Odznaczeni 2020

W marcu 2020 r. jako Prezes naszego Stowarzyszenia i w jego imieniu oraz dzięki pomocy kilku dalszych osób przygotowałem i przekazałem do Kancelarii Prezydenta RP 51 wniosków na odznaczenie Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski różnej kategorii grupy osób z terenu naszego regionu zasłużonych w walce z komunizmem o niepodległy byt państwa polskiego na 40 Lecie narodzin NSZZ "Solidarność".

Niniejszy dokument potwierdza komu z tego grona i jakie odznaczenie zostało przyznane. Niestety, jedynie uroczystość wręczenia w/w odznaczeń w Warszawie z powodu restrykcji spowodowanych pandemią Covid-19 została zawieszona na bardziej bezpieczny niż obecnie czas. Jednakże każda z osób odznaczonych może już teraz czuć z tego powodu dumę i satysfakcję. 

Serdecznie wszystkim gratuluję.

Andrzej Rozpłochowski

Zobacz: Lista odznaczonych osób