Komisje zakładowe MKZ Katowice 1980-1981

Bardzo ciężko jest teraz po prawie 40 latach taką listę ustalić, gdyż nie ma oryginalnych dokumentów. Do tej pory to co ustaliłem, zawarte jest w odtwarzanym przeze mnie wykazie ewidencyjnym od nr 1 do 1067, przedstawionym poniżej. Niewiele tego jest. Więcej jest niewiadomych, jak wiadomych. Ale czego nie będzie można zaszeregować według zarejestrowanej w latach 1980/1981 kolejności, tzn. na podstawie numeru przydzielonego przez Zarząd MKZ każdej kolejnej komisji założycielskiej lub potem już po wyborach komisji zakładowej w danym zakładzie pracy, który zgłosił do MKZ swój akces, na początku tego tekstu zamieszczam luźny spis zrzeszonych w MKZ zakładów i instytucji. Właśnie ostatnio, dzięki pracy poszukiwawczej Jacka Zommera z Dąbrowy Górniczej, weszliśmy w posiadanie kopii archiwalnego numeru 44 z 28 października 1980r. gazety "Głos Huty Katowice", w której jest opublikowana, tylko nie według kolejności rejestracji w MKZ, a w sposób luźny lista 79 zakładów do tamtej pory będących członkami MKZ Katowice. Jednocześnie z tekstu w gazecie wynika i ja też to wiem, że nie są to wszystkie już wtedy przynależne do MKZ zakłady i instytucje i gazeta zapowiada publikowanie dalszego wykazu. Na początku października 1980r. w naszym MKZ zrzeszonych było ponad 200 zakładów i instytucji, pod koniec tego miesiąca 400, a od grudnia 1980r. ponad 700. Następował więc lawinowy przyrost zgłaszających się zakładów i instytucji w okresie zaledwie 3 miesięcy. A oto opublikowana w w/w gazecie lista 79 zakładów. Niestety, w publikacji tej są również nieścisłości co do prawidłowej nazwy, adresu lub danych osobowych przedstawiciela niektórych zakładów, a także od pozycji 51 publikacja przestała wymieniać ówczesnych przedstawicieli nowego związku w podanych zakładach pracy. Trzech zakładów podanych w publikacji nie wymieniam, ponieważ od dawna mam już ich pełne dane w budowanej przeze mnie ewidencji. Numeracja zakładów w gazecie "Głos Huty Katowice" od 1 do 76 nie odpowiada nie wiem jak dużej części numeracji rzeczywistej, jaką zakład otrzymał w MKZ Katowice. Oto jeden najważniejszy przykład: numer 1 posiadał główny założyciel MKZ, czyli Huta "Katowice", a w wykazie gazetowym pod tym numerem jest zupełnie kto inny i Huty "Katowice"... w ogóle nie ma!

Przedstawiamy to, co opublikował w/w nr "Głosu Huty Katowice":

 1. Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" Zabrze, ul. Wolności 262, przedstawiciel Jan Andrecki.
 2. Opolska Fabryka Mebli, Zakład nr 5, Paczków ul. Kolejowa 9, przedstawiciel Jan Rylko (Ryłko?).
 3. Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Gliwice, przedstawiciel Mirosław Krzaczyński.
 4. Kombinat Maszyn dla Fabryki Domów "Zremb" w Gliwicach, Zakład Produkcji w Tychach, Tychy ul. Przemysława 52, przedstawiciel Henryk Piotrowski.
 5. Kombinat Budownictwa Ogólnego "Zagłębie" w Sosnowcu, przedstawiciel Eugeniusz Rydozin (Rydelin?).
 6. Wytwórnia Sprzętu Medycznego w Żarkach -Letnisku, Zakład nr 5, przedstawiciel Ryszard Szczerbacki.
 7. Koksownia "Concordia", Zabrze, ul. Hagera 14, przedstawiciel Romuald Mielniuk.
 8. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Budostal 5", Kraków, Zarząd Katowice, przedstawiciel Kazimierz Zięba.
 9. Huta "Florian" w Świętochłowicach, ul. Metalowców 5, przedstawiciel Henryk Nantka.
 10. Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas", Gliwice ul. Plebiscytowa 1, przedstawiciel Zofia Jurgowska.
 11. Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, Będzin, ul. Dąbrowska 173, przedstawiciel Roman Wojcik (Wójcik?).
 12. Kombinat Budowlany w Gliwicach, przedstawiciel Piotr Bator.
 13. Zakłady Metali Lekkich "Kęty" w Kętach, przedstawiciel Ignacy Kadłubicki.
 14. Instytut Ochrony Roślin w Sośnicowicach, przedstawiciel Jan Święch.
 15. Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi "Ponar-Bipron", Oddział Zabrze, ul. Wolności 311, przedstawiciel Włodzimierz Szulc.
 16. Biuro Projektów Organizacji i Mechanizacji Robót Elektrownianych "BORM" Katowice, ul. Mickiewicza 15, przedstawiciel Józef Mielcarek.
 17. Centralne Zakłady Automatyzacji Hutnictwa w Katowicach, przedstawiciel Jerzy Berkman.
 18. Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, przedstawiciel Horst Jersak.
 19. Zakład Budowlano-Remontowy przy SSM w Sosnowcu, przedstawiciel Adam Sutryk.
 20. BP BO "Mostoprojekt" w Tychach, ul. Rewolucji Październikowej 60, przedstawiciel Marian Krenzel.
 21. IMGW Oddział Katowice, przedstawiciel Stefan Sokołowski.
 22. OBRMH - przedstawiciel Ryszard Ugarenko.
 23. Zakład Doświadczalny Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Śląskiej , Gliwice, przedstawiciel Adam Cisowski.
 24. Huta Szkła Okiennego Ząbkowice, przedstawiciel Danuta Szprocki.
 25. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 138, przedstawiciel Edward Rachwał.
 26. ZOEWB "Metalplast" Chorzów, przedstawiciel Ireneusz Kuźniar.
 27. FOC "Poręba" w Zawierciu, Zakład nr 1, przedstawiciel Bogdan Krakowski.
 28. Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast w Chrzanowie, Chorzów, ul. Armii Czerwonej 5, przedstawiciel Jan Musialski.
 29. Zakład Transportu i Sprzętu Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach, Oddział Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce, ul. Magazynowa, przedstawiciel Andrzej Brum.
 30. ZZM "Domgos", przedstawiciel T. Swoboda.
 31. Politechnika Śląska w Gliwicach, przedstawiciel Janusz Wojciechowski.
 32. Baza Sprzętu PBCh "Chłodnie Kominowe", przedstawiciel Jerzy Cieroszkiewicz.
 33. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Transbud - Katowice, Oddział Chorzów, ul. Janasa 15, przedstawiciel Kazimierz Rutkowski.
 34. PP "Ema-Promel" Gliwice, przedstawiciel Andrzej Sochański.
 35. Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, ul. Toszecka 99, przedstawiciel Stanisław Nechay.
 36. ZPP Prema-Milmet F.Ł.T. w Budowie w Sosnowcu, przedstawiciel Tomasz Mutwil.
 37. Będzińska Fabryka Pilników w Będzinie, ul. Dzierżyńskiego 62, przedstawiciel Józef Jasica.
 38. Kombinat Kokso-Chemiczny "Zabrze" z siedzibą w Makoszowach, Zakład nr 3, przedstawiciel D. Marciniec.
 39. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Dąbrowie Górniczej, przedstawiciel Mariusz Gajczak.
 40. Zasadnicza Szkoła Budownictwa i Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy Zabrze-Mikulczyce, ul. Zwrotnicza 11, przedstawiciel Ryszard Kościelny.
 41. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gliwicach, Gliwice, ul. Dzierżyńskiego 13, przedstawiciel Wiesław Biernat.
 42. Biuro Projektów Organizacji Budów "Biproorb" Będzin, przedstawiciel Rudolf Sowada (Zowada?).
 43. Zakład Systemów Automatyki Kompleksowej PAN w Gliwicach, ul. Bałtycka 5, przedstawiciel Brunon Gabryś.
 44. Zakład Inżynierii Chemicznej Konstrukcji Aparatury PAN Gliwice, przedstawiciel Jerzy Buzek.
 45. Zakład Petro- Karbochemii PAN Gliwice, przedstawiciel Bogumił Rolek.
 46. Spółdzielnia Inwalidów "Czerwone Zagłębie" Czeladź, ul. Przemysłowa 24, przedstawiciel Jan Macoń.
 47. Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach, ul. Nowotki 5, przedstawiciel Jan Kukla.
 48. Zakład Produkcji Aparatury Pomiarowej i Automatyki Przemysłowej "INKO" Pyskowice, przedstawiciel Kazimierz Nowicki.
 49. Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Odlewni "PRODLEW" Oddział Realizacji Warszawa, Pracownia realizacji Bytom, przedstawiciel Lechosław Bąk.
 50. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie, Budowa Osiedla "Zamkowa" Będzin, przedstawiciel Wiesław Krawiec.
 51. Zakład Remontowo-Montażowy "Szkłomont" w Sosnowcu.
 52. Biuro Projektów Przemysłu Kokso-Chemicznego "Koksoprojekt" Zabrze.
 53. Zakłady Mechaniczne Łabędy w Łabędach.
 54. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach.
 55. Polska Akademia Nauk Oddział w Bytomiu.
 56. Zakłady Automatyki Chemicznej "Metalchem" w Gliwicach.
 57. Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Katowicach.
 58. Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług Branży Transportu Osobowego, Bagażowego i Ciężkiego dla miast: Bytom, Zabrze, Gliwice, Piekary Śl., Ruda Śl.
 59. B.P. i R.I. Pollena Katowice.
 60. "ZREMB" Paczków w Paczkowie.
 61. Huta im. F. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej.
 62. Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu.
 63. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.
 64. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzykawie k/Sławkowa.
 65. "Mera" - ZUAP Sosnowiec.
 66. Biuro Projektów Służby Zdrowia Katowice.
 67. MPGK Dąbrowa Górnicza.
 68. PR i MUR WUTEH Katowice.
 69. Huta Zygmunt w Bytomiu.
 70. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych w Bytomiu.
 71. Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych - Budostal 11 w Dąbrowie Górniczej.
 72. "Inwestprojekt" Gliwice.
 73. Zakład Robót Inżynieryjnych w Chorzowie.
 74. Zakład Tworzyw Sztucznych ERG w Gliwicach.
 75. Biuro Projektów "Bipromet" Katowice.
 76. "Szkłomasz" w Jaroszowcu k.Olkusza.

We własnych poszukiwaniach ustaliłem inne ważne fakty:

2 października 1980r. w MKZ zarejestrował się KZ Politechniki Śląskiej.

9 października 1980r. przystąpiło do MKZ 9 następujących zakładów (nie wiem, czy nie było ich więcej):

 • Zakład Systemów Automatyki Kompleksowej PAN w Gliwicach 
 • Kombinat Budowlany w Gliwicach
 • Oddział Taboru Elektrycznego Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Będzinie
 • Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłowych Obrabiarek i Narzędzi "Ponar-Briprom" Oddział Zabrze
 • Zakłady Metali Lekkich "Kęty" w Kętach - Instytut Ochrony Roślin w Sośnicowicach
 • Centralne Zakłady Automatyzacji Hutnictwa w Katowicach
 • Biuro Projektów Organizacji i Mechanizacji Robót Elektrycznych "BORM" w Katowicach

Nadto podaję nazwy 3 innych zakładów:

 • PZM-ot w Katowicach, przedstawiciel Herbert Cuda
 • Fabryka Urządzeń Wentylacyjnych "Gliwent" w Gliwicach, założyciel Ryszard Sałkiewicz
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Katowicach

Wiadomo, że wszystkie wyżej wymienione zakłady i instytucje; te 76 przez gazetę "GHK", jak i 12 podanych przeze mnie były zarejestrowane w pierwszych dwustu Komisjach Zakładowych. Póki co nie wiemy tylko pod jakim numerem ewidencyjnym.

Informacje inne.

 • Regionalna Sekcja Muzyków Rozrywkowych - przedstawiciel upoważniony przez MKZ Jan Firlik, jednak nie wiem, czy ta grupa miała w MKZ swój numer ewidencyjny.
 • Sekcja Biur Projektowych przy MKZ Katowice - członek Jan Bagiński z BSiPE "Energoprojekt" w Gliwicach
 • Michał Sobczyk - pełnomocnik MKZ Katowice dla prowadzenia rozmów w/s realizacji postulatów załogi Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach w dniu 27.01.1981r.
 • Herbert Cuda - pełnomocnik MKZ Katowice na obrady Międzyokręgowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników PZM-ot w Poznaniu 29-30.01.1981r.

 

A to rzeczywisty wykaz Komisji Zakładowych, gdzie Komisje Zakładowe są i dalsze będą umieszczane zgodnie z nadanym im w MKZ numerem ewidencyjnym:

 • nr ewid. 1 najpierw w Hucie "Katowice" Dąbrowa Górnicza jest jeden organ założycielski dla samej Huty i całego tworzącego się regionu mający kolejno nazwę: ze strajku MKS, potem KR i MKZ Katowice, założyciele na dzień 11 wrzesień 1980: przewodniczący Andrzej Rozpłochowski, wiceprzewodniczący Jacek Jagiełka, wiceprzewodniczący Bogdan Borkowski, honorowy sekretarz Kazimierz Świtoń, członek Aleksander Karpierz, członek Zbigniew Kupisiewicz, członek Wiesław Tatko, członek Ryszard Wojtusik, członek Jan Górny, na dzień 23 październik 1980 Zarząd MKZ jest bez Wiesława Tatko, Zbigniewa Kupisiewicza i Aleksandra Karpierza, ponieważ oni pozostali na Hucie, a po wyjściu reszty Zarządu MKZ z Huty do siedziby w Katowicach, nastąpiło powołanie własnej KZ Huty "Katowice", której tymczasowym przewodniczącym jest Andrzej Grzybowski, a po pierwszych wyborach Jacek Kilian.
 • nr ewid. 2 KZ nr ewid.
 • 3 KZ nr ewid.
 • 4 KZ nr ewid.
 • 5 KZ nr ewid.
 • 6 KZ nr ewid.
 • 7 KZ Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu, ul. Wolności, przewodniczący założyciel Andrzej Mrugalski.
 • nr ewid. 8 KZ
 • nr ewid. 9 KZ
 • nr ewid. 10 KZ z tego zakładu był czł. TKKZ Krzysztof Rutkowski (nie mylić z osobą o takim samym imieniu i nazwisku z KZ Huty "Katowice" po wyborach.
 • nr ewid. 11 KZ Huta "Batory", 41-506 Chorzów-Batory, ul. Dyrekcyjna 6.
 • nr ewid. 12 KZ
 • nr ewid. 13 KZ
 • nr ewid. 14 KZ Huta "Baildon", 40-851 Katowice ul. Żelazna 9, przewodniczący założyciel i po wyborach przewodniczący Zbigniew Malinowski (TW SB).
 • nr ewid. 15 KZ
 • nr ewid. 16 KZ COSPBM "Inwestprojekt", 40-873 Katowice, ul. Tysiąclecia 1, przewodniczący Zbigniew Mądzelewski, wiceprzewodniczący Zbigniew Hołdyk, wiceprzewodniczący Janusz Grzegorzak, skarbnik Czesław Skarżyński, sekretarz Elżbieta Gruszczyńska.
 • nr ewid. 17
 • nr ewid. 18 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 40-090 Katowice, ul. Damrota 25, założyciel Stanisław Aloszko, przewodniczący mgr. inż. Mieczysław Bartłomowicz, wiceprzewodniczący Bogusław Grzywa, członek Kazimierz Wójcik.
 • nr ewid. 19 KZ
 • nr ewid. 20 KZ Biuro Projektów "Prosynchem", 44-101 Gliwice, ul. Konstytucji 11, założycielka Jadwiga Rudnicka, przewodniczący inż. Witold Zalewski, z tego zakładu był też członek TKKZ Tadeusz Krzywkowski.
 • nr ewid. 21 KZ
 • nr ewid. 22 KZ
 • nr ewid. 23 KZ
 • nr ewid. 24 KZ
 • nr ewid. 25 KZ
 • nr ewid. 26 KZ
 • nr ewid. 27 KZ
 • nr ewid. 28 KZ
 • nr ewid. 29 KZ
 • nr ewid. 30 KZ Biuro Projektowe Przemysłu Hutniczego, Gliwice, ul. Dubois 16, przewodniczący śp. Marek Gabryś, z tego zakładu był czł. TKKZ Jan Śliwka.
 • nr ewid. 31 KZ
 • nr ewid. 32 KZ
 • nr ewid. 33 KZ
 • nr ewid. 34 KZ
 • nr ewid. 35 KZ
 • nr ewid. 36 KZ
 • nr ewid. 37 KZ
 • nr ewid. 38 KZ
 • nr ewid. 39 KZ
 • nr ewid. 40 KZ
 • nr ewid. 41 KZ
 • nr ewid. 42 KZ
 • nr ewid. 43 KZ
 • nr ewid. 44 KZ
 • nr ewid. 45 KZ BSiPE "Energoprojekt", 44-101 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 11, przewodniczący Zbigniew Kirakowski, członek Jan Bagiński.
 • nr ewid. 46 KZ
 • nr ewid. 47 KZ
 • nr ewid. 48 KZ
 • nr ewid. 49 KZ
 • nr ewid. 50 KZ
 • nr ewid. 51 KZ
 • nr ewid. 52 KZ
 • nr ewid. 53 KZ
 • nr ewid. 54 KZ
 • nr ewid. 55 KZ
 • nr ewid. 56 KZ
 • nr ewid. 57 KZ
 • nr ewid. 58 KZ
 • nr ewid. 59 KZ
 • nr ewid. 60 KZ Huta "Zabrze", 41-800 Zabrze, ul. Bytomska 1.
 • nr ewid. 61 KZ
 • nr ewid. 62 KZ
 • nr ewid. 63 KZ z tego zakładu był czł. TKKZ Henryk Rozewski.
 • nr ewid. 64 KZ
 • nr ewid. 65 KZ
 • nr ewid. 66 KZ
 • nr ewid. 67 KZ
 • nr ewid. 68 KZ
 • nr ewid. 69 KZ
 • nr ewid. 70 KZ
 • nr ewid. 71 KZ PRUK "Koksorem", 41-220 Knurów, ul. Pierchały 1, przewodniczący Henryk Rzodeczko.
 • nr ewid. 72 KZ
 • nr ewid. 73 KZ
 • nr ewid. 74 KZ
 • nr ewid. 75 KZ
 • nr ewid. 76 KZ
 • nr ewid. 77 KZ
 • nr ewid. 78 KZ
 • nr ewid. 79 KZ
 • nr ewid. 80 KZ Instytut Metalurgii Żelaza, 44-101 Gliwice, ul. K. Miarki 12/14.
 • nr ewid. 81 KZ Instytut Chemii Nieorganicznej, 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 przewodniczący Krzysztof Gosiewski.
 • nr ewid. 82 KZ
 • nr ewid. 83 KZ
 • nr ewid. 84 KZ
 • nr ewid. 85 KZ Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "Defum", 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 3.
 • nr ewid. 86 KZ
 • nr ewid. 87 KZ Gliwickie Zakłady Naprawcze Samochodów 44-100 Gliwice, ul. Karolinki 58, z tego zakładu był szef TKKZ, Jan Pająk.
 • nr ewid. 88 KZ
 • nr ewid. 89 KZ
 • nr ewid. 90 KZ
 • nr ewid. 91 KZ
 • nr ewid. 92 KZ
 • nr ewid. 93 KZ
 • nr ewid. 94 KZ
 • nr ewid. 95 KZ
 • nr ewid. 96 KZ
 • nr ewid. 97 KZ
 • nr ewid. 98 KZ
 • nr ewid. 99 KZ
 • nr ewid. 100 KZ
 • nr ewid. 101 KZ
 • nr ewid. 102 KZ
 • nr ewid. 103 KZ
 • nr ewid. 104 KZ
 • nr ewid. 105 KZ
 • nr ewid. 106 KZ
 • nr ewid. 107 KZ
 • nr ewid. 108 KZ
 • nr ewid. 109 KZ
 • nr ewid. 110 KZ
 • nr ewid. 111 KZ
 • nr ewid. 112 KZ
 • nr ewid. 113 KZ
 • nr ewid. 114 KZ
 • nr ewid. 115 KZ
 • nr ewid. 116 KZ
 • nr ewid. 117 KZ
 • nr ewid. 118 KZ
 • nr ewid. 119 KZ
 • nr ewid. 120 KZ
 • nr ewid. 121 KZ
 • nr ewid. 122 KZ
 • nr ewid. 123 KZ
 • nr ewid. 124 KZ
 • nr ewid. 125 KZ
 • nr ewid. 126 KZ
 • nr ewid. 127 KZ
 • nr ewid. 128 KZ
 • nr ewid. 129 KZ
 • nr ewid. 130 KZ
 • nr ewid. 131 KZ
 • nr ewid. 132 KZ
 • nr ewid. 133 KZ
 • nr ewid. 134 KZ Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 42-582 Rogoźnik, ul. Kościuszki 18.
 • nr ewid. 135 KZ
 • nr ewid. 136 KZ DRKP Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska, wiceprzewodniczący Jan Góra.
 • nr ewid. 137 KZ
 • nr ewid. 138 KZ
 • nr ewid. 139 KZ
 • nr ewid. 140 KZ
 • nr ewid. 141 KZ
 • nr ewid. 142 KZ
 • nr ewid. 143 KZ
 • nr ewid. 144 KZ
 • nr ewid. 145 KZ z tego zakładu był czł. TKKZ Rajmund Smyczek.
 • nr ewid. 146 KZ
 • nr ewid. 147 KZ
 • nr ewid. 148 KZ
 • nr ewid. 149 KZ
 • nr ewid. 150 KZ
 • nr ewid. 151 KZ
 • nr ewid. 152 KZ
 • nr ewid. 153 KZ
 • nr ewid. 154 KZ
 • nr ewid. 155 KZ
 • nr ewid. 156 KZ
 • nr ewid. 157 KZ
 • nr ewid. 158 KZ
 • nr ewid. 159 KZ
 • nr ewid. 160 KZ
 • nr ewid. 161 KZ
 • nr ewid. 162 KZ
 • nr ewid. 163 KZ
 • nr ewid. 164 KZ
 • nr ewid. 165 KZ
 • nr ewid. 166 KZ
 • nr ewid. 167 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Katowice, ul. 3 Maja 9.
 • nr ewid. 168 KZ
 • nr ewid. 169 KZ
 • nr ewid. 170 KZ
 • nr ewid. 171 KZ
 • nr ewid. 172 KZ
 • nr ewid. 173 KZ
 • nr ewid. 174 KZ
 • nr ewid. 175 KZ
 • nr ewid. 176 KZ
 • nr ewid. 177 KZ
 • nr ewid. 178 KZ
 • nr ewid. 179 KZ
 • nr ewid. 180 KZ
 • nr ewid. 181 KZ
 • nr ewid. 182 KZ
 • nr ewid. 183 KZ
 • nr ewid. 184 KZ
 • nr ewid. 185 KZ
 • nr ewid. 186 KZ
 • nr ewid. 187 KZ
 • nr ewid. 188 KZ
 • nr ewid. 189 KZ
 • nr ewid. 190 KZ Transbud Katowice Oddział Chorzów, ul. Janasa, przewodniczący założyciel Jan Michalak, przewodniczący po wyborach Marian Małolepszy.
 • nr ewid. 191 KZ
 • nr ewid. 192 KZ
 • nr ewid. 193 KZ
 • nr ewid. 194 KZ
 • nr ewid. 195 KZ
 • nr ewid. 196 KZ
 • nr ewid. 197 KZ
 • nr ewid. 198 KZ
 • nr ewid. 199 KZ
 • nr ewid. 200 KZ
 • nr ewid. 201 KZ
 • nr ewid. 202 KZ z tego zakładu był czł. TKKZ Rajmund Swoboda.
 • nr ewid. 203 KZ Szkoła Podstawowa nr 37, Katowice, ul. Lompy 17, założycielka Grażyna Aloszko
 • nr ewid. 204 KZ
 • nr ewid. 205 KZ
 • nr ewid. 206 KZ
 • nr ewid. 207 KZ
 • nr ewid. 208 KZ
 • nr ewid. 209 KZ
 • nr ewid. 210 KZ z tego zakładu była czł. TKKZ Ludmiła Skalniak.
 • nr ewid. 211 KZ
 • nr ewid. 212 KZ
 • nr ewid. 213 KZ
 • nr ewid. 214 KZ
 • nr ewid. 215 KZ Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane, 32-300 Olkusz, ul. 1 Maja 29, wiceprzewodniczący Stanisław Gil.
 • nr ewid. 216 KZ
 • nr ewid. 217 KZ
 • nr ewid. 218 KZ
 • nr. ewid. 219 KZ
 • nr ewid. 220 KZ
 • nr ewid. 221 KZ
 • nr ewid. 222 KZ
 • nr ewid. 223 KZ
 • nr ewid. 224 KZ
 • nr ewid. 225 KZ Huta "Pokój", 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 69.
 • nr ewid. 226 KZ
 • nr ewid. 227 KZ
 • nr ewid. 228 KZ
 • nr ewid. 229 KZ
 • nr ewid. 230 KZ
 • nr ewid. 231 KZ
 • nr ewid. 232 KZ
 • nr ewid. 233 KZ
 • nr ewid. 234 KZ
 • nr ewid. 235 KZ
 • nr ewid. 236 KZ
 • nr ewid. 237 KZ
 • nr ewid. 238 KZ
 • nr ewid. 239 KZ
 • nr ewid. 240 KZ
 • nr ewid. 241 KZ
 • nr ewid. 242 KZ
 • nr ewid. 243 KZ
 • nr ewid. 244 KZ
 • nr ewid. 245 KZ
 • nr ewid. 246 KZ
 • nr ewid. 247 KZ
 • nr ewid. 248 KZ
 • nr ewid. 249 KZ Zakłady Mechaniczne "Łabędy", 44-109 Gliwice, wiceprzewodniczący Jan Śródkowski.
 • nr ewid. 250 KZ
 • nr ewid. 251 KZ
 • nr ewid. 252 KZ Zabezpieczenie Ruchu i Łączności DRKP Katowice, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 4.
 • nr ewid. 253 KZ
 • nr ewid. 254 KZ
 • nr ewid. 255 KZ
 • nr ewid. 256 KZ
 • nr ewid. 257 KZ
 • nr ewid. 258 KZ
 • nr ewid. 259 KZ
 • nr ewid. 260 KZ
 • nr ewid. 261 KZ
 • nr ewid. 262 KZ
 • nr ewid. 263 KZ
 • nr ewid. 264 KZ
 • nr ewid. 265 KZ
 • nr ewid. 266 KZ
 • nr ewid. 267 KZ
 • nr ewid. 268 KZ
 • nr ewid. 269 KZ
 • nr ewid. 270 KZ
 • nr ewid. 271 KZ
 • nr ewid. 272 KZ
 • nr ewid. 273 KZ
 • nr ewid. 274 KZ ZSEMM "Ema-Silma" 42-560 Sosnowiec, ul. Kamyszewa 124, przewodniczący Edward Chudera.
 • nr ewid. 275 KZ
 • nr ewid. 276 KZ Przedsiębiorstwo Przerobu Wtórnego Metali Nieżelaznych "Wtórmet" 41-900 Bytom, ul. Z. Nałkowskiej 6, przewodniczący Ignacy Tabor.
 • nr ewid. 277 KZ
 • nr ewid. 278 KZ
 • nr ewid. 279 KZ
 • nr ewid. 280 KZ
 • nr ewid. 281 KZ
 • nr ewid. 282 KZ
 • nr ewid. 283 KZ
 • nr ewid. 284 KZ
 • nr ewid. 285 KZ
 • nr ewid. 286 KZ
 • nr ewid. 287 KZ
 • nr ewid. 288 KZ
 • nr ewid. 289 KZ
 • nr ewid. 290 KZ
 • nr ewid. 291 KZ
 • nr ewid. 292 KZ
 • nr ewid. 293 KZ
 • nr ewid. 294 KZ
 • nr ewid. 295 KZ
 • nr ewid. 296 KZ
 • nr ewid. 297 KZ
 • nr ewid. 298 KZ
 • nr ewid. 299 KZ
 • nr ewid. 300 KZ
 • nr ewid. 301 KZ
 • nr ewid. 302 KZ
 • nr ewid. 303 KZ
 • nr ewid. 304 KZ
 • nr ewid. 305 KZ
 • nr ewid. 306 KZ
 • nr ewid. 307 KZ
 • nr ewid. 308 KZ Zespół Kół Środowiskowych MKZ Katowice, 40-058 Katowice, ul. Stalmacha 17.
 • nr ewid. 309 KZ
 • nr ewid. 310 KZ
 • nr ewid. 311 KZ
 • nr ewid. 312 KZ
 • nr ewid. 313 KZ
 • nr ewid. 314 KZ
 • nr ewid. 315 KZ
 • nr ewid. 316 KZ
 • nr ewid. 317 KZ
 • nr ewid. 318 KZ
 • nr ewid. 319 KZ
 • nr ewid. 320 KZ
 • nr ewid. 321 KZ
 • nr ewid. 322 KZ
 • nr ewid. 323 KZ
 • nr ewid. 324 KZ
 • nr ewid. 325 KZ
 • nr ewid. 326 KZ
 • nr ewid. 327 KZ
 • nr ewid. 328 KZ
 • nr ewid. 329 KZ
 • nr ewid. 330 KZ
 • nr ewid. 331 KZ
 • nr ewid. 332 KZ
 • nr ewid. 333 KZ
 • nr ewid. 334 KZ
 • nr ewid. 335 KZ
 • nr ewid. 336 KZ
 • nr ewid. 337 KZ
 • nr ewid. 338 KZ
 • nr ewid. 339 KZ
 • nr ewid. 340 KZ
 • nr ewid. 341 KZ
 • nr ewid. 342 KZ
 • nr ewid. 343 KZ
 • nr ewid. 344 KZ
 • nr ewid. 345 KZ
 • nr ewid. 346 KZ
 • nr ewid. 347 KZ
 • nr ewid. 348 KZ
 • nr ewid. 349 KZ
 • nr ewid. 350 KZ
 • nr ewid. 351 KZ
 • nr ewid. 352 KZ
 • nr ewid. 353 KZ
 • nr ewid. 354 KZ
 • nr ewid. 355 KZ
 • nr ewid. 356 KZ
 • nr ewid. 357 KZ
 • nr ewid. 358 KZ
 • nr ewid. 359 KZ
 • nr ewid. 360 KZ
 • nr ewid. 361 KZ
 • nr ewid. 362 KZ
 • nr ewid. 363 KZ
 • nr ewid. 364 KZ
 • nr ewid. 365 KZ
 • nr ewid. 366 KZ
 • nr ewid. 367 KZ PKP Lokomotywownia Gliwice, ul. Chorzowska Międzytorze, przewodniczący Stanisław Gazda.
 • nr ewid. 368 KZ
 • nr ewid. 369 KZ
 • nr ewid. 370 KZ
 • nr ewid. 371 KZ
 • nr ewid. 372 KZ
 • nr ewid. 373 KZ
 • nr ewid. 374 KZ
 • nr ewid. 375 KZ
 • nr ewid. 376 KZ
 • nr ewid. 377 KZ
 • nr ewid. 378 KZ
 • nr ewid. 379 KZ
 • nr ewid. 380 KZ
 • nr ewid. 381 KZ
 • nr ewid. 382 KZ
 • nr ewid. 383 KZ
 • nr ewid. 384 KZ
 • nr ewid. 385 KZ
 • nr ewid. 386 KZ
 • nr ewid. 387 KZ
 • nr ewid. 388 KZ
 • nr ewid. 389 KZ Zakład Garbarski "Szczakowa", 32-520 Jaworzno, ul. Nadbrzeżna 4.
 • nr ewid. 390 KZ
 • nr ewid. 391 KZ
 • nr ewid. 392 KZ
 • nr ewid. 393 KZ
 • nr ewid. 394 KZ
 • nr ewid. 395 KZ
 • nr ewid. 396 KZ
 • nr ewid. 397 KZ
 • nr ewid. 398 KZ
 • nr ewid. 399 KZ
 • nr ewid. 400 KZ
 • nr ewid. 401 KZ
 • nr ewid. 402 KZ
 • nr ewid. 403 KZ
 • nr ewid. 404 KZ
 • nr ewid. 405 KZ
 • nr ewid. 406 KZ
 • nr ewid. 407 KZ
 • nr ewid. 408 KZ
 • nr ewid. 409 KZ
 • nr ewid. 410 KZ
 • nr ewid. 411 KZ
 • nr ewid. 412 KZ
 • nr ewid. 413 KZ
 • nr ewid. 414 KZ
 • nr ewid. 415 KZ
 • nr ewid. 416 KZ
 • nr ewid. 417 KZ
 • nr ewid. 418 KZ
 • nr ewid. 419 KZ
 • nr ewid. 420 KZ
 • nr ewid. 421 KZ
 • nr ewid. 422 KZ
 • nr ewid. 423 KZ
 • nr ewid. 424 KZ
 • nr ewid. 425 KZ
 • nr ewid. 426 KZ
 • nr ewid. 427 KZ
 • nr ewid. 428 KZ
 • nr ewid. 429 KZ
 • nr ewid. 430 KZ
 • nr ewid. 431 KZ
 • nr ewid. 432 KZ
 • nr ewid. 433 KZ
 • nr ewid. 434 KZ
 • nr ewid. 435 KZ
 • nr ewid. 436 KZ
 • nr ewid. 437 KZ
 • nr ewid. 438 KZ
 • nr ewid. 439 KZ
 • nr ewid. 440 KZ
 • nr ewid. 441 KZ
 • nr ewid. 442 KZ
 • nr ewid. 443 KZ
 • nr ewid. 444 KZ
 • nr ewid. 445 KZ
 • nr ewid. 446 KZ
 • nr ewid. 447 KZ
 • nr ewid. 448 KZ
 • nr ewid. 449 KZ
 • nr ewid. 450 KZ
 • nr ewid. 451 KZ
 • nr ewid. 452 KZ
 • nr ewid. 453 KZ
 • nr ewid. 454 KZ
 • nr ewid. 455 KZ
 • nr ewid. 456 KZ
 • nr ewid. 457 KZ
 • nr ewid. 458 KZ
 • nr ewid. 459 KZ
 • nr ewid. 460 KZ
 • nr ewid. 461 KZ
 • nr ewid. 462 KZ
 • nr ewid. 463 KZ
 • nr ewid. 464 KZ
 • nr ewid. 465 KZ
 • nr ewid. 466 KZ
 • nr ewid. 467 KZ
 • nr ewid. 468 KZ
 • nr ewid. 469 KZ
 • nr ewid. 470 KZ
 • nr ewid. 471 KZ
 • nr ewid. 472 KZ
 • nr ewid. 473 KZ
 • nr ewid. 474 KZ
 • nr ewid. 475 KZ
 • nr ewid. 476 KZ
 • nr ewid. 477 KZ
 • nr ewid. 478 KZ
 • nr ewid. 479 KZ
 • nr ewid. 480 KZ
 • nr ewid. 481 KZ
 • nr ewid. 482 KZ
 • nr ewid. 483 KZ
 • nr ewid. 484 KZ
 • nr ewid. 485 KZ
 • nr ewid. 486 KZ
 • nr ewid. 487 KZ
 • nr ewid. 488 KZ
 • nr ewid. 489 KZ
 • nr ewid. 490 KZ z tego zakładu był czł. TKKZ Wiesław Mirosławski.
 • nr ewid. 491 KZ
 • nr ewid. 492 KZ
 • nr ewid. 493 KZ
 • nr ewid. 494 KZ
 • nr ewid. 495 KZ
 • nr ewid. 496 KZ
 • nr ewid. 497 KZ
 • nr ewid. 498 KZ
 • nr ewid. 499 KZ
 • nr ewid. 500 KZ
 • nr ewid. 501 KZ
 • nr ewid. 502 KZ
 • nr ewid. 503 KZ
 • nr ewid. 504 KZ
 • nr ewid. 505 KZ
 • nr ewid. 506 KZ
 • nr ewid. 507 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Przemysłowa", 40-413 Katowice, ul. Rewolucji Październikowej 8a, Janów, przewodniczący Jan Suliga.
 • nr ewid. 508 KZ
 • nr ewid. 509 KZ
 • nr ewid. 510 KZ
 • nr ewid. 511 KZ
 • nr ewid. 512 KZ
 • nr ewid. 513 KZ
 • nr ewid. 514 KZ
 • nr ewid. 515 KZ
 • nr ewid. 516 KZ
 • nr ewid. 517 KZ
 • nr ewid. 518 KZ
 • nr ewid. 519 KZ
 • nr ewid. 520 KZ
 • nr ewid. 521 KZ
 • nr ewid. 522 KZ
 • nr ewid. 523 KZ
 • nr ewid. 524 KZ
 • nr ewid. 525 KZ
 • nr ewid. 526 KZ
 • nr ewid. 527 KZ
 • nr ewid. 528 KZ
 • nr ewid. 529 KZ
 • nr ewid. 530 KZ
 • nr ewid. 531 KZ
 • nr ewid. 532 KZ
 • nr ewid. 533 KZ
 • nr ewid. 534 KZ
 • nr ewid. 535 KZ
 • nr ewid. 536 KZ
 • nr ewid. 537 KZ
 • nr ewid. 538 KZ
 • nr ewid. 539 KZ
 • nr ewid. 540 KZ
 • nr ewid. 541 KZ
 • nr ewid. 542 KZ
 • nr ewid. 543 KZ
 • nr ewid. 544 KZ
 • nr ewid. 545 KZ
 • nr ewid. 546 KZ
 • nr ewid. 547 KZ
 • nr ewid. 548 KZ
 • nr ewid. 549 KZ
 • nr ewid. 550 KZ
 • nr ewid. 551 KZ
 • nr ewid. 552 KZ
 • nr ewid. 553 KZ
 • nr ewid. 554 KZ
 • nr ewid. 555 KZ
 • nr ewid. 556 KZ
 • nr ewid. 557 KZ
 • nr ewid. 558 KZ
 • nr ewid. 560 KZ
 • nr ewid. 561 KZ
 • nr ewid. 562 KZ
 • nr ewid. 563 KZ
 • nr ewid. 564 KZ
 • nr ewid. 565 KZ
 • nr ewid. 566 KZ
 • nr ewid. 567 KZ
 • nr ewid. 568 KZ
 • nr ewid. 569 KZ
 • nr ewid. 570 KZ
 • nr ewid. 571 KZ
 • nr ewid. 572 KZ
 • nr ewid. 573 KZ
 • nr ewid. 574 KZ
 • nr ewid. 575 KZ
 • nr ewid. 576 KZ
 • nr ewid. 577 KZ
 • nr ewid. 578 KZ
 • nr ewid. 579 KZ
 • nr ewid. 580 KZ
 • nr ewid. 581 KZ
 • nr ewid. 582 KZ
 • nr ewid. 583 KZ
 • nr ewid. 584 KZ
 • nr ewid. 585 KZ
 • nr ewid. 586 KZ
 • nr ewid. 587 KZ
 • nr ewid. 588 KZ
 • nr ewid. 589 KZ
 • nr ewid. 590 KZ
 • nr ewid. 591 KZ
 • nr ewid. 592 KZ
 • nr ewid. 593 KZ
 • nr ewid. 594 KZ
 • nr ewid. 595 KZ
 • nr ewid. 596 KZ
 • nr ewid. 597 KZ
 • nr ewid. 598 KZ
 • nr ewid. 599 KZ
 • nr ewid. 600 KZ
 • nr ewid. 601 KZ
 • nr ewid. 602 KZ
 • nr ewid. 603 KZ
 • nr ewid. 604 KZ
 • nr ewid. 605 KZ
 • nr ewid. 606 KZ
 • nr ewid. 607 KZ
 • nr ewid. 608 KZ Akademia Ekonomiczna Katowice, ul. 1Maja , zarejestrowana w MKZ 19.11.1980, przewodniczący dr Zygmunt Barczyk, z tej uczelni był czł. TKKZ Jan Wietuba.
 • nr ewid. 609 KZ
 • nr ewid. 610 KZ
 • nr ewid. 611 KZ
 • nr ewid. 612 KZ
 • nr ewid. 613 KZ
 • nr ewid. 614 KZ
 • nr ewid. 615 KZ
 • nr ewid. 616 KZ
 • nr ewid. 617 KZ
 • nr ewid. 618 KZ
 • nr ewid. 619 KZ Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa, 40-951 Katowice, ul. Armii Czerwonej 35.
 • nr ewid. 620 KZ
 • nr ewid. 621 KZ
 • nr ewid. 622 KZ
 • nr ewid. 623 KZ
 • nr ewid. 624 KZ
 • nr ewid. 625 KZ
 • nr ewid. 626 KZ
 • nr ewid. 627 KZ Przedsiębiorstwo Papierniczo-Poligraficzne, 40-008 Katowice, ul. Pawła 9, przewodniczący Jan Malinowski.
 • nr ewid. 628 KZ
 • nr ewid. 629 KZ
 • nr ewid. 630 KZ
 • nr ewid. 631 KZ
 • nr ewid. 632 KZ
 • nr ewid. 633 KZ
 • nr ewid. 634 KZ
 • nr ewid. 635 KZ
 • nr ewid. 636 KZ
 • nr ewid. 637 KZ
 • nr ewid. 638 KZ
 • nr ewid. 639 KZ
 • nr ewid. 640 KZ
 • nr ewid. 641 KZ
 • nr ewid. 642 KZ
 • nr ewid. 643 KZ
 • nr ewid. 644 KZ
 • nr ewid. 645 KZ
 • nr ewid. 646 KZ
 • nr ewid. 647 KZ
 • nr ewid. 648 KZ
 • nr ewid. 649 KZ
 • nr ewid. 650 KZ
 • nr ewid. 651 KZ
 • nr ewid. 652 KZ
 • nr ewid. 653 KZ
 • nr ewid. 654 KZ
 • nr ewid. 655 KZ
 • nr ewid. 656 KZ
 • nr ewid. 657 KZ
 • nr ewid. 658 KZ
 • nr ewid. 659 KZ
 • nr ewid. 660 KZ
 • nr ewid. 661 KZ
 • nr ewid. 662 KZ
 • nr ewid. 663 KZ
 • nr ewid. 664 KZ
 • nr ewid. 665 KZ
 • nr ewid. 666 KZ
 • nr ewid. 667 KZ
 • nr ewid. 668 KZ
 • nr ewid. 669 KZ
 • nr ewid. 670 KZ
 • nr ewid. 671 KZ
 • nr ewid. 672 KZ
 • nr ewid. 673 KZ
 • nr ewid. 674 KZ
 • nr ewid. 675 KZ
 • nr ewid. 676 KZ
 • nr ewid. 677 KZ
 • nr ewid. 678 KZ
 • nr ewid. 679 KZ
 • nr ewid. 680 KZ
 • nr ewid. 681 KZ
 • nr ewid. 682 KZ
 • nr ewid. 683 KZ
 • nr ewid. 684 KZ
 • nr ewid. 685 KZ
 • nr ewid. 686 KZ
 • nr ewid. 687 KZ
 • nr ewid. 688 KZ
 • nr ewid. 689 KZ
 • nr ewid. 690 KZ
 • nr ewid. 691 KZ
 • nr ewid. 692 KZ
 • nr ewid. 693 KZ
 • nr ewid. 694 KZ
 • nr ewid. 695 KZ
 • nr ewid. 696 KZ
 • nr ewid. 697 KZ
 • nr ewid. 698 KZ
 • nr ewid. 699 KZ
 • nr ewid. 700 KZ
 • nr ewid. 701 KZ
 • nr ewid. 702 KZ
 • nr ewid. 703 KZ
 • nr ewid. 704 KZ
 • nr ewid. 705 KZ
 • nr ewid. 706 KZ
 • nr ewid. 707 KZ
 • nr ewid. 708 KZ
 • nr ewid. 709 KZ
 • nr ewid. 710 KZ
 • nr ewid. 711 KZ
 • nr ewid. 712 KZ
 • nr ewid. 713 KZ
 • nr ewid. 714 KZ
 • nr ewid. 715 KZ
 • nr ewid. 716 KZ
 • nr ewid. 717 KZ
 • nr ewid. 718 KZ
 • nr ewid. 719 KZ
 • nr ewid. 720 KZ
 • nr ewid. 721 KZ
 • nr ewid. 722 KZ
 • nr ewid. 723 KZ
 • nr ewid. 724 KZ
 • nr ewid. 725 KZ
 • nr ewid. 726 KZ
 • nr ewid. 727 KZ
 • nr ewid. 728 KZ
 • nr ewid. 729 KZ
 • nr ewid. 730 KZ
 • nr ewid. 731 KZ
 • nr ewid. 732 KZ
 • nr ewid. 733 KZ
 • nr ewid. 734 KZ
 • nr ewid. 735 KZ
 • nr ewid. 736 KZ
 • nr ewid. 737 KZ
 • nr ewid. 738 KZ
 • nr ewid. 739 KZ
 • nr ewid. 740 KZ
 • nr ewid. 741 KZ
 • nr ewid. 742 KZ
 • nr ewid. 743 KZ
 • nr ewid. 744 KZ
 • nr ewid. 745 KZ
 • nr ewid. 746 KZ
 • nr ewid. 747 KZ
 • nr ewid. 748 KZ
 • nr ewid. 749 KZ
 • nr ewid. 750 KZ
 • nr ewid. 751 KZ
 • nr ewid. 752 KZ
 • nr ewid. 753 KZ
 • nr ewid. 754 KZ
 • nr ewid. 755 KZ
 • nr ewid. 756 KZ
 • nr ewid. 757 KZ
 • nr ewid. 758 KZ
 • nr ewid. 759 KZ
 • nr ewid. 760 KZ
 • nr ewid. 761 KZ
 • nr ewid. 762 KZ
 • nr ewid. 763 KZ
 • nr ewid. 764 KZ
 • nr ewid. 765 KZ
 • nr ewid. 766 KZ
 • nr ewid. 767 KZ
 • nr ewid. 768 KZ
 • nr ewid. 769 KZ
 • nr ewid. 770 KZ
 • nr ewid. 771 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Katowice ul. Obrońców Stalingradu 15a.
 • nr ewid. 772 KZ "Izokor Instal" Dąbrowa Górnicza - pierwszy przewodniczący Krystian Pucher.
 • nr ewid. 773 KZ
 • nr ewid. 774 KZ
 • nr ewid. 775 KZ
 • nr ewid. 776 KZ
 • nr ewid. 777 KZ
 • nr ewid. 778 KZ
 • nr ewid. 779 KZ
 • nr ewid. 780 KZ
 • nr ewid. 781 KZ
 • nr ewid. 782 KZ
 • nr ewid. 783 KZ
 • nr ewid. 784 KZ
 • nr ewid. 785 KZ
 • nr ewid. 786 KZ
 • nr ewid. 787 KZ
 • nr ewid. 788 KZ
 • nr ewid. 789 KZ
 • nr ewid. 790 KZ
 • nr ewid. 791 KZ
 • nr ewid. 792 KZ
 • nr ewid. 793 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemysłu Paszowego "Bacutil",
 • nr ewid. 794 40-951 Katowice, ul. Kozielska 10.
 • nr ewid. 795 KZ
 • nr ewid. 796 KZ
 • nr ewid. 797 KZ
 • nr ewid. 798 KZ
 • nr ewid. 799 KZ
 • nr ewid. 800 KZ
 • nr ewid. 801 KZ
 • nr ewid.802 KZ
 • nr ewid. 803 KZ
 • nr ewid. 804 KZ
 • nr ewid. 805 KZ
 • nr ewid. 806 KZ
 • nr ewid. 807 KZ
 • nr ewid. 808 KZ
 • nr ewid. 809 KZ
 • nr ewid. 810 KZ
 • nr ewid. 811 KZ
 • nr ewid. 812 KZ
 • nr ewid. 813 KZ
 • nr ewid. 814 KZ
 • nr ewid. 815 KZ
 • nr ewid. 816 KZ
 • nr ewid. 817 KZ
 • nr ewid. 818 KZ
 • nr ewid. 819 KZ
 • nr ewid. 820 KZ
 • nr ewid. 821 KZ
 • nr ewid. 822 KZ
 • nr ewid. 823 KZ
 • nr ewid. 824 KZ
 • nr ewid. 825 KZ
 • nr ewid. 826 KZ
 • nr ewid. 827 KZ
 • nr ewid. 828 KZ
 • nr ewid. 829 KZ
 • nr ewid. 830 KZ
 • nr ewid. 831 KZ
 • nr ewid. 832 KZ
 • nr ewid. 833 KZ
 • nr ewid. 834 KZ
 • nr ewid. 835 KZ
 • nr ewid. 836 KZ
 • nr ewid. 837 KZ
 • nr ewid. 838 KZ
 • nr ewid. 839 KZ
 • nr ewid. 840 KZ
 • nr ewid. 841 KZ
 • nr ewid. 842 KZ
 • nr ewid. 843 KZ
 • nr ewid. 844 KZ
 • nr ewid. 845 KZ
 • nr ewid. 846 KZ
 • nr ewid. 847 KZ
 • nr ewid. 848 KZ
 • nr ewid. 849 KZ
 • nr ewid. 850 KZ
 • nr ewid. 851 KZ
 • nr ewid. 852 KZ
 • nr ewid. 853 KZ
 • nr ewid. 854 KZ
 • nr ewid. 855 KZ
 • nr ewid. 856 KZ
 • nr ewid. 857 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Jaworznie, założyciel Piotr Klocek 512 317 442.
 • nr ewid. 858 KZ
 • nr ewid. 859 KZ
 • nr ewid. 860 KZ
 • nr ewid. 861 KZ
 • nr ewid. 862 KZ
 • nr ewid. 863 KZ
 • nr ewid. 864 KZ
 • nr ewid. 865 KZ
 • nr ewid. 866 KZ
 • nr ewid. 867 KZ
 • nr ewid. 868 KZ
 • nr ewid. 869 KZ
 • nr ewid. 870 KZ
 • nr ewid. 871 KZ
 • nr ewid. 872 KZ
 • nr ewid. 873 KZ
 • nr ewid. 874 KZ
 • nr ewid. 875 KZ
 • nr ewid. 876 KZ
 • nr ewid. 877 KZ
 • nr ewid. 878 KZ
 • nr ewid. 879 KZ
 • nr ewid. 880 KZ
 • nr ewid. 881 KZ
 • nr ewid. 882 KZ
 • nr ewid. 883 KZ
 • nr ewid. 884 KZ
 • nr ewid. 885 KZ
 • nr ewid. 886 KZ
 • nr ewid. 887 KZ
 • nr ewid. 888 KZ
 • nr ewid. 889 KZ
 • nr ewid. 890 KZ
 • nr ewid. 891 KZ
 • nr ewid. 892 KZ
 • nr ewid. 893 KZ
 • nr ewid. 894 KZ
 • nr ewid. 895 KZ
 • nr ewid. 896 KZ
 • nr ewid. 897 KZ
 • nr ewid. 898 KZ
 • nr ewid. 899 KZ
 • nr ewid. 900 KZ
 • nr ewid. 901 KZ
 • nr ewid. 902 KZ
 • nr ewid. 903 KZ
 • nr ewid. 904 KZ
 • nr ewid. 905 KZ
 • nr ewid. 906 KZ
 • nr ewid. 907 KZ
 • nr ewid. 908 KZ
 • nr ewid. 909 KZ
 • nr ewid. 910 KZ
 • nr ewid. 911 KZ
 • nr ewid. 912 KZ
 • nr ewid. 913 KZ
 • nr ewid. 914 KZ
 • nr ewid. 915 KZ
 • nr ewid. 916 KZ
 • nr ewid. 917 KZ
 • nr ewid. 918 KZ
 • nr ewid. 919 KZ
 • nr ewid. 920 KZ
 • nr ewid. 921 KZ
 • nr ewid. 922 KZ
 • nr ewid. 923 KZ
 • nr ewid. 924 KZ
 • nr ewid. 925 KZ
 • nr ewid. 926 KZ
 • nr ewid. 927 KZ
 • nr ewid. 928 KZ
 • nr ewid. 929 KZ
 • nr ewid. 930 KZ
 • nr ewid. 931 KZ
 • nr ewid. 932 KZ
 • nr ewid. 933 KZ
 • nr ewid. 934 KZ
 • nr ewid. 935 KZ
 • nr ewid. 936 KZ
 • nr ewid. 937 KZ
 • nr ewid. 938 KZ
 • nr ewid. 939 KZ
 • nr ewid. 940 KZ
 • nr ewid. 941 KZ
 • nr ewid. 942 KZ
 • nr ewid. 943 KZ
 • nr ewid. 944 KZ
 • nr ewid. 945 KZ
 • nr ewid. 946 KZ
 • nr ewid. 947 KZ
 • nr ewid. 948 KZ
 • nr ewid. 949 KZ
 • nr ewid. 950 KZ
 • nr ewid. 951 KZ
 • nr ewid. 952 KZ
 • nr ewid. 953 KZ
 • nr ewid. 954 KZ
 • nr ewid. 955 KZ
 • nr ewid. 956 KZ
 • nr ewid. 957 KZ
 • nr ewid. 958 KZ
 • nr ewid. 959 KZ
 • nr ewid. 960 KZ
 • nr ewid. 961 KZ
 • nr ewid. 962 KZ
 • nr ewid. 963 KZ
 • nr ewid. 964 KZ
 • nr ewid. 965 KZ
 • nr ewid. 966 KZ
 • nr ewid. 967 KZ
 • nr ewid. 968 KZ
 • nr ewid. 969 KZ
 • nr ewid. 970 KZ
 • nr ewid. 971 KZ
 • nr ewid. 972 KZ
 • nr ewid. 973 KZ
 • nr ewid. 974 KZ
 • nr ewid. 975 KZ
 • nr ewid. 976 KZ
 • nr ewid. 977 KZ
 • nr ewid. 978 KZ
 • nr ewid. 979 KZ
 • nr ewid. 980 KZ
 • nr ewid. 981 KZ
 • nr ewid. 982 KZ
 • nr ewid. 983 KZ
 • nr ewid. 984 KZ
 • nr ewid. 985 KZ
 • nr ewid. 986 KZ
 • nr ewid. 987 KZ
 • nr ewid. 988 KZ
 • nr ewid. 989 KZ
 • nr ewid. 990 KZ
 • nr ewid. 991 KZ
 • nr ewid. 992 KZ
 • nr ewid. 993 KZ
 • nr ewid. 994 KZ
 • nr ewid. 995 KZ
 • nr ewid. 996 KZ
 • nr ewid. 997 KZ
 • nr ewid. 998 KZ
 • nr ewid. 999 KZ
 • nr ewid. 1000 KZ
 • nr ewid. 1001 KZ
 • nr ewid. 1002 KZ
 • nr ewid. 1003 KZ
 • nr ewid. 1004 KZ
 • nr ewid. 1005 KZ
 • nr ewid. 1006 KZ
 • nr ewid. 1007 KZ
 • nr ewid. 1008 KZ
 • nr ewid. 1009 KZ
 • nr ewid. 1010 KZ
 • Tyle zakładów pracy i instytucji (1010) MKZ zrzesza na dzień 21 kwietnia 1981r.
 • nr ewid. 1011 KZ
 • nr ewid. 1012 KZ
 • nr ewid. 1013 KZ
 • nr ewid. 1014 KZ
 • nr ewid. 1015 KZ
 • nr ewid. 1016 KZ
 • nr ewid. 1017 KZ
 • nr ewid. 1018 KZ
 • nr ewid. 1019 KZ
 • nr ewid. 1020 KZ
 • nr ewid. 1021 KZ
 • nr ewid. 1022 KZ
 • nr ewid. 1023 KZ
 • nr ewid. 1024 KZ
 • nr ewid. 1025 KZ
 • nr ewid. 1026 KZ
 • nr ewid. 1027 KZ
 • nr ewid. 1028 KZ
 • nr ewid. 1029 KZ
 • nr ewid. 1030 KZ
 • nr ewid. 1031 KZ
 • nr ewid. 1032 KZ
 • nr ewid. 1033 KZ
 • nr ewid. 1034 KZ
 • nr ewid. 1035 KZ
 • nr ewid. 1036 KZ
 • nr ewid. 1037 KZ
 • nr ewid. 1038 KZ
 • nr ewid. 1039 KZ
 • nr ewid. 1040 KZ
 • nr ewid. 1041 KZ
 • nr ewid. 1042 KZ
 • nr ewid. 1043 KZ
 • nr ewid. 1044 KZ
 • nr ewid. 1045 KZ
 • nr ewid. 1046 KZ
 • nr ewid. 1047 KZ
 • nr ewid. 1048 KZ
 • nr ewid. 1049 KZ
 • nr ewid. 1050 KZ
 • nr ewid. 1051 KZ
 • nr ewid. 1052 KZ
 • nr ewid. 1053 KZ
 • nr ewid. 1054 KZ
 • nr ewid. 1055 KZ
 • nr ewid. 1056 KZ
 • nr ewid. 1057 KZ
 • nr ewid. 1058 KZ
 • nr ewid. 1059 KZ
 • nr ewid. 1060 KZ
 • nr ewid. 1061 KZ
 • nr ewid. 1062 KZ
 • nr ewid. 1063 KZ
 • nr ewid. 1064 KZ
 • nr ewid. 1065 KZ
 • nr ewid. 1066 KZ
 • nr ewid. 1067 KZ

Opracował: Andrzej Rozpłochowski, 04.06.2020r.