Zakłady i instytucje w Kłobucku

  1. nr ewid. 471 Zakłady Chemiczne Przerobu Żywicy
  2. nr ewid. 525 Zaklady Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg"