Zakłady i instytucje w Mysłowicach

 1. nr ewid. 18 Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego
 2. nr ewid. 137 Mysłowickie Przedsiębiorstwo Budowlanej Inżynierii
 3. nr ewid. 289 Okręgowy Dozór Techniczny
 4. nr ewid. 344 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 5. nr ewid. 379 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
 6. nr ewid. 428 Zespół Opieki Zdrowotnej
 7. nr ewid. 598 Spóldzielnia Inwalidów "Mysłowiczanka"
 8. nr ewid. 605 Zespół Szkół Zawodowych
 9. nr ewid. 647 Centralne Składy Metali Nieżelaznych
 10. nr ewid. 711 Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 11. nr ewid. 768 Narodowy Bank Polski PKO
 12. nr ewid. 794 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego
 13. nr ewid. 799 Zakład Urządzeń Elektrycznych "Zelmech"
 14. nr ewid. 894 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
 15. nr ewid. 1048 Spółdzielnia Pracy Odlewników Metaqli "Elektromet"
 16. nr ewid. KMBPW "Kombud"