Zakłady i instytucje w Sosnowcu

 1. nr ewid. 36 Zakład Remontowo-Montażowy "Szkłomont"
 2. nr ewid. 41 Dyrekcja Osiedli Mieszkaniowych "Zagórze"
 3. nr ewid. 43 "Transbud"
 4. nr ewid. 48 Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
 5. nr ewid. 96 Zakłady Budowy Maszyn i Urządzeń Hutniczych
 6. nr ewid. 114 Zakłady Urządzeń Automatyki Przemysłowej "Mera"
 7. nr ewid. 126 Huta "Buczka"
 8. nr ewid. 150 ZPP "Prema-Milmet" i Fabryka Łożysk Tocznych w Budowie
 9. nr ewid. 162 Spółdzielnia Transportu Wiejskiego
 10. nr ewid. 175 Huta "Cedlera"
 11. nr ewid. 188 Kombinat Budownictwa Ogólnego "Zagłębie"
 12. nr ewid. 189 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
 13. nr ewid. 207 Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakład Remontowo-Budowlany
 14. nr ewid. 229 Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych "Promet"
 15. nr ewid. 236 Wytwórnia Maszyn Górniczych
 16. nr ewid. 248 Górniczy Zespół Opieki Zdrowotnej
 17. nr ewid. 251 Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast
 18. nr ewid. 255 Instytut Geologiczny Ośrodek Górnośląski
 19. nr ewid. 271 Spółdzielnia Inwalidów "Naprzód"
 20. nr ewid. 272 Narodowy Bank Polski
 21. nr ewid. 274 ZSEMM "Ema-Silma"
 22. nr ewid. 275 Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
 23. nr ewid. 279 S.P.Cz. im. A. Kowalczyka "Interex"
 24. nr ewid. 310 Zakład Projektowania Konstrukcji
 25. nr ewid. 332 Fabryka Kotłów Przemysłowych "Fakop"
 26. nr ewid. 351 Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym
 27. nr ewid. 392 "Budopol"
 28. nr ewid. 397 Poradnia Chorób Zawodowych
 29. nr ewid. 420 Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej
 30. nr ewid. 459 N.B.P.T. Oddział w Sosnowcu
 31. nr ewid. 501 Przedsiębiorstwo Wyrobu Metali Elektrotechnicznych "Prodryn"
 32. nr ewid. 518 Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych
 33. nr ewid. 520 "Witromasz"
 34. nr ewid. 543 Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Inżynieryjnego
 35. nr ewid. 567 Biuro Usług Technicznych Przemysłu Cementowego, Wapienniczego, Gipsowego
 36. nr ewid. 577 Szkoła Podstawowa nr 7
 37. nr ewid. 582 Zespół Opieki Zdrowotnej
 38. nr ewid. 587 Zakład Mleczarski
 39. nr ewid. 600 Zespół Szkół Zawodowych
 40. nr ewid. 611 Obwód Lecznictwa Kolejowego
 41. nr ewid. 654 Zakłady Silników Elektrycznych Małej Mocy "Silma"
 42. nr ewid. 655 Narodowy Bank Polski Oddział II
 43. nr ewid. 675 ZPGiG Zakład Organizacji Pracy i Informatyki
 44. nr ewid. 676 Przedsiębiorstwo Obsługi Sanitarnej
 45. nr ewid. 688 Przedsiębiorstwo Sprzętu Technicznego
 46. nr ewid. 715 Polskie Koleje Państwowe Ośrodek Informatyczny Kolejnictwa
 47. nr ewid. 738 Biuro Zaopatrzenia i Zbytu Części Zamienne Taboru Kolejowego
 48. nr ewid. 749 Biuro Zbytu Cementu, Wapna i Gipsu
 49. nr ewid. 778 Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza
 50. nr ewid. 783 Państwowy Teatr Zagłębia
 51. nr ewid. 822 Urząd Telekomunikacji
 52. nr ewid. 832 Kombinat Narzędzi "Vis"
 53. nr ewid. 842 Zjednoczenie Przemysłu Cementowo-Wapienniczo-Gipsowego
 54. nr ewid. 872 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia i Społeczne Ognisko Muzyczne
 55. nr ewid. 896 Fabryka Opakowań Blaszanych
 56. nr ewid. 899 Śląskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut"
 57. nr ewid. 904 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
 58. nr ewid. 917 Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud"
 59. nr ewid. 1001 Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego
 60. nr ewid. 1027 Zakład Montażu Wyrobów Gipsowych "Montgips"
 61. nr ewid. 1042 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji Zakład nr 12
 62. nr ewid. 1061 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
 63. nr ewid. 1067 Kombinat Remontowo-Budowlany "Kosbud" Katowice Oddział Sosnowiec
 64. nr ewid. 1096 Fabryka Samochodów Małolitrażowych

Na liście "Głosu Huty Katowice" pod nr 51 jest Zakład Remontowo-Montażowy "Szkłomont", którego na wykazie z IPN nie ma.