewid. 947 Inspekcja Gospodarowania Stalą i Metalami Nieżelaznymi
 261. nr ewid. 1003 Przedsiębiorstwo Usług Motoryzacyjnych "Mototechnika"
 262. nr ewid. 1006 Telewizja Polska
 263. nr ewid. 1007 Katowickie Przedsiębiorstwo Inf. Bud. "Etob"
 264. nr ewid. 1008 Wojewódzki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Badawczo- Doświadczalny
 265. nr ewid. 1009 Wojewódzka Spółdzielnia Pracy
 266. nr ewid. 1011 Okręgowy Urząd Przewozu Poczty
 267. nr ewid. 1018 Spółdzielnia Pracy Spedytorska "Polsped"
 268. nr ewid. 1020 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
 269. nr ewid. 1024 Przedsiębiorstwo Wyrobu Artykułów Spożywczych "Prodryn"
 270. nr ewid. 1026 Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej "Interrol"
 271. nr ewid. 1033 Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 272. nr ewid. 1035 Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych
 273. nr ewid. 1038 Akademia Wychowania Fizycznego
 274. nr ewid. 1039 Ośrodek Postępu Technicznego
 275. nr ewid. 1041 Sąd Wojewódzki
 276. nr ewid. 1044 Zakład Budowlano-Remontowy Handlu i Usług "Budrem"
 277. nr ewid. 1049 Okręgowy Urząd Miar
 278. nr ewid. 1054 Nadleśnictwo Katowice
 279. nr ewid. 1056 Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
 280. nr ewid. 1058 Odzieżowa Spółdzielnia Pracy "Polkon" im. L. Waryńskiego
 281. nr ewid. 1062 Miejski Ośrodek Organizacji Imprez ORiM
 282. nr ewid. 1066 Biuro Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego w Warszawie Oddział Usług Inwestycyjnych
 283. nr ewid. 1076 Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego "Pewex"
 284. nr ewid. 1080 Zakład Zadrzewień i Zieleni Oddział Terenowy
 285. nr ewid. 1081 Spółdzielnia Pracy "Chemopral"
 286. nr ewid. 1083 Przedsiębiorstwo Państwowe Centralna Składnica Harcerska Oddział Katowice
 287. nr ewid. 1085 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Leczniczego "Cezal"
 288. nr ewid. 1090 Oddział Okręgowy Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej "Gromada"
 289. nr ewid. 1094 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego

Na liście "Głosu Huty Katowice" pod nr 57 jest: Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Katowicach, ale na wykazie z IPN takiego zakŁadu nie ma. Następnie na liście gazety pod nr 59 jest BPiRI "Pollena" Katowice, pod nr 66 jest Biuro Projektów Służby Zdrowia, a pod nr 68 PR i MUR WUTEH, których na wykazie z IPN nie ma.

Na wykazie z IPN aż pod trzema różnymi numerami ewidencyjnymi jest firma: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, tylko że za każdym razem pod innym adresem; ul. 3 Maja 9, Kościuszki 47 i Armii Czerwonej 56. Prawdopodobnie były to osobne oddziały firmy, czy coś takiego, ale dla pewności trzeba byłoby to sprawdzić.