Zakłady i instytucje w Siemianowicach Śląskich

  1. nr ewid. 250 Huta "Jedność"
  2. nr ewid. 330 Siemianowicka Fabryka Śrób i Nitów
  3. nr ewid. 334 Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  4. nr ewid. 668 Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego
  5. nr ewid. 674 Wojskowe Zakłady Mechaniczne
  6. nr ewid. 723 Państwowa Inspekcja Rad.
  7. nr ewid. 903 Kombinat Budownictwa W. "Fabud"
  8. nr ewid. 919 Huta Szkła Gospodarczego