Zakłady i instytucje w Mikołowie

  1. nr ewid. 282 Zakład Doświadczalny Informatyki Przemysłowej Tworzyw i Farb
  2. nr ewid. 355 Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Farb
  3. nr ewid. 618 Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych
  4. nr ewid. 650 Międzyszkolna Organizacja Związkowa
  5. nr ewid. 724 Sąd Rejonowy
  6. nr ewid. 1055 Wojewódzki Związek Spóldzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" Zakład Remontowo-Montażowy