Zakłady i instytucje w Łaziskach Górnych

  1. nr ewid. 88 Huta "Łaziska"
  2. nr ewid. 401 Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Zespół Elektrociepłowni w Budowie
  3. nr ewid. 606 Urząd Miejski Inspektorat Oświaty i Wychowania
  4. nr ewid. 1002 Elektrownia "Łaziska"
  5. nr ewid. 1089 Zakład Remontów Energetycznych Rejon Zachód