Zakłady i instytucje w Pszczynie

  1. nr ewid. 834 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego
  2. nr ewid. 1040 Spółdzielnia Rzemieślnicza "Wielobranżowa"
  3. nr ewid. 59 Urząd Telekomunikacyjny Rybnik Oddział Pszczyna
  4. nr ewid. 1093 Międzyszkolna Pracowników Oświaty i Wychowania