Zakłady i instytucje w Żarkach

  1. nr ewid. 481 Zakład Doskonalenia Zawodowego
  2. nr ewid. 657 Państwowy Ośrodek Maszynowy