Zakłady i instytucje w Raciborzu

  1. nr ewid. 135 Zakłady Elektrod Węglowych im. 1 Maja
  2. nr ewid. 342 Przedsiębiorstwo Transportowe Sprzętu Budowlanego
  3. nr ewid. 751 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych
  4. nr ewid. 762 Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Ośrodków Wiejskich
  5. nr ewid. 805 SIPM "Rameta"
  6. nr ewid. 929 Kombinat Państwowe Gospodarstwo Rolne
  7. nr ewid. 1030 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowoczesna"
  8. nr ewid. 1052 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  9. nr ewid. 1072 Kolejowe Zakłady Maszyn Sprzętu Drogowego
  10. nr ewid. Spóldzielnia Inwalidów "Raciborzanka"