Zakłady i instytucje w Trzebini

  1. nr ewid. 74 Zakłady Metalurgiczne "Trzebinia"
  2. nr ewid. 84 Zakłady Konfekcji Technicznej "Gumownia"
  3. nr ewid. 98 Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych "Transmog"
  4. nr ewid. 104 Zakład Surowców Ogniotrwałych "Górka"
  5. nr ewid. 171 Elektrownia "Siersza"
  6. nr ewid. 415 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  7. nr ewid. 417 Przedsiębiorstwo Papierniczo-Poligraficzne "Prodryn"
  8. nr ewid. 874 Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny