Zakłady i instytucje w Rogoźniku

  1. nr ewid. 134 Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych
  2. nr ewid. 83 Spółdzielnia Przeds. Roln.