Zakłady i instytucje w Szczercowie

  1. nr ewid. 746 Zakład Obuwnictwa Zdrowotnego
  2. nr ewid. 747 Zbiorcza Szkoła Gminna
  3. nr ewid. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"