Zakłady i instytucje w Lublińcu

  1. nr ewid. 775 Zakład Inwestycji i Budownictwa Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych w Częstochowie
  2. nr ewid. Nadleśnictwo Lubliniec