Zakłady i instytucje w Kluczach

  1. nr ewid. 398 Kluczewskie Zakłady Papiernicze im. J. Dąbrowskiego
  2. nr ewid. 891 Zakład Wapienniczo-Piaskowy