Zakłady i instytucje w Pilicy

  1. nr ewid. 625 Zbiorcza Szkoła Gminna
  2. nr ewid. 1043 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska