Lista agentury SB i innych osób działających w PRL na szkodę Andrzeja Rozpłochowskiego

Listę tę zacząłem tworzyć 6 lat temu i czekałem na jej dalszą rozbudowę, ale dłużej czekać już nie mogę, ponieważ czas biegnie szybko. Dlatego upubliczniam stan mojej wiedzy na dzień dzisiejszy w 38 rocznicę narodzin "Solidarności".

7 marca 2012 r. IPN odtajnił mi dane osobowe pierwszego TW SB o pseudonimie "Mateusz". (Uzyskałem w ten sposób potwierdzenie mojego na własną rękę rozpoznania tej osoby wcześniej). Pięć dni później, 12 marca 2012r. złożyłem w IPN pismo, prosząc o odtajnienie danych osobowych dalszej występującej w moich teczkach agentury, której się w tamtym czasie doszukałem, składającej się z 80 TW i 16 KO. 1 października 2012 r. Oddział IPN w Katowicach pod jednakową sygnaturą BU Ka - III - 5539 - 4/12 odtajnił mi personalia mniej niż połowę z nich. Na dodatek większość odtajnionych nie jest mi znana. Nie kojarzę ich z okresu mojej działalności opozycyjnej w latach 80. Nie jestem z tego zadowolony, bo z poznanych dotąd przeze mnie dokumentów bezpieki wynika, że byli agenci, którzy mieli częste kontakty ze mną lub byli blisko mnie, a więc muszą to być osoby dobrze mi znane i mające już jakąś pozycję. Z dokumentów wynika, że byli oni dobrze i wysoko ulokowani w ówczesnych strukturach zakładowych i MKZ Katowice NSZZ "Solidarność". Dotyczy to wyjaśnienia ewentualnej agenturalności np. Wiceprzewodniczącego Zarządu MKZ, Jana Andrzeja Górnego. Mam nadzieję, że nie wszystkich agentów bezpieki, jakich mi nie odtajniono, nie można obecnie zdemaskować z powodu braku lub "zniszczenia" akt. Przypuszczam, że część tych ludzi mogła zostać przejęta przez służby III RP, albo personalia innych znajdują się w zbiorze zastrzeżonym IPN. Chcę wierzyć, że Wolna Rzeczpospolita kiedyś odtajni mi wszystkich działających przeciwko mnie agentów komunistycznej bezpieki, a może i nie tylko tej służby PRL. Póki co mogą oni zatem, niestety, wieść spokojne życie śpiocha. Żyją między nami i uchodzą za jednych z nas. Niektórzy mają może Krzyże Wolności i Solidarności lub Statusy Działacza Opozycji Antykomunistycznej i/lub Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych. To jest przecież obrzydliwe, niegodne i niebezpieczne. A oto jak wygląda odtajniona i nieodtajniona mi ustalona dotąd przeze mnie lista agentury SB, związana z moją antykomunistyczną działalnością w latach 1980-1989. Noty IPN, które odtajniają agentów, nie posiadają sygnatur dotyczących TW, więc ich nie podaję. Nadto wyjaśniam, że brak danych osobowych przy pseudonimach oznacza, że jest to osoba mi nie odtajniona.

 1. TW "Adam" - to Eugeniusz Maksymowicz, s. Józefa, ur. 25.05.1952 r., mechanik w Hucie "Katowice", delegat na I WZD wybrany do Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, prowadzony przez por. W. Wolińskiego. Był obecny na moim ślubie cywilnym 12 października 1984 r. i podobnie jak Michała Lutego podchodził mnie wówczas ze sprawą maszyn poligraficznych. W 1985 współdziałał z Wojciechem Trzmielem też TW, jeździł na msze do Sosnowca, znał się tam m. in. z E. Rydelinem, w październiku 1985 na polecenie W. Trzmiela jeździł do Gdańska do Lecha Wałęsy i jego współpracowników, był blisko A. Nowaka znajomego Michała Lutego.
 2. TW "Adam" - to Antoni Cudny, s. Juliana, ur. 28.07.1934 r., kierownik zmiany w Hucie "Katowice".
 3. TW "Aleksander" - nie odtajniony.
 4. TW "Andrzej" - nie odtajniony.
 5. TW "Antoni" - to Zbigniew Olszewski, s. Stefana, ur. 17.10.1945 r., kierowca w Wojewódzkim Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, prowadzony przez plut. W. Jurkowskiego. Nie wiem w jaki sposób był on związany z I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ "S" w Gdańsku w 1981.
 6. TW "Ambroży" - to Edward Gawarecki, s. Stefana, ur. 14.09.1933 r., kierownik biblioteki Kombinatu Górniczo-Hutniczego "Bolesław" w Bukownie, jest chyba z Olkusza, prowadzony przez por. Waldemara Piętę, zna języki, był podobno czł. komisji ds. postulatów jeszcze przy MKR/MKZ Katowice w październiku 1980, ale ja go nie kojarzę, prawdopodobnie był wykładowcą WUML w KW PZPR w Katowicach. Jednocześnie mam notatkę esbeka z 11.10.1980 r., że osoba o ps. TW "Ambroży" weszła do redakcji "Wolnego Związkowca"... może to ktoś inny?
 7. TW "Artur" - to Andrzej Grajewski, s. Klemensa, ur. 25.02.1948 r., kowal matrycowy w Hucie "Katowice", mój sąsiad na tym samym piętrze w Dąbrowie Górniczej, z nim i jego żoną utrzymywaliśmy dobre relacje prywatne.
 8. TW "Anna" - nie odtajniony, z akt wynika, że jest z Huty "Katowice" i Dąbrowy Górniczej, w styczniu 1987 miał ważny kontakt z Włodzimierzem Kapczyńskim.
 9. TW "A.G." - to Janusz Kondraciuk, s. Kazimierza, ur. 04.01.1953 r., ślusarz w PMIB "Izolacja" w Gliwicach.
 10. TW "AG" - nie odtajniony.
 11. TW "Bogdan" - to Janusz Porc, s. Piotra, ur. 04.04.1952 r., starszy mistrz w Hucie "Katowice" - był b. aktywny w ścisłej grupie oporu w Gołonogu (1985), prowadził go ppor. Zb. Kostka. Miał kontakt z Józefem Jóźwiakiem. Był też przełożonym J. Gołębiewskiego, który według danych bezpieki wchodził w skład odrodzonej w lipcu 1985 r. TKZ Huty "Katowice", który firmował wznowienie druku "Wolnego Związkowca", a obok Gołębiewskiego do TKZ jeszcze wchodzili: 3 starych pracowników tokarni walcy, 3 elektryków, 3 osoby z osprzętu oraz Ryszard Jagła i Jerzy Czubak (z P-15). 12.03.1985 agent ten był na konspiracyjnym spotkaniu w mieszkaniu J. Gołębiewskiego z udziałem dalszych osób: A. Rozpłochowski, Ryszard Jagła i Jerzy Czubak. 10.04.1985 odbywa się tam kolejne spotkanie, gdzie oprócz gospodarza J. Gołębiewskiego i TW "Bogdana" byli jeszcze: A. Rozpłochowski, Maciej Morawski, Mirosław Lewandowski i Miękinia (pracownik walcowni dużej HK). Tego samego 1985 r. TW "Bogdan" wyjechał podobno do Kanady, być może jako uchodźca polityczny "S" i ze zleconymi przez bezpiekę zadaniami podobnymi do TW "Mateusza" w Australii?
 12. TW "Baran" - to Antoni Pająk, s. Franciszka, ur. 15.04.1934 r., emeryt, sprzedawał grupę Romualda Harazima (Huta "Baildon" w Katowicach), w 1984 być może pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym na Ligocie w Katowicach.
 13. TW "Cyprian" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
 14. TW "Delta" - to Eugeniusz Dominiak ur. 22.09.1950 r. taksówkarz MPGM w Zabrzu, pojawił się w siedzibie postrajkowego Komitetu Robotniczego Huty "Katowice" już na początku września 1980 oferując swoje różne usługi, jedną z nich było wydrukoanie pierwszych tymczasowych legitymacji członkowskich nowo powstającego związku
 15. TW "Długi" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
 16. TW "Dorn" - nie odtajniony.
 17. TW "Dąbrowski" - to Zbigniew Siczek, s. Jana, ur. 01.01.1944 r., sztygar w KWK "Dymitrow" w Bytomiu, prowadzony przez lub na rzecz ppłk. Wł. Fabiana Nacz. Wydz. III "A" KWMO w Katowicach. Z moich akt wynika, że podczas I WZD NSZZ "S" w roku 1981 miał on bliski kontakt z Bernardem Polnikiem z PKS Rybnik, działaczem KPN, który jakby był z Raciborza?
 18. TW "Echo" - nie odtajniony, ale agentem bezpieki jako TW o takim pseudonimie był Marek Wach, który najpierw po sierpniu 1980 obok Przewodniczącego Leszka Waliszewskiego był Wiceprzewodniczącym MKZ Tychy NSZZ "Solidarność", a po wyborach zjednoczeniowych związku na terenie b. woj. katowickiego latem 1981 do chwili wprowadzenia stanu wojennego był Wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i w dalszym ciągu najbliższym współpracownikiem Przewodniczącego Zarządu Regionu, Leszka Waliszewskiego. W latach 80. wyjechał jako uchodźdzca "S" do USA, gdzie chyba żyje do chwili obecnej i w Teksasie prowadził... Klub Gazety Polskiej.
 19. TW "Feliks" - nie odtajniony, miał się do mnie przykleić.
 20. TW "Granit" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
 21. TW "Grażyna" - nie odtajniony, związany z I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ "S" w 1981.
 22. TW "Halina" - nie odtajniony, chyba ktoś z Huty "Katowice".
 23. TW "Janek" - to Jan Bartosz, s. Teodora, ur. 10.05.1944 r., elektromonter w Budostal-4 w Dąbrowie Górniczej, czł. Zarządu MKZ Katowice wykluczony przeze mnie z Zarządu za nadużywanie alkoholu, na kontakcie Wydz. V-1 był już w styczniu 1981.
 24. TW "Jacek" - to Maria Sarna, c. Czesława, ur. 01.10.1944 r., kierownik sklepu PSS "Społem" w Katowicach, w aktach osoba pod takim pseudonimem nr. rej. 50713 jest znajomym/ą Jana Cegielskiego.
 25. TW "Janka" - to Jan Odor, s. Henryka, ur. 05.08.1955 r., trener odnowy biologicznej sekcji zapaśniczej GKS Katowice. Tyle odtajnił mi IPN. W moich aktach bezpieki są jednak i takie informacje, z których przypuszczam, że jakiś TW "Janka" jest też kobietą być może wewnątrz Zarządu MKZ Katowice (członek zarządu lub pracownik?), która 9 sierpnia 1981 r. po obradach I Walnego Zebrania Delegatów naszego regionu przy koniaku przepytywała w siedzibie MKZ Katowice przy ul. Stalmacha panie Rozalię Bendych (szefowa Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" Rzemieślników) i Teresę Skrzypczak (pracownicę Zarządu MKZ), po czym jechała do sklepu "Danusia" przy ul. Kościuszki, aby kupić dalszy alkohol.
 26. TW "Józef Piszczek" - to Zdzisław Grajkowski, s. Piotra, ur. 26.03.1922 r., kierownik Klubu Sportowego Huty "Baildon" w Katowicach.
 27. TW "Jan Kowalski" - nie odtajniony, w roku 1985 prowadzony przez chor. Cz. Stanosza z Katowic, był w grupie osób, które w Gołonogu (DG) jako środowisko hutnicze Huty "Katowice" 19.10.1985 r. wyjechały do Warszawy na mszę św. w I rocznicę mordu ks. J. Popiełuszki. Informację o tym od niego przyjął chor. Cz. Stanosz, chyba z Katowic. Ten agent był blisko z Herbertem Rennertem, przywódcą podziemia HK. Był też kolegą Krzysztofa Trzaski.
 28. TW "Kazik" - - nie odtajniony, ktoś z Huty "Katowice".
 29. TW "Kamil" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
 30. TW "Kropka" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
 31. TW "Kornel" - nie odtajniony.
 32. TW "Korycki" - to Zbigniew Malinowski, s. Józefa, ur. 13.02.1935 r., walcownik w Hucie "Baildon" w Katowicach, bardzo wpływowy na terenie regionu przew. KZ NSZZ "Solidarność" przed wprowadzeniem stanu wojennego, posiada on też drugi pseudonim TW "Mazur". Prowadził go mł. chor. Smorąg Z-ca Nacz. Wydz. V MUSW w Katowicach. Po moim wyjściu z więzienia w roku 1984 proponował mi po znajomości wczasy w ośrodku PTTK Huty "Baildon" w Ujsołach za Żywcem. 20.06.1986 donosi, że ktoś z Poznania dał Kazimierzowi Świtoniowi zaproszenia na tamtejsze uroczystości czerwcowe z prośbą, aby jedno doręczył A. Rozpłochowskiemu. Świtoń takiego zaproszenia nigdy mi nie przekazał i do Poznania nie pojechałem.
 33. TW "Kmicic" - nie odtajniony, pochodzi chyba z Dąbrowy Górniczej (1985) aktywny w ówczesnym środowisku opozycyjym przy kościele św. Antoniego "na górce" w Gołonogu i gdzie indziej.
 34. TW "Karol" - to Jan Jaśniak, s. Józefa, ur. 10.07.1936 r., referent w Domu Górnika KWK "Rozbark" w Bytomiu, prowadzony przez por. G. Owczarka.
 35. TW "Kenig" - to Eugeniusz Piecha, s. Emanuela, ur. 13.09.1949 r., elektryk w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Administracji Osiedla Staszic w Katowicach nr ewid. KA 51213. Jechał razem z M. Ciesiełkiewicz do Warszawy na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki.
 36. TW "Kazik" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
 37. TW "Leszek" - to Wiktor Jankowski, s. Bronisława, ur. 08.08.1951 r., spawacz w "Piecoexport" w Dąbrowie Górniczej, w roku 1985 miał utrzymywać ze mną ożywione kontakty, ale ja go nie kojarzę.
 38. TW "Lew" - nie odtajniony, z akt wynika, że człowiek o takim pseudonimie jest byłym TW, który jednak dalej współpracuje z SB, bo w lutym 1985 ma spotkanie z kpt. Fąfarą w Gliwicach, na którym relacjonuje mu o szczegółach prawnych mojego mieszkania w Dąbrowie Górniczej (chciano mnie mieszkania pozbawić).
 39. TW "Marcin" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu pod datą 22.02.1982.
 40. TW "Mariusz" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
 41. TW "Maks" - nie odtajniony, z moich akt rozumiem, że w czerwcu 1981 r. jako przedstawiciel MKZ Katowice pojechał on do Lublina na odsłonięcie Pomnika. Był z zakładu, gdzie (chyba w KZ "S") byli jeszcze: J. Środkowski i Lubicki, z którymi dobre kontakty miał kpt. H. Fortuna.
 42. TW "Maciej" - to Andrzej Skrzyński, s. Janusza, ur. 22.02.1920 r., emeryt, znajomy Kazimierza Świtonia sprzed sierpnia 1980. Po I WZD NSZZ "S" Reg. Śl.-Dąbr. latem 1981 SB kazała mu się jeszcze bardziej przylepić do K. Świtonia, aby mógł się zbliżyć do Leszka Waliszewskiego Przew. nowego regionu. W moich aktach jest b. bogaty zbiór raportów i innych informacji będących owocem pracy TW "Macieja". Na I WZD Reg. Śl.-Dąbr. intensywnie pracując w kuluarach np. straszył on delegatów, że wybór Andrzeja Rozpłochowskiego na przewodniczącego zarządu... spowoduje rozłam w regionie! Jak twierdzi do esbeka, taka postawa mogła mu zaszkodzić, albo odnieść skutek i odniosła. Miał samochód. Spotykał się zażyle z K. Świtoniem u niego w domu, albo w MKZ Katowice na zebraniach Komitetu Budowy Pomnika Wojciecha Korfantego, bo był jego członkiem. Działał na polecenia Świtonia, jak również na polecenia działacza Zarządu MKR Jastrzębie Ryszarda Kuzia (Kuś). 4 maja 1981 wyjechał w delegację służbową na 3 dni na Kuzia i Świtonia zlecenie - pojechał chyba do L. Wałęsy nadawać na MKZ Katowice. Swojemu prowadzącemu esbekowi sugeruje, że Kazimierz Świtoń musi mieć jakieś sekretne kontakty w milicji lub SB ze względu na pewne rzeczy o jakich mu mówi.
 43. TW "Mirek" - nie odtajniony.
 44. TW "Max" - to Marek Suchoszek, s. Henryka, ur. 07.11.1952 r., starszy referent w KUM "Bumar Łabędy" w Gliwicach, miał mieć b. dobre kontakty z członkami red. biuletynu "Pełnym Głosem" wydawanym początkowo w MKZ Katowice: Z. Romeckim i Ryszardem Świtoniem oraz Wojciechem Trzmielem i kobietami: M. Andruszkiewicz i Katarzyną Huszcza (przeszła do red. biuletynu "Ciernie" w MKZ Tychy, którego red. nacz. był TW).
 45. TW "Mars" - nie odtajniony, nr rej. KA 046776; na podstawie jego doniesień Sekcja III Wydz. V-2 chyba WUSW w Katowicach założyła Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Osa" nr rej. KA 054802 w dn. 20.12.1983 r.
 46. TW "Marek" - nie odtajniony.
 47. TW "Mig" - nie odtajniony, z moich akt wynika, jakby był on z Raciborza, być może był delegatem na I WZD w roku 1981.
 48. TW "Mateusz" - to Paweł Sprycha, s. Eryka, ur. 07.05.1953 elektryk w Hucie "Katowice", mój sąsiad z innego piętra w Dąbrowie Górniczej, działacz podziemia, wyjechał jako uchodźca polityczny "Solidarności" do Australii. W tomie VII moich akt na str. 28 są wymienione cele, jakimi go bezpieka zadaniowała do agenturalnego działania na emigracji. 16.09.1982 r. RUSW w Dąbrowie Górniczej założył chyba na niego SOR "Pajęczyna" nr rej. KA 050873 z podejrzeniem o kolportaż w Hucie "Katowice" bibuły. Współpracowali z nim inni pracownicy HK: Adam Kostrzewa, Mirosław Flaczyński (figurant sprawy "Krab" KA 49511), Józef Stolarczyk (sprawa "Krab" KA 51450), Wiesław Kownacki, Marek Linczowski (nr rej. KA 51434 sprawa "Krab"), Emil Wołowiec, Stanisław Kukiełka, Włodzimierz Proszowski, Ryszard Eryk, Eugeniusz Kowalski i Marek Nowicki. 28.03.1983 r. Garnizonowy Sąd Wojskowy Okręgu Śląskiego na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał: Paweł Sprycha - 2 lata w zawieszeniu na 3 lata i grzywna 25 tys. zł., Mirosław Flaczyński i Józef Stolarczyk - 1,5 roku w zawieszeniu na 3 lata i grzywna 15 tys. zł., Stanisław Kukiełka - 1 rok w zawieszeniu na 2 lata i grzywna 20 tys. zł., Eugeniusz Kowalski - 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata i grzywna 15 tys. zł., Emil Wołowiec - 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata i grzywna 8 tys. zł. oraz Marek Linczowski - 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata i grzywna 15 tys. zł. Paweł Sprycha otrzymał wyrok najsurowszy i chyba dopiero potem został TW bardzo gorliwym. W Tomie IV SOR "Lider" jest bowiem informacja o nim z 28.08.1985 r. jako o kandydacie na TW ps. "Mateusz".
 49. TW "Misiu" - to Bogdan Sobczyk, s. Władysława, ur. 18.01.1952 r., suwnicowy w Hucie "Katowice" z Dąbrowy Górniczej, nr ewid. KA-62957.
 50. TW "O" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
 51. TW "012" - to Janusz Czerny, s. Wiktora, ur. 19.02.1933 r., nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 21 w Chorzowie, był na kontakcie chyba w Chorzowie u ppłk. A. Polaka za pomocą niższych rangą funkcjonariuszy. Mówiąc w sierpniu 1984 r. o Janie Górnym nazywa go pseudonimem "Kanarek". Jednocześnie w aktach są dalsze informacje, że "012" był także jakby pracownikiem UŚ z wydziału, na którym asystentem był Dembiński (rok 1984). "012" był wówczas przed habilitacją, miał on stały kontakt z Marylą Ciesiełkiewicz (rok 1984), a poprzez nią znał studenta Krzyśka (chyba o nazwisku Cyranowski), który stale jeździł do rodziny Cieszkowskich w Warszawie (do Małgorzaty Kawalec) - co tydzień biorąc od niej bibułę i wydawnictwa. Jeździł do niej również "012". W lipcu 1985 ona kontaktowała go m. in. z trzema osobami mającymi być z "Tygodnika Mazowsze". Agent miał brać wtedy ślub kościelny. Zna j. angielski i niemiecki. Ksiądz Poloczek z kościoła św. Józefa w Katowicach prosił go o prowadzenie na plebanii lekcji nauki tych języków dla księży. Do nieświadomej M. Ciesiełkiewicz obok "012" przychodził także TW "Kenig", z którym działalność prowadził z kolei Bogumił Zaczyk. "012" przez Zaczyka m. in. miał rzekomo pożyczyć A. Rozpłochowskiemu słownik i książki do nauki j. angielskiego, ale nic takiego nie miało miejsca. W 1986 "012" urodziło się dziecko. W Tomie III na str. 90 jest jego raport z grudnia 1984 r., w którym denuncjuje on następujące osoby: Maryla Ciesiełkiewicz, Maciek Nowicki, Jola Kempińska, docent Tokarz, dr Michalik, prof. Dietrich, asystent Dembiński z UŚ oraz student tej uczelni (na wydz. nauk społ.?) Krzysiek, a także Gienek, Renata, Gośka i Aśka (Kempińska), Maciek i Andrzej z Katowic i Radio "S" w Rudzie Śl. "012" docierał do Joanny Kempińskiej z Bytomia, która w roku 1985 nieoczekiwanie zmarła. Czy ktoś dotąd sprawdzał dlaczego?
 52. TW "Ola" - to Beata Cichosz, c. Stanisława, ur. 23.12.1961 r., pracownik administracyjny Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Katowicach, w roku 1985 prowadzona przez st. sierżanta A. Kokoszkę z MUSW lub WUSW w Katowicach.
 53. TW "Piotr" - nie odtajniony, ze środowiska Huty "Katowice".
 54. TW "Pajęczarz" - to Henryk Jurczyk, s. Wiktora, ur. 25.11.1951 r., referent w Zakładach Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach.
 55. TW "Paweł" - nie odtajniony, z akt wynika, że jest z Huty "Katowice".
 56. TW "Piast" - to Leszek Kruś, s. Stanisława, ur. 01.08.1931 r., emeryt, nie kojarzę go, a miała to być rzekomo jakaś zaufana dla mnie osoba.
 57. TW "Roman" - to Bogusław Grabolus, s. Jana, ur. 12.11.1934 r., kierownik grupy budowlanej w Przedsiębiorstwie Montażu "Kotłomontaż" w Siemianowicach Śląskich.
 58. TW "Roman" - to Jerzy Długosz, s. Jana, ur. 05.05.1942 r., prawnik, jakby z Dąbrowy Górniczej? rozgrywał moją żonę z rentą ZUS w sądach. Agent o tym samym pseudonimie był wśród internowanych w Zabrzu-Zaborzu.
 59. TW "Rysiek" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
 60. TW "Ryszard" - to Bogusław Fedeliński, s. Zdzisława, ur. 11.02.1946 r., kierownik działu w "CIBEH" w Katowicach.
 61. TW "Ryszard" - nie odtajniony, ale z akt wychodzi, że taki pseudonim ma również Mirosław Dyrko, nr. ewid. KA 46880, jego działalność podobno zakończono 5.11.1983. Przed stanem wojennym należał on do czołowej grupy działaczy zakładowych "S", którzy rozrabiali na zebraniach czwartkowych MKZ Katowice w sali "Silesii" w Katowicach, a wiosną 1981 r. wszczęli w MKZ-ecie nieudany rozbijacki rokosz na którego czele stał K. Świtoń.
 62. TW "Róża" - to Zygmunt Leśniak, s. Stanisława, ur. 01.04.1949 r., mistrz w Hucie "Katowice".
 63. TW "Ryś" - nie odtajniony, miał się do mnie przykleić mając podobno naturalną możliwość nawiązania ze mną kontaktu w Dąbrowie Górniczej, był na kontakcie Wydz. V-1.
 64. TW "Rafał" - to Piotr Kruczyński, im. ojca NN, matki Stanisława, ur. 29.05.1950 r., prac. fizyczny Zakładu Koksowniczego Huty "Katowice" w Dąbrowie Górniczej, utrzymywał kontakty z Józefem Zajkowskim.
 65. TW "Stef" - nie odtajniony, internowany w Zabrzu-Zaborzu.
 66. TW Stefan" - to Ryszard Mańka, s. Stefana, ur. 04.01.1946 r., adiunkt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ma ze mną kontakty (1985), ale nie pamiętam kto to.
 67. TW "Szybownik" - nie odtajniony.
 68. TW "Szymański" - nie odtajniony, z akt wynika, że był on prowadzony na rzecz ppłk. Wł. Fabiana na kontakcie Wydz. V-2, zapewne więc był to ktoś o dużych wpływach w "S" na Śląsku roku 1981, choć chyba nie był delegatem na I WZD regionu. Miał być dobrym znajomym Leszka Waliszewskiego, o jego względy miał zabiegać kandydat do Zarządu Regionu Zdzisław Kosmalski. Swoim autem woził on też na obrady I WZD "pszczółkę Maję" - pracownicę MKR Jastrzębie. Na tydzień przed wyborami na Przew. Zarządu Regionu rozmawiał on politycznie z L. Waliszewskim przez kilka godzin i umówił się z nim na następne spotkanie. Był na moim ślubie cywilnym 12.10.1984 r.
 69. TW "Staszek" - nie odtajniony.
 70. TW "Szczepan" - to Stanisław Niedziela, s. Franciszka, ur. 03.07.1948 r., brygadzista w Hucie "Katowice".
 71. TW "Skorpion" - nie odtajniony, z akt wynika, że jest chyba z Gliwic prowadzony przez por. E. Szwaczka.
 72. TW "Szmer" - to Andrzej Nowak, s. Stanisława, ur. 26.09.1944 r., rencista, nr ewid. 59385.
 73. TW "Trójka" - nie odtajniony.
 74. TW "Trojka" - to Bogusław Caban, s. Edmunda/Edwarda, ur. 18.01.1953 r., referent inwestycji KUM "Bumar-Łabędy" w Gliwicach, prowadzony przez kpt. M. Fortunę prawdopodobnie Nacz. Wydz. IIIA KWMO w Katowicach.
 75. TW "Tomek" - to Józef Bal, s. Walentego, ur. 03.03.1930 r., brygadzista w Kombinacie Budowlanym w Katowicach, współzałożyciel z Kazimierzem Świtoniem pierwszego w kraju Komitetu WZZ w Katowicach przed sierpniem 1980 r. prowadzony przez st. sierżanta L. Wojewodę Insp. Sekcji III MUSW w Katowicach(?) Ktoś o takim pseudonimie był też internowany razem ze mną, ale nie pamiętam, czy Józef Bal był internowany.
 76. TW "Wacek" - to Stanisław Mandziej, s. Włodzimierza, ur. 28.10.1944 r., kierownik w Hucie "Katowice", w roku 1981 czł. KZ NSZZ "S" i dziennikarz w red. biuletynu "Wolny Związkowiec", wyjechał na emigrację do Holandii przed wprowadzeniem stanu wojennego, dzisiaj podobno jest naukowcem.
 77. TW "Wiktor" - to Edward Spietz, s. Antoniego, ur. 23.08.1930 r., od 1985 r. emerytowany górnik KWK "Wieczorek" w Katowicach, ORMO-wiec i sąsiad w miejscu ówczesnego zamieszkania mojej teściowej w Katowicach-Janowie, dzisiaj przy ul. Zamkowej 30. W roku 1986 związany z klubem młodzieżowym przy Kopalni "Wieczorek". Był łobuzem mocno współpracującym z SB. Czy TW "Wiktor" wcześniej był KO "Wiktor", czy też chodzi o dwóch różnych agentów?
 78. TW "Wiater" - nie odtajniony.
 79. TW "Wereszyca" - to Kazimierz Ujda, s. Franciszka, ur. 01.05.1939 r., dyżurny ruchu w Hucie "Katowice".
 80. TW "Verne" - nie odtajniony, to ktoś z Huty "Dzierżyński" w Dąbrowie Górniczej, 01.12.1980 r. był na moim i Kazimierza Świtonia spotkaniu z załogą zakładu "Przyjaźń" w Zawierciu i donosi bezpiece o jego przebiegu, na tym donosie pracuje wówczas m. in. ppłk St. Opoczyński.
 81. TW "Zbyszek" - to Ryszard Kucharski, s. Jana, ur. 14.02.1950 r., dyżurny ruchu Huty "Katowice" w Dąbrowie Górniczej prowadzony przez por. K. Barańskiego.
 82. TW "Zygmunt" - nie odtajniony, miał się do mnie przykleić.
 83. TW "Zyga" - to Jerzy Bulicz, s. Mariana, ur. 05.06.1931 r., kierownik w "Montokwas" w Katowicach.

A teraz lista agentów klasyfikowanych przez SB jako KO, Kontakty Operacyjne. Na chwilę obecną nie odtajniono mi ani jednej z tych osób.

 1. KO "Edward" - Oddział IPN w Katowicach tego peudonimu mi nie odtajnił informując, że "kwerenda przeprowadzona przez tut. Referat Informacji i Sprawdzeń oraz Wydział Informacji i Sprawdzeń Archiwum IPN w Warszawie przyniosła rezultat negatywny. Nie odnaleziono bowiem osoby, która spełniałaby w/w kryteria". Ja jednak po treści kilku donosów tego KO, jakie IPN mi udostępnił jestem pewien na 100%, że tą osobą był mój ojciec, Edward Rozpłochowski, od lat 80. mieszkający w Warszawie, od 24 lat nie żyje. Kwerenda IPN miała zatem duże luki.
 2. KO "Jacek" - nie odtajniony.
 3. KO "K" - nieodtajniony, prawdopodobnie mój sąsiad w Dąbrowie Górniczej Mieczysław Kołek, starszy inwalida na parterze w tej samej klatce schodowej. Podejrzewam jednak, że wśród działaczy "S" był też inny KO "K", na co wskazuje plan działań operacyjnych SB przeciwko mnie z 15 lipca 1981.
 4. KO "Z" - nieodtajniony, związany z Hutą "Baildon"?
 5. KO "P" - nie odtajniony, był sporym szują i zachodzi podejrzenie, że był on prawnikiem w Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach, który wydawał wytyczne sędziemu, kiedy odbywała się tam z mojego powództwa rozprawa o przywrócenie mnie do pracy w Hucie "Katowice". To on też z inspiracji SB podtrzymywał wówczas w tym sądzie (rok 1984) rozprawę Ryszarda Świtonia o rzekomo niesłuszne zwolnienie go przez nas z pracy w Zarządzie MKZ Katowice wiosną 1981 r., co miało oczywiście uderzać we mnie. Prezesem tego sądu w tym czasie był mgr Wieczorek, a sędzią prowadzącym sprawę R. Świtonia T. Szweda. KO "P" pracował też w sądach przy manipulowaniu ze sprawą renty z ZUS dla mojej chorej żony.
 6. KO "M" - nie odtajniony, z akt bezpieki wnioskuję, że osoba ta była obecna w bardzo wąskim gronie mojej uroczystości ślubnej 12.20.1984 r. w restauracji "Klubowa" na Nikiszowcu w Katowicach, albo była ona pracownikiem tego lokalu.
 7. KO "WZ" - nie odtajniony, na podstawie materiału z teczek wnioskuję, że być może był on z Huty "Baildon".
 8. KO "JA" - nie odtajniony, był delegatem na I WZD w regionie w roku 1981.
 9. KO "Delta" - nie odtajniony, z akt wynika, że jest z Chorzowa prowadzony przez ppor. T. Mokrzyckiego i również przez por. W. Szczepańskiego Insp. Wydz. II w Rudzie Śląskiej(?) Był na liście 22 osób, które są dobrze zakorzenione w MKZ Katowice - w marcu 1981 miał być zatrudniony w dziale interwencji MKZ.
 10. KO "Wiktor" - nie odtajniony, to któryś z sąsiadów (1985) mojej teściowej mieszkającej w Katowicach na Janowie dzisiaj przy ul. Zamkowej 30. Może to ta sama osoba, co TW "Wiktor"?
 11. KO "Mały" - nie odtajniony.
 12. KO "Adam" - nie odtajniony.
 13. KO "Czarny" - nie odtajniony, to ktoś z Huty "Katowice", w 1982 jest młodocianym kolegą z pracy Jana Borkowskiego (jak TW "AG"). Jan Borkowski to młodszy brat Bogdana Borkowskiego, partyjnego (PZPR) czł. Komitetu Strajkowego w Hucie "Katowice" w sierpniu 1980 i sygnatariusza zawartego tam Porozumienia Katowickiego, a potem działacza MKZ Katowice. Jednak porzucił on MKZ po tym, jak nie godziłem się na proponowane przez niego wciąż inne i dziwne dla nas propozycje, wrócił na Hutę i jako czł. KZ NSZZ "S" występował przeciwko Zarządowi MKZ.
 14. KO "AG" - nieodtajniony, identycznie jak powyżej KO "Czarny", może byli kolegami?
 15. KO "FA" - nieodtajniony, w roku 1985 kontaktował się z Grażyną Rojowską wywodzącą się z Huty "Katowice" działaczką od pierwszych chwil strajku w sierpniu 1980 r., a następnie pracownikiem MKZ Katowice.
 16. KO "H" - nieodtajniony, był to ktoś koło mojej żony Barbary, może w jej miejscu pracy?
 17. KO "Anna" - nieodtajniony, prowadzenie przez por. W. Wolińskiego.

W aktach moich jest informacja o Tadeuszu Śnieżku z Zabrza, że współpracował z SB, ale chciał podobno to zerwać. Nie wiadomo czy jednak do tego doszło.

Już pierwszych dwóch TW ma taki sam pseudonim "Adam", co dowodzi, że wokół mnie mogło działać więcej innych osób o takim samym pseudonimie. Z moich teczek SB wynika, że tacy TW jak: "Maks", "Maciej", "Wacek", "Janek", Zbyszek", "Kornel" oraz KO "Jacek" mieli szczególne dotarcie do kierownictwa MKZ Katowice już od 1980 r., a mimo to nie odtajniono mi TW "Maks" i TW "Kornel" oraz KO "Jacek".

Z moich teczek wynika, że TW o pseudonimach: "Dorn", "Mazur", "Mirek" i "Echo" oraz KO "K" jak rozumiem to przynajmniej niektórzy z nich byli kandydatami na Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" na I WZD w okresie lipiec-sierpień 1981 r., których bezpieka popularyzowała, a nie są mi odtajnieni.

Na podstawie moich teczek SB wiem, że delegatami na I WZD NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w roku 1981 było 17 znanych mi z pseudonimów TW SB: "Max", "Janek", Szybownik", "Aleksander", "Jacek", "Echo", "Mars", "Marek", "Dorn", "Mirek", "Piotr", "Szymański", "Trójka", "Róża", "Wiater", "Mazur" i "Pajęczarz" oraz 80 innych TW i 95 KO, razem 192 agentów, prawie dwustu na nieco ponad 1000 delegatów, czyli prawie 20 % delegatów I WZD było agentami bezpieki. Oni wszyscy mieli zadanie niszczenia mnie. Z tych ludzi mam odtajnionego... jednego człowieka(!) Zbigniewa Malinowskiego, przew. KZ NSZZ "S" w Hucie "Baildon" jako TW "Mazur" i TW "Korycki" w jednej osobie. Wiem też, że osobą stale obecną na I WZD był TW "Maciej" odtajniony mi jako Andrzej Skrzyński blisko współpracujący z Kazimierzem Świtoniem. Działał on też wspólnie z p. Giebułtowiczem, znał j. niemiecki, był on z sekcji emerytów i rencistów działającej przy MKR Jastrzębie, której przewodził p. Tyszkiewicz.

Wiem też, że TW "Dorn", "Mazur", "Andrzej" i "Staszek" w roku 1981 przebywali na I Krajowym Zjeździe NSZZ "S" w Gdańsku. Ale znowu znam tylko TW "Mazura", czyli Zbigniewa Malinowskiego. Z dokumentów wynika, że Przed Zjazdem Krajowym na terenie województwa katowickiego przeciwko mojej osobie zaangażowanych było ok. 170 samych KO SB, a ja dotąd z akt wynotowałem 16, z których nie odtajniono nikogo, więc nie znam i pozostałych ok. 150. A gdzie są wszyscy TW? Trzeba zatem uważać, że na kontakcie WUSW Katowice i pozostałych miast b. województwa katowickiego była łącznie kilkuset osobowa agentura bezpieki, używana przeciwko mojej osobie jako działacze struktur zakładowych i regionalnych NSZZ "Solidarność" oraz pracownicy różnych instytucji.

Odtajniono mi 6 TW ze środowiska Huty "Katowice": "Mateusz", "Adam", "Zbyszek", "Artur", "Wereszyca", "Wacek" i "Szczepan", ale nie odtajniono TW "Paweł" i "Anna" - a z akt wynika, że oni również zbliżyli się do mnie po moim wyjściu z więzienia w roku 1984 i byli na kontakcie MUSW w Dąbrowie Górniczej. W aktach SOR o kryptonimie "Lider" tom III str. 239 - jest mowa o ewentualnej agenturalności Adama Słomki oraz np. taka, że Kazimierz Świtoń miał w domu powielacz. Bezpieka to wiedziała i nie zabrała?

Z akt wynika, że TW był Wojciech Trzmiel, s. Antoniego, ur. 31.05.1933 w Lublinie. Jego kariera w "S" zaczęła się w MKZ Katowice, z którego wyleciał m. in. za urządzenie prowokacji informacyjnej niby w imieniu MKZ w okresie kryzysu bydgoskiego w marcu 1981 r. oraz za spiskowanie przeciwko mnie i Zarządowi MKZ z Adamem Michnikiem i Lechem Wałęsą do lipca 1981, a moją działalność zwalczał również cały czas potem do chwili wprowadzenia stanu wojennego. Był bardzo operatywny, bo w dalszych latach 80. utrzymywał kontakty m. in. z Januszem Onyszkiewiczem i z nieświadomym Janem Olszewskim oraz z łącznikami będących w podziemiu Zbigniewa Bujaka i Tadeusza Jedynaka. Trzmiel twierdził, że Andrzej Czuma wstąpił do komunistycznego Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald". Bardzo blisko współpracował z Alicją Ratuszny, swoją sąsiadką na adresie w Cieszynie, doktorem fizyki i b. przew. "S" w Instytucie Fizyki UŚ, która była figurantką sprawy wydz. III-I. Być może więc od Trzemiela bezpieka też wiedziała, że w jej mieszkaniu miały bywać spotkania RKW. Zatem struktura ta była przez bezpiekę namierzona.

Znalazłem nazwisko Supiński - to bardzo dziwny były figurant SOR krypt. "KOS-3". Dalej jest mowa o Figurancie Dept. I ps. "Druch" w Hucie "Katowice" (1987). W aktach jest też coś takiego, jak Źródło "Tajfun" i "Pasat" jako osoby związane z I Krajowym Zjazdem NSZZ "S" w roku 1981. Andrzej Cynarski występuje jako PZI w Tomie I moich akt karta 42 pod datą 7.05.1982. Są też i takie informacje, że 20 stycznia 1986 odbyło się posiedzenie RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z moim udziałem, na którym Jan Andrzej Górny zostaje jego członkiem, a tydzień później 27 stycznia 1986 ma miejsce posiedzenie TKK, gdzie J. A. Górny zostaje jej członkiem. Bezpieka miała takie dokładne informacje o wydarzeniach na najwyższych szczeblach konspiracji, które były organizowane w największej tajemnicy. Jest to oczywiste, jeżeli agentem był J. A. Górny lub ktoś jeszcze z RKW, o czym wszyscy mówią, np. Jerzy Buzek (sprawa wciąż niewyjaśniona). Jest też informacja, że człowiek o nazwisku Johanowicz zgodnie z wytycznymi tajnego planu bezpieki dla swojej agentury, w roku 1981 obrzucił mnie na I WZD Reg. Śl.- Dąbr. błotem tuż przed samymi wyborami na Przewodniczącego Zarządu Regionu.

Jest informacja, że 31 lipca 1981 r. na I WZD stwierdzono, że zniknął gdzieś aktywny działacz Gacmanga z Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach, kandydat na Przew. Zarządu Regionu i do Zarządu. Nie wiedziano wówczas co się z nim stało, ale po latach słyszałem, że on podobno też był TW. Według akt bezpieki w roku 1981 250 delegatów I WZD naszego regionu (1/4) było pod wpływem Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ "S" i w trzeciej turze wyborów na Przew. Zarządu Regionu głosowali oni blokiem na Leszka Waliszewskiego. Przewodnicząca Komisji Wyborczej I WZD Strzelecka była sekretarzem PZPR w zakładach "Prodryn" w Chorzowie, aktywistą PZPR był również Przewodniczący I WZD Rafał Szymoński, przew. KZ NSZZ "S" w Ośrodku TV Katowice, a jedynym "ekspertem prawnym" WZD był dr Kudej, jak się potem okazało ponoć aktywista KW PZPR w Katowicach oraz doradca władz centralnych PRL.

W aktach jest informacja, że 14 kwietnia 1981 r. do pracy w MKR Jastrzębie z MKZ Katowice przeszedł Artur Siebielec, Anna Wierzbicka i 2 inne osoby, które z naszego MKZ odeszły z powodu dużego skonfliktowania się z Zarządem. Jest także o tym, że Krzysztof Cyranowski, który pracował społecznie w MKZ Katowice na Stalmacha (jako kurier i może jeszcze na poligrafii?) uwięziony po wprowadzeniu stanu wojennego oskarża m. in. o przywłaszczenie pieniędzy ze sprzedaży wydawnictw niezależnych osoby z MKZ Katowice, w tym siostry Janinę i Małgorzatę Kawalec, Teresę Baranowską, Kazimierza Dolińskiego, maszynistkę Teresę Skrzypczak. O złodziejstwo oskarża też skądinąd bardzo dziwnego działacza KPN Mariana Mroczka ps. "pułkownik". Część tych osób i także mnie oskarża on również o nadużywanie alkoholu i niemoralne prowadzenie się, a ponadto mnie i bywającego często w MKZ Józefa Bociana oskarża o przygotowywanie list egzekucyjnych funkcjonariuszy aparatu komunistycznego. Dowodzi tego będące w aktach oświadczenie Krzysztofa Cyranowskiego z celi aresztu w Bytomiu w połowie chyba stycznia 1982 r.

Pod datą 4 stycznia 1983 r., kiedy ja jestem już więziony w Areszcie Śl. przy ul. Rakowieckiej w Warszawie w zagrożeniu od lat 10 więzienia do kary śmierci włącznie, podane są następujące osoby, które mogą zeznawać obciążająco przeciwko mnie, odnośnie mojej wypowiedzi w Hucie "Katowice" 16.10.1981 r. - Marek Sosna z Chorzowa ul. Koniewa, Zenon Sujka z Dąbrowy Górniczej ul. Czerwonych Sztandarów, Eugeniusz Zabiegała z Dobieszowic ul. Moniuszki, Andrzej Musialik z Sosnowca ul. Rewolucji Październikowej i Janusz Piłka z Dąbrowy Górniczej ul. Ciupała (znam ich dokładne ówczesne adresy - z numerem domu i mieszkania). W innym miejscu akt są też obciążające mnie zeznania Marka Fabrego, obalonego przez nas pierwszego przywódcy strajku w Hucie "Katowice" w sierpniu 1980. W Tomie II na str. 274 jest taka informacja bezpieki: "...poprzez kombinację operacyjną skłonić fuguranta (czyli mnie) do włączenia się w działalność sterowanej przez nas struktury podziemnej". Czy ktoś do dziś badał, co to za struktura? Albo: "Spośród posiadanych Osobowych Źródeł Informacji (OZI) mających dostęp do figuranta (mnie) wytypować TW do kombinacji operacyjnej polegającej na prowadzeniu podwójnej gry operacyjnej". Nie wiem jak rozumieć podwójną grę operacyjną. Tom IV SOR "Lider" ujawnia, kim był sąsiad mieszkający bezpośrednio nade mną, który kiedy w 1984 wróciłem do domu z więzienia, mając sam małe jedno lub dwoje dzieci, bardzo często całymi nocami wyprawiał alkoholowe libacje i puszczał wtedy bardzo głośno muzykę, która mnie, żonę i dziecko doprowadzała do szału i nie pozwalała nam spać. Był to Waldemar Żukowski s. Jana operator urządzeń załadowczych na wydz. PO-1. Pewnego dnia o jego wyczynach powiedziałem chłopakom z hucianej konspiracji, którzy później poinformowali mnie, że tego typka nastraszyli, a on się im tłumaczył, że tak kazano mu robić.

Tom II SOR "Lider" zawiera informację, że w grudniu 1982 r. po moim aresztowaniu w Warszawie, SB wytypowała 16 "świadków" mających potwierdzić wiarygodność zarzutów prowokacyjnego raportu Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej (TKKZ) wobec mnie i Zarządu MKZ Katowice z wiosny 1981 r. Są to: Wojciech Trzmiel, M. Miszewski, P. Ofanowski, M. Koziołek, Stanisław Cebula (kolejarz), Mirosław Dyrko (Instal K-ce), Andrzej Klyta (emigracja w Australii), Jan Pająk (przew. TKKZ), M. Andruszkiewicz, Wiesław Mirosławski (czł. TKKZ - od czerwca 1982 zatr. w Wydz. Nadzoru Ubezpieczeń Majątkowych PZU Bielsko-Biała), H. Rozewski, J. Śliwka (czł. TKKZ), Rajmund Smyczek (czł. TKKZ Katowickiego Przeds. Gosp. Maszynami Budownictwa Miejskiego), Joachim Bartosz, Kazimierz Świtoń, Jacek Kilian (przew. KZ NSZZ "S" Huty "Katowice"). Zanim otrzymałem odtajnienie z IPN byłem przekonany, że część tych ludzi jest uwikłana agenturalnie. Dzisiaj wiem, że nie myliłem się wobec 3 z nich: Trzmiel, Dyrko i Bartosz. Tom II akt bezpieki na str. 245 zawiera całą plejadę nazwisk osób z adresami zamieszkania, mogących złożyć zeznania przeciwko mnie w czasie, kiedy byłem więziony na Rakowieckiej w Warszawie.

W Tomie III wymieniony jest Jerzy Majchrowski - jako uczestnik strajku w Hucie "Katowice" po 13 grudnia 1981, który współpracował z SB. Na str. 139 jest przedstawiony fakt, że mgr Zygfryd Gala Z-ca Dyr. ds. Ekonom. Kopalni "Zabrze-Bielszowice" w roku 1985 dzięki donosowi sztygara Oddz. Henryka Kamińskiego wydał SB, że ten w łaźni kopalni ujawnił bibułę "Goniec Zabrzański", zajął te pisma i przekazał dyrekcji. Na str. 168 jest informacja, że inż. Marian Muszyński Z-ca Dyr. Zakładu Budowy Maszyn i Urządzeń Hutniczych w Sosnowcu Wydz. Terenowy Huty "Zygmunt" w Sosnowcu - 25.02.1985 doniósł do MUSW w Sosnowcu o znalezieniu w zakładzie numerów "PIK" i prosi o podjęcie dochodzenia.

Do dyrektora o pismach doniosła zaś sprzątaczka wydz. P-4 Maria Motyl. Albo inna informacja - Adam Goncerz w roku 1985 współdziałający z Eugeniuszem Rydelinem, prawdopodobnie współpracował z SB. Miał on brata Andrzeja Goncerza, pracownika Politechniki Śl. Na str. 284 jest informacja, że w mieszkaniu pod mieszkaniem Marka Gabrysia w Gliwicach mieszkali rodzice TW tow. Rzeszutka? W Tomie IV jest podane, że 09.08.1985 poprzez Kazimierza Świtonia chciał nawiązać kontakt ze mną przedstawiciel agencji prasowej Reutera Cwynarowicz. Kazimierz Świtoń również o tym nigdy nic mi nie powiedział. Występujący w dokumentach TW "Bohdan" to osoba, o której odtajnienie jak i dalszych odnalezionych agentów jeszcze nie wystąpiłem. Jest o tym człowieku informacja w Tomie IV, że w roku 1986 prowadził go chor. W. Musiał z Katowic. Agent ten chodził na niezależne wykłady w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Wita Stwosza 16 w Katowicach. I taka jeszcze konstatacja; wiem, że napewno 11 TW było internowanymi w Zabrzu-Zaborzu w tym samym okresie co ja, a więc między połową lutego a początkiem sierpnia 1982 r. Ich pseudonimy to: "Cyprian", "Długi", "Granit", "Kamil", "Kropka", "Kazik", "Marcin", "Mariusz", "O", "Rysiek" i "Stef". Mam ich więzienne donosy. Są to osoby nie odtajnione mi, do tej chwili więc traktujemy ich za równorzędnych nam represjonowanych działaczy "Solidarności", o których nie wiemy, że byli gorliwymi agentami bezpieki. Być może niektórzy z nich znajdują się w Encyklopedii "Solidarności", może dostali odszkodowania i zadośćuczynienia za okres internowania, może są obok nas podczas różnych obchodów i rocznic, może piastują ważne stanowiska społeczne lub inne...

Nie zgadzam się na taki dzisiejszy stan rzeczy. Nie zgadzam się na to, aby wiedza o większości tych, którzy w PRL na wszelkich szczeblach wydawali rozkazy i polecenia do prześladowania polskich patriotów oraz o tych, co byli komunistyczną agenturą i ludźmi na wskroś sprzedajnymi, była rozproszona i zasadniczo niedostępna do swobodnego poznania przez wszystkich chętnych. Dlatego mając na względzie dobro uczciwych Polaków oraz dla procesu samooczyszczenia narodu informuję, że upublicznieniem tej mojej listy inicjuję tworzenie Obywatelskiego Banku Danych o Oprawcach i Agenturze Komunizmu, póki co głównie na szczeblu Województwa Śląskiego. Zapraszam osoby zasłużone dla Niepodległości i z tego względu represjonowane w PRL, do współpracy ze mną w tym dziele oraz do dołączania do mojej listy list swoich prześladowców, przesyłając listę na mój adres mailowy. Na starcie będzie to wisiało na stronie internetowej Stowarzyszenia Porozumienie Katowickie 1980 (porozumieniekatowickie1980.pl). Bank Danych będzie się opierał na budowaniu dwóch list: Listy Oprawców Komunizmu i Listy Agentury Komunizmu. Listę Agentury zaczynam listą niniejszą, a moja Lista Oprawców też oczekuje już na upublicznienie.

Katowice, 31 sierpień 2018 Andrzej Rozpłochowski

 

 

SB, MO I POZOSTALI OPRAWCY - DANE OD INNYCH OSÓB

Dane oprawców Zbigniewa Siemaszko.

 1. płk Henryk Kozioł - KWMO Katowice, Z-ca Kom. Woj. ds. MO, 1982
 2. ppłk Stanisław Woźniak - KWMO Katowice, Z-ca Kom. Woj. ds. MO, 1982
 3. kpt. St. Kostyra - KWMO Katowice, 1982
 4. por. Ireneusz Łysik - KWMO Katowice, Wydz. V-2, 1982
 5. Roman Szymański - KWMO Włocławek, 1982
 6. por. Rajca - funkcj. SB lub SW, 1982

Dane agentury Zbigniewa Siemaszko.

 1. TW "Marka" - Andrzej Cwynarski,

Dane oprawców Tadeusza Buranowskiego.

 1. ppłk K. Goraj - RUSW Gliwice, Z-ca Szefa ds. SB,
 2. kpt. Józef Małolepszy - Kier. Działu (...) i Zatrudnienia ZK Łupków, 1982
 3. kpt. Lech Wąsacz(?) - Kier. Działu Ochrony ZK Łupków, 1982
 4. kpt. Kensy (?) Eugeniusz - st. insp. oper.
 5. por. Ryszkiewicz (?) Janusz - kier. grupy, 1982
 6. ppor. M. Łaba - insp. oper.
 7. chor. Aleksander Głyda - insp. oper.
 8. chor. Jerzy Siepaczewski (?) - st. insp. oper.
 9. chor. Jerzy Sieprawski - RUSW Gliwice, st. insp. oper. Pionu V-1, 1987
 10. st. sierż. Kazimierz Szczepanik - Oddz. Działu Ochrony ZK Uherce, 1982
 11. st. sierż. Andrzej Jagusiński - Oddz. Działu Ochrony ZK Uherce, 1982
 12. st. sierż. Czesław Więch(?) - kier. grupy oper. odw. ZK Uherce, 1982
 13. st. kpr. Jan Krakowski - strażnik działu ochrony ZK Uherce, 1982
 14. Jacek O. - Kier. Ambul. A. Śl. Rzeszów, 1982

Dane agentury Tadeusza Buranowskiego.

 1. TW "Pajęczaż" (?)
 2. TW "Trojka" nr ewid. 45575 - był internowany razem z T. Buranowskim.
 3. TW "Piotr"
 4. TW "Max"
 5. TW "Pajęczarz"
 6. KS "WE" (?)
 7. KS "W"

AGENTURA I OPRAWCY BEZ WIEDZY KOMU SZKODZILI.

 1. Ryszard Pawłowski - w ocenie IPN był TW