Zakłady i instytucje w Paczkowie

  1. nr ewid. 61 Famad.(?) Paczkowskie Zakłady Przemysł. Masz. Leśn.
  2. nr ewid. 237 Opolskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej
  3. nr ewid. 242 Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena"
  4. nr ewid. 350 Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej
  5. nr ewid. 423 Zbiorcza Szkoła Gminna
  6. nr ewid. 505 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem"

Na liście "Głosu Huty Katowice" pod numerem 2 podana jest Opolska Fabryka Mebli Zakład nr 5, Paczków, ul. Kolejowa 9, przedstawicel Jan Rylko (Ryłko?), a pod nr 60 jest "Zremb", jednak na wykazie z IPN tych zakładów z Paczkowa nie ma.