Zakłady i instytucje w Pilchowicach k/Gliwic

  1. nr ewid. 173 Zbiorcza Szkoła Gminna
  2. nr ewid. 1023 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przełom"