SB, milicja, wojsko, prokuratury, sądy, urzędy PRL kontra Andrzej Rozpłochowski

Przedstawiam publicznie personalia zbrodniarzy stanu wojennego różnego sortu. Wszyscy oni, mniejsi i więksi uczestniczyli w działaniach, których celem było prześladowanie mojej osoby i moich bliskich.

Podaję ich nazwiska, instytucje represji, stanowiska i funkcje, a czasem i zarys tego, w czym maczali palce, na podstawie tylko częściowo przeczytanych przeze mnie esbeckich i innych zgromadzonych w IPN na mój temat dokumentów. Każda z tych osób ma na sumieniu moją i mojej rodziny krzywdę, a czasem nie tylko naszą. Mają mniej lub więcej draństw, popełnionych w imię obrony zbrodniczego socjalizmu na polskiej ziemi. Są wśród nich tacy, którzy bronią go do dzisiaj, choć już inne są warunki. Oni i ich następcy, resortowe dzieci i wnuki oraz wychowankowie, bronią dziś byłego bolszewizmu i chcą eurokomunizmu, choć wołają, że chodzi im o demokrację, konstytucję i państwo prawa. Wojna z nimi i ich poplecznikami w kraju i zagranicą stale trwa. Właśnie mamy jej kolejną odsłonę w walce o Sąd Najwyższy i resztę sądownictwa. Tymczasem wolne sądy, to sądy wolne również od liberalno-lewicowej ideologii. Zabierzmy się do pracy i zbadajmy, kto z tych ludzi jeszcze żyje i jak żyje. Kto z nich uczciwie może dokonał skruchy i nawrócił się na drogę wolności, a kto nigdy tego nie zrobił i dalej dobrze egzystuje albo na sowitej emeryturze lub rencie, albo na dobrej posadzie w policji, wojsku, prokuraturach, sądach i urzędach, a także w mediach i gospodarce oraz w polityce naszego dzisiejszego państwa. Szukajmy ich, sprawdźmy i kogo trzeba - wszyscy won oraz do programu cela plus!

SOR "Lider" przeciwko mnie wszczęto już 30 grudnia 1980 r., tuż po podpisaniu Porozumień Sierpniowo-Wrześniowych.

PZPR

1. M. Atłas - Wydział Administracyjny KC PZPR, 10.08.1982, kiedy jeszcze trwało internowanie, na polecenie M. Milewskiego wysłał on przygotowaną tajną notatkę do Cz. Kiszczaka i B. Stachury dot. możliwości postawienia w stan oskarżenia z art. 123 KK niektórych członków kierownictwa NSZZ "Solidarność" i KSS-KOR. Wśród 7 wymienionych osób jest moje nazwisko, ale nie ma np. Adama Michnika. Notatka zawiera oceny zbieżne z propozycjami Biura Śl. MSW.

2. Stefan Olszowski - w maju 1984 sporządził on tajną notatkę i przekazał ją W. Jaruzelskiemu, Cz. Kiszczakowi i W. Pożodze. Notatka dot. jego rozmowy 2 maja 1984 z Dyr. Gabinetu Sekretarza Generalnego ONZ, Emilio Olivarezem, o przebiegu jego rozmów ze mną i pozostałymi członkami jedenastki czołowych więźniów politycznych PRL w AŚ na Mokotowie, abyśmy przyjęli jego ofertę wyjazdu na Zachód. Ta mało znana próba wywabienia nas z więzienia została jednak odrzucona.

 

WARSZAWA - RZĄD I MSW

1. gen. armii Wojciech JaruzelskI - Prezes Rady Ministrów,

2. gen. broni Czesław Kiszczak - Minister Spraw Wewnętrznych 8 kwietnia 1982 przedkłada on tajną notatkę Jaruzelskiemu, a także M. Milewskiemu, dot. koncepcji ścigania karnego ekstremistycznych działaczy "S" oraz innych ugrupowań. Proponuje, aby z jej treścią zapoznać prok. gen. PRL Franciszka Ruska i Naczelnego Prokuratora Wojskowego gen. bryg. Józefa Szewczyka, a następnie odbyć w KC PZPR spotkanie dla omówienia realizacji koncepcji. 8 czerwca 1984 przedkłada on W. Jaruzelskiemu opracowaną przez Biuro Śl. MSW tajną notatkę, dot. "propozycji częściowego rozwiązania problemu aresztowanych działaczy b. KSS KOR i ekstremistycznego kierownictwa b. NSZZ "Solidarność".

3. gen. dyw. Wł. Ciastoń - Wiceminister Spraw Wewnętrznych (1982), w roku 1986 jako Szef SB podzielał zdanie Biura Śl. o celowości wszczęcia ponownego postępowania przygotowawczego wobec mojej osoby, ale - od 1984 zalecał nie stosowanie póki co wobec mnie ponownie tymczasowego aresztowania, ani żadnych innych oficjalnych karnych szykan. Nie wiem w którym momencie Biuro Śl. MSW uznało, że można przedstawić mi zarzut z art. 282 "A" par. 1 KK.

4. gen. Bogusław Stachura - Wiceminister Spraw Wewnętrznych, 1982

5. gen. dyw. W. Pożoga - Wiceminister Spraw Wewnętrznych, 1984

6. E. Noworyta - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w grudniu 1983 r. okłamał ambasadora Francji, że ja i inni aresztowani przywódcy "Solidarności" oraz KOR-u "mają zapewnioną odpowiednią opiekę lekarską".

7. gen. bryg. Z. Sarewicz - Dyr. dept. II MSW, uczestniczy w realizacji koncepcji ścigania mnie i 6 innych czołowych przywódców "S".

8. gen. bryg. H. Dankowski - Dyr. Dept. III MSW, 1984

9. płk Józef Sasin - Dyr. Dept. V, stał za decyzją kierownictwa MSW, w myśl której Biuro Śledcze MSW zostało zobligowane do wszczęcia śledztwa przeciwko mnie w grudniu 1982, dot. rzekomo mojej spiskowej antypaństwowej i antypartyjnej działalności.

10. płk Czesław Wiejak - Z-ca Szefa SB, 1986

11. płk Z. Bilski - Nacz. Wydz. II biura "C" MSW, 1984

12. płk Hipolit Starszak - Dyr. Biura Śl. MSW, 1982, uczestniczy w koncepcji ścigania mnie i 6 innych czołowych przywódców "S".

13. płk Zbigniew Pudysz - Dyr. Biura Śl. MSW, 1983

14. płk Z. Rajewski - Nacz. Wydz. I Biura Śl. MSW, 1982

15. płk Józef Pechal (?) - z-ca dyr. gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, 1985

16. płk Zenon Płatek - dyr. dept. IV MSW, od początku uczestniczy w opracowywaniu koncepcji ścigania mnie i 6 innych czołowych przywódców "S".

17. płk M. Greszta - Nacz. Wydz. V

18. płk Fabian Dmowski - Dyr. Dept. I MSW (wywiad), uczestniczy w koncepcji ścigania mnie i 6 innych czołowych przywódców "S".

19. płk Cz. Jackowski - Nacz. Wydz. Dept. I MSW, 1982

20. płk. Władysław Kuca - Dyr. Biura Studiów SB 1984, od początku lat 80. nadzorował z ramienia MSW plan działań wobec mnie, wydając polecenia jeszcze KWMO w Katowicach.

21. płk Stanisław Stępień - Z-ca Dyr. Biura Studiów SB, 1986

22. płk Zygmunt Jędrys - Nacz. Wydz. I Biura Studiów SB, w czerwcu 1981 wydawał dyspozycje KWMO w Katowicach jak mnie zwalczać, w 1982 Z-ca Nacz. Wydz. III Dept. V.

23. płk W. Ułanowski - Biuro Studiów SB, 1984 prowadził wówczas KO"Edward", czyli mojego śp. ojca.

24. płk Adam Malik - Z-ca Dyr. Biura Studiów SB

25. płk Jerzy Piątkowski - Nacz. Wydz. III Biura Paszportów MSW, 1983

26. ppłk J. Karpacz - Dyr. Biura Śl. MSW, 1986

27. ppłk J. Strzelichowski - St. Insp. Wydz. III Dept. IIIA, a potem płk. Biura Studiów SB. 15 lipca 1981 wraz z mjr L. Janusem Z-cą Nacz. Wydz. III A KWMO w Katowicach przyjęli plan szczegółowych i nikczemnych działań operacyjnych przeciwko mojej osobie. Strzelichowski był odpowiedzialny za jego koordynację, a Janus za realizację. 27 sierpnia 1981 plan ten został uaktualniony. W roku 2013 IPN odmówił mi ujawnienia 13 na 16 podanych w planie dla jego realizacji pseudonimów agentów bezpieki w szeregach śląskiej "Solidarności", choć plan mówi, że na terenie woj. katowickiego wytyczne jak mnie zwalczać otrzyma ok. 170 różnie współpracujących z SB osób.

28. ppłk St. Piega - Z-ca Nacz. Wydz. III Biura C

29. ppłk A. Makowski - Nacz. Wydz. XI Dept. I, w 1987 nadzorował plan wymierzonych we mnie działań SB po moim powrocie w maju 1987 z pół rocznego pobytu na zaproszenie w USA.

30. ppłk J. Zygler - Nacz. Wydz. I Dept. V, 1984

31. ppłk Witold Stoklas - St. Insp. Wydz. I Biura Śledczego MSW, 1982

32. kpt. Grzegorz Piotrowski - Nacz. Wydz. Dept. IV MSW, 1983, być może to ten sam, który należy do zabójców bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

33. kpt. A. Janus - Biuro Śl. MSW, 1982

34. kpt. Wiktor Fonfara - Biuro Śl. MSW, 1982, potem chyba major

35. kpt. Grudniewski - Biuro Studiów SB, 1984

36. kpt. Stepczyński - Wydz. I Biura Studiów SB

37. kpt. S. Baczyński - Insp. Biura Śl. MSW

38. ppor. J. Komakowski - Insp. Biura Śl. MSW

39. ppor. A. Kucza - Insp. Wydz. III Dept. IIIA

40. ppor. A. Breitkopf - Insp. Wydz. V Biura Śl. MSW, pamiętam go z pobytu w Areszcie Śl. na Rakowieckiej.

41. Fr. Armatys - Nacz. Wydz. Skarg i Wniosków w Gabinecie Ministra Spraw Wewnętrznych, 1985.

 

STOŁECZNY URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1. ppłk J. Czeredys - Nacz. Wydz. V

2. (?) Kwiatkowski - Z-ca Nacz. Wydz. IV, 1986

3. por. W. Dziedzic - Kier. Sekcji V Wydz. V-1, 1986

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - KATOWICE

1. gen. bryg. R. Szuster - WUSW, Szef Urzęd. 1985

2. płk Władysław Leś - KWMO, Z-ca Komendanta Woj. d/s SB, 1981

3. płk Z. Baranowski - KWMO, Z-ca Komendanta Woj. d/s SB 1982

4. płk H. Sikora - KWMO, Z-ca Komend. d/s SB

5. płk E. Kasperski - WUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB? sierpień 1984

6. płk Edmund Matys - WUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB, w maju 1987 zwrócił się do Szefa Ewidencji i Techniki Operacyjnej Zarządu Zwiadu WOP w Warszawie, aby mnie dobrze skontrolować po przylocie z USA.

7. płk Bronisław Piacko - MUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB, 1985 dysponował donosami TW "Tomek", ale może nie był to Józef Bal, tylko ktoś inny o takim samym pseudonimie ze mną internowany. Dysponował także donosami TW "Korycki", czyli Zbigniew Malinowski, przew. KZ NSZZ "Solidarność" Huty "Baildon" do 13 grudnia 1981.

8. płk Kuchta (?) - WUSW, Nacz. Wydz. "T".

9. płk K. Janoszek - KWMO, Nacz. Wydz. Śl. 1982

10. ppłk W. Janoszek - KWMO, Z-ca Nacz. Wydz. Śledczego, od 1985 Naczelnik (czyżby było dwóch różnych lub dwóch braci Janoszek, albo są błędy w dokumentach?).

11. ppłk Zbigniew Chmielewski - WUSW, Nacz. Wydz. V 1986

12. ppłk J. Wieniewski - WUSW, Nacz. Wydz. III, 1984

13. ppłk H. Marchwicki - KWMO, Nacz. Wydz. II, 1984 pracował z donosami TW "Józef Piszczek", czyli Józef Grajkowski kierownik Klubu Sportowego Huty "Baildon" w Katowicach.

14. ppłk Wł. Fabian - KWMO, Nacz. Wydz. IIIA - prowadził TW "Dąbrowski", czyli Zbigniewa Siczka, sztygara z Kopalni "Dymitrow" w Bytomiu, a także nieodtajnionego mi przez IPN TW "Szymański".

15. ppłk E. Perek - WUSW, Z-ca Nacz. Wydz. IV, 1987 do niego wpływały donosy od TW Skorpion".

16. ppłk Jan Nowak - WUSW, Wydz. "B"

17. ppłk S. Kuchta - WUSW, Wydz. "PP", w 1986 Nacz. Wydz. "T"

18. ppłk W. Wiechno - WUSW Nacz. Wydz. IV 1986

19. ppłk Piotr Kościelniak - WUSW, Nacz. Wydz. V 1986

20. mjr od grudnia 1982 ppłk. L. Janus - KWMO, jako mjr Z-ca Nacz. Wydz. IIIA, a jako ppłk. Nacz. Wydz. V-1 (główny macher działań przeciwko mnie na szczeblu województwa katowickiego).

21. mjr Birnbach - KWMO, Nacz. Wydz. IV

22. mjr K. Goraj - KWMO, Z-ca Nacz. Wydz. IIIA uczestnik planu działań oper. przeciwko mnie już w styczniu 1981 razem z mjr L. Janusem.

23. mjr W. Debudaj - KWMO, Z-ca Nacz. Wydz. IIIA grupa oper. Rybnik

24. mjr A. Maciejewski - KWMO, Z-ca Nacz. Wydz. ? 1982

25. mjr E. Jakubas - WUSW, Wydz. II

26. mjr J. Walocha - WUSW, Nacz. Wydz. "W" 1986

27. mjr L. Gaj - WUSW, Z-ca Nacz. Wydz. "W" 1987

28. mjr Z. Polczyk - KWMO, uczestnik planu działań oper. przeciwko mnie w styczniu 1981.

29. mjr T. Wiekiera - KWMO, w czerwcu 1981 sporządził analizę i ocenę mojej działalności na podstawie której sformułował wnioski w jaki sposób prowadzić zwalczanie mnie; w tym aby doprowadzić do mojego załamania psychicznego, a w propagandzie w pierwszym rzędzie oddziaływać na emocje odbiorców rozpowszechniając na mój temat różne kłamstwa i oszczerstwa.

30. mjr E. Cichopek (?) - WUSW, Z-ca Nacz. Wydz. ? 1986

31. mjr Z. Drębkowski - KWMO, Z-ca Nacz. Wydz. Paszportów, 1981 ma donosy od KO Marek".

32. mjr Z. Magdziarz - WUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB, 1987, w jego zainteresowaniu był TW "Mateusz".

33. mjr Adam Faron - WUSW, Z-ca Nacz. Wydz. V, 1987

34. (?) Nowak - WUSW, Nacz. Wydz. "B" (śledzili mnie) 1984

35. kpt. A. Nowak - WUSW 1987

36. kpt. Henryk Fortuna - WUSW, a w 1985 st. insp. Sekcji III Wydz. V-1 RUSW K-ce. 1 maja 1985 o godz. 9.00 rano on wraz z por. Januszem Marszałkiem i R. Bagińskim zatrzymali mnie na ulicy i na terenie RUSW w DG przesłuchiwali, uniemożliwiając mi dotarcie na niezależne tego dnia zgromadzenie; prowadził bardzo oddanego TW "Mateusz", czyli Pawła Sprychę, mojego sąsiada i działacza podziemia Huty "Katowice".

37. kpt. M. Fortuna - WUSW, czł. Grupy Oper. w Gliwicach, 1981 prowadził TW "Max", czyli Marek Suchoszek, st. ref. w KUM "Bumar-Łabędy" w Gliwicach oraz TW "Trojka" czyli Bogusława Cabana referenta inwestycji w KUM "Bumar-Łabędy" w Gliwicach; nie wiem, czy w/w kpt. Henryk Fortuna to ta sama osoba.

38. kpt. Z. Kuczera - KWMO, kier. grupy oper. w więzieniu w Grodkowie i Uhercach w okresie internowania. 05.08.1982 w więzieniu w Grodkowie sporządził tajną notatkę z przeszukania mnie w Zabrzu-Zaborzu przed transportem do Grodkowa. 13.08.1982 przesłuchał mnie w Grodkowie. Ponownie usiłował mnie przesłuchać 07.09.1982 w więzieniu w Uhercach, ale odmówiłem stawienia się.

39. kpt. J. Pasek - KWMO, Z-ca Nacz. Wydz. IIIA

40. kpt. S. Samek - WUSW, Nacz. Wydz. III-1 1986

41. kpt. R. Migas - KWMO, współwykonawca planu operac. działań przeciwko mnie już od stycznia 1981.

42. kpt. L. Tarnowski - KWMO, St. Insp. Sekcji III Wydz. II, prowadził TW "Maciej".

43. kpt. Zygmunt Kłaptocz - MUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB 1986

43. kpt. Z. Rutkowski - WUSW lub MUSW, 1984 pracował z donosami TW "Józef Piszczek".

44. kpt. Sł. Rejdak - WUSW, Z-ca Nacz. Wydz. V-1, 1987

45. kpt. Al. Rejdak - WUSW, Nacz. Wydz. V 1986

46. kpt. W. Lech - Grupa Operacyjna KWMO w więzieniu w Uhercach (listopad 1982) gdzie byłem internowany.

47. Kpt. J. Wach - KWMO lub KMMO, prowadził TW "Dąbrowski", czyli księdza Wiktora Skworca, sekretarza Biskupa Ordynariusza Diecezji Katowickiej śp. Herberta Bednorza.

48. por. G. Owczarek - KWMO, 1981

49. por. J. Opitek - WUSW, Z-ca Nacz. Wydz. V-1 1985

50. por. Włodzimierz Ciupa - KWMO, robił rewizję mojego mieszkania styczeń 1982

51. por. J. Ryszkiewicz - KWMO, Z-ca Nacz. Wydz. IIIA grupa oper. Gliwice, paźdz. 1982 jest już kapitanem.

52. por. W. Woliński - WUSW, 1984 prowadził KO "Anna" oraz odbywał spotkania z TW "Adam", czyli Eugeniusz Maksymowicz mechanik w Hucie "Katowice" i działacz "Solidarności".

53. por. K. Żak - KWMO, Wydz. V prowadził TW "Marta".

54. por. B. Kwieciński - WUSW, 1984

55. por. Zenon Wnuk - WUSW, 1984

56. por. W. Kasperczyk - WUSW, 1984

57. por. Kłaptocz - WUSW, Nacz. Wydz. III-1 rozpracowywał śp. Grażynę Zarembę.

58. por. Z. Bałaziński - WUSW

59. por. W. Fotek - WUSW, Z-ca Nacz. Wydz. III-1 1985

60. por. M. Wiśniewski - WUSW lub MUSW 1986 pracował z donosami TW "Korycki".

61. por. E. Gałązka - WUSW lub MUSW, 1986 pracował z donosami TW "Jan Kowalski".

62. por. J. Szlachcic - WUSW, 1987

63. por. A. Zach - WUSW, St. Insp. Sekcji III Wydz. V-1, 1987 razem z kpt. Henrykiem Fortuną obrabiał TW "Mateusz", prowadził TW "Szmer", czyli Andrzej Nowak rencista.

64. ppor. w grudniu 1984 kpt. Janusz Marszałek - KWMO, jako ppor. jest insp. sekcji III wydz. V, jako por. jest kierownikiem sekcji III wydz. V-1 (był przy mnie przez cały czas lat 80), prowadził też TW "Rafał".

65. ppor. Z. Wnuk - KWMo, 1981

66. ppor. J. Kopczyński - KWMO, 1981

67. towarzysz Nowak - WUSW, Nacz. Wydz. B

68. ppor. M. Olesiński - KWMO, Insp. Sekcji V Wydz. III - był w Inowrocławiu we wrześniu 1980 wraz z red. Mirosławem Słomczyńskim z ośrodka TV K-ce i prac. Wydz. B u mojej pierwszej żony, przed którą wystąpili jako rzekoma ekipa reporterska TV K-ce chcąc ją naciągnąć na jakieś niepochlebne o mnie komentarze. Ona im jednak odmówiła.

69. ppor. Wiesław Flak - KWMO, 1981, przesłuchiwał mnie 17.12.1981 r. w areszcie komendy jako internowanego.

70. ppor. Wiesław Flak - KMMO wydz. śledczy, w 1985 jest por. MUSW, nie wiem czy to ta sama osoba, co powyżej ppor. Wiesław Flak.

71. ppor. R. Czupryna - KWMO, 1981 prowadził TW "Janka", czyli Jan Odor, trener odnowy biologicznej sekcji zapaśniczej GKS Katowice.

72. insp. Z. Musiał - Komisariat V MO, 1987

73. chor. Ryszard Lupa - WUSW, wydz. W (?)

74. chor. Cz. Stanosz - WUSW lub MUSW, w październiku 1985 prowadził m. in. TW "Jan Kowalski".

75. chor. W. Musiał - WUSW lub MUSW, w 1986 prowadził TW "Bohdan", który chodził na niezależne wykłady w ośrodku Duszp. Akad. przy ul. Wita Stwosza 16 w Katowicach.

76. mł. chor. Andrzej Żurawski - WUSW, Insp. Sekcji VI Wydz. V-1. syn Mariana ur. 05.12.1957 w Zawierciu, leg. sł. 542455, śledził "Solidarność" jeszcze przed stanem wojennym. Chyba w 1985 on wraz z insp. SB Markiem Grzembką i insp. SB Janem Kamińskim robili za świadków przed kolegium, gdzie sądzić mnie chcieli za udział w zgromadzeniu 16 grudnia pod Kopalnią "Wujek", ale nie pamiętam dalszych szczegółów.

77. mł. chor. Tadeusz Piotrowski - WUSW 1984

78. mł. chor. A. Kwieć - WUSW, Insp. wydz. V-1

79. st. sierż. A. Kokoszka - WUSW albo MUSW, w 1985 prowadził TW "Ola", czyli Beatę Cichosz z miejsca pracy mojej żony w przychodni lekarskiej przy ul. Mickiewicza w Katowicach.

80. sierż. sztab. Marian Włodarczyk - WUSW lub MUSW, 1987

81. st. sierż. L. Wojewoda - MUSW (?) Insp. Sekcji III SB, prowadził TW "Tomek", ale nie wiem, czy chodzi o Józefa Bala, współpracownika K. Świtonia w Kom. WZZ przed sierpniem 1980, chodzi o osobę, która razem ze mną była internowana.

82. plut. W. Jurkowski - KWMO, prowadzi TW "Antoni".

83. st. szer. Arkadiusz Góral - WUSW, Insp. Wydz. V-1

84. st.szer. K. Różański - MUSW, Insp. Sekcji III SB, też prowadził TW "Tomek", czyli Józefa Bala, współpracownika K. Świtonia z Kom. WZZ przed sierpniem 1980.

85. Henryk Śladowski - WUSW, Insp. SB, 1985

86. Wiesław Dobrzański - WUSW, Insp. SB, 1985

87. Marek Grzembka - WUSW, Insp. SB, 1985, s. Józefa, ur. 18.081959 w Chorzowie, leg. sł. 542706

88. Jan Kamiński - WUSW, Insp. SB, 1985, s. Jana, ur. 09.04.1946 w Aleksandrowie Kujawskim, leg. sł. 534284, w 1985 16 grudnia robił zdjęcia mi i innym osobom na trasie przemarszu i pod Kopalnią "Wujek".

89. M. Kwaśny - WUSW, Wydz. III, prowadził SOR na KPN.

90. E. Kubień - WUSW, Wydz. III

91. B. Sieroń - WUSW, Wydz. T

92. chor. J. Smorąg - MUSW, Z-ca Nacz. Wydz. V SB, prowadził TW "Korycki", czyli Zbigniew Malinowski do 13.12.1981 przew. KZ NSZZ "S" w Hucie "Baildon" w Katowicach.

93. Ossowski - WUSW, Wydz. V

94. Mieczysław Mokros - WUSW, Z-ca Nacz. Wydz. V (?) 1986

95. st. szer. K. Różański - MUSW, insp. Sekcji III SB, 1986 uczestniczył w prowadzeniu TW "Tomek", ale może nie chodzi o Józefa Bala, lecz o osobę o takim samym pseudonimie, która była razem ze mną w internowaniu.

96. Łysik - KWMO, szyfrant 1981

97. Nocoń - KWMO, szyfrant 1981

98. Adamczyk - KWMO, szyfrantka 1981

100. Wójcik - KWMO, szyfrant 1981

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - DĄBROWA GÓRNICZA

1. ppłk J. Biedermann - Komendant KMMO w październiku 1981, w 1984 Szef RUSW

2. mjr J. Pasek - Z-ca Szefa RUSW d/s SB, 1984 przesyłał wyżej donosy od TW "Artur", czyli Andrzeja Grajewskiego prac. Huty "Katowice" i mojego sąsiada.

3. mjr Wł. Gnatowski - RUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB 1986 przesyłał wyżej donosy od TW "Artur", czyli Andrzeja Grajewskiego prac. Huty "Katowice" i mojego sąsiada oraz od TW "Roman", czyli Jana Długosza prawnika, który też uczestniczył w intrygach SB wokół choroby mojej żony i TW "Bogdan", czyli Janusza Porca st. mistrza w Hucie "Katowice".

4. kpt. Kagan - MUSW, 1987 prowadził wówczas TW "Anna".

5. kpt. Józef Pańczyk - RUSW, 1985 prowadził wówczas TW "Kmicic".

6. kpt. Jan Chojowski - RUSW, Wydz. Kryminalny, w listopadzie 1985 zaangażowany do działań przeciwko mojej osobie, 12.11.1985 referuje kłamstwa na mój temat.

7. por. Cz. Adamczyk - RUSW, 1985, prowadził KO "Fa" oraz TW "Leszek", czyli Wiktor Jankowski, spawacz w "Piecoexport" w Dąbrowie Górniczej, TW "Szczepan", czyli Stanisław Niedziela brygadzista w Hucie "Katowice".

8. por. K. Barański - RUSW, 1985 prowadził TW "Zbyszek", czyli Ryszarda Kucharskiego dyż. ruchu przew. kolej. w Hucie "Katowice" oraz dysponował donosami od TW "Artur".

9. por. Z. Gajos - KMMO

10. por. Lisowski - RUSW, 1985

11. por. Łuszczewski - RUSW, 1985

12. ppor. Zbigniew Kostka - RUSW, 1985 prowadził TW "Bogdan", czyli Janusza Porca, st. mistrza w Hucie "Katowice".

13. st. sierż. Leszek Kizlich (?) - KMO II, 1985

14. sierż. Bogdan Kosno - RUSW, 1985

15. sierż. Marian Flak - KMO II, 1985 doniósł, że w moim bloku na 8 p. wywieszono z balkonu duży transparent "Solidarność" - ja go wywiesiłem na moim balkonie.

16. mł. chor. Henryk Koch - KMO II, 1985 też z powyższej paczki.

17. sierż. sztab. Stanisław Sobań - RUSW, 1985

18. st. sierż. A. Trzcionka - RUSW, 1985

19. sierż. Krzysztof Tomzik - RUSW, 1986 prowadził KO "K".

20. sierż. Krzysztof Tomzik - RUSW

21. plut. Andrzej Bocianowski - RUSW, firmuje tzw. wywiad środowiskowy z 26.01.1983 o mojej osobie będący stekiem kłamstw.

22. plut. Jarosław Kasprzyk - IV KMO, dzielnicowy

23. kpr. Jacek Podsiadło - RUSW, 1985

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - SOSNOWIEC

1. kpt. St. Paczyński - MUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB 1985

2. por. Kazimierz Hąc - MUSW, Insp. SB 1985

3. por. Jerzy Flak - MUSW, 1986

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - CHORZÓW

1. ppłk A. Polak - MUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB 1986

2. st. chor. Z. Śpiewak - MUSW, Kierownik Grupy Oper. Wydz. IIIA - w 1984 pod tym samym imieniem i nazwiskiem, ale jako st. chor. jest także Kier. Sekcji V SB.

3. mł. chor. J. Daniec - MUSW, insp. SB, prowadził TW "012"

4. chor. M. Fabisiak - MUSW, 1986 pracował z donosami TW "012", czyli Janusz Czerny nauczyciel Szkoły Podst. nr 21 w Chorzowie. 5. kpr. Jerzy Chmielewski - MUSW, 1985 opracowywał informacje TW "012".

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - RUDA ŚLĄSKA

1. mjr Henryk Kołodziejski - MUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB 1986

2. kpt. Mucha - Kierownik Komisariatu I MO 1980, prowadził TW "Delta".

3. por. W. Szczepański Insp. Wydz. II, 1980 prowadził KO "Delta".

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - BĘDZIN

1. mł. chor. Janusz Wites - sekcja "W" 1984

2. plut. Leszek Biedak - sekcja "W" 1984

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - ZAWIERCIE

1. por. W. Sikorski - RUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB.

2. chor. Romuald Radosz - RUSW

3. chor. Leszek Łyczak - RUSW, 28.11.1985 W. Sikorski i L. Łyczak w Sądzie Rejonowym w Zawierciu "zabezpieczali" proces polityczny Zbigniewa Jarosa i Jana Płazy. Oskarżał wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Zawierciu Czesław Sikorski.

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - GLIWICE

1. ppłk K. Goraj - RUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB 1986 pracował z donosami TW "A.G."

2. kpt. J. Rzeszutek - RUSW, w 1985 prowadził SOR krypt. "Balon" związaną ze śp. Markiem Gabrysiem.

3. kpt. M. Wesołowska - RUSW, seksbomba, oskarżyciel w sprawach politycznych, 1987

4. kpt. Jan Sulima - RUSW 1986

5. kpt. Zbigniew Przytocki - RUSW 1986

6. por. M. Łaba - RUSW 1985

7. por. Zbigniew Stachowiak - RUSW 1986 pracował z donosami TW "A.G.", który spotykał się z ukrywającym się przew. RKW i czł. TKK Janem Andrzejem Górnym prawdopodobnie też agentem służb.

8. chor. Jerzy Oparczyk - RUSW 1986

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - ZABRZE

1. ppłk S. Mączko - MUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB

2. Pilch - MUSW, ostro zwalczał podziemie niepodległościowe w Zabrzu.

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - ŚWIĘTOCHŁOWICE

1. mjr Z. Jasik - MUSW, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB, 1986

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - ŻORY

1. por. M. Kryszak - RUSW, Z-ca Szefa Urzędu, 1986

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

1. Podsiadło - MUSW, Z-ca Szefa Urzędu

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI WOJ. ŚL. Z NIEROZPOZNANEJ MIEJSCOWOŚCI W JAKIEJ DZIAŁALI

1. płk Wacław Ułanowski - Z-ca Nacz. Wydz. I

2. płk Pechal

3. ppłk St. Opoczyński - 1980 Sosnowiec?

4. mjr L. Wójcik - Zabrze?

5. kpt. K. Goraj - Z-ca Nacz. Wydz. IV

6. kpt J. Obłutowicz - St. Insp. Wydz. III Grupy Oper. Gliwice 1986

7. kpt. Fąfara - w lutym 1985 ma spotkanie z nieodtajnionym mi przez IPN TW "Lew", na którym ten referuje esbekowi szczegóły prawnej sytuacji mojego mieszkania, którego chciano mnie pozbawić.

8. kpt. Z. Kuczma (?)

9. por. G. Owczarek - prowadził TW "Karol", czyli Jana Jaśniaka, referenta w Domu Górnika Kopalni "Rozbark" w Bytomiu.

10. por. W. Harasymowicz - Wydz. IV, Kierownik Grupy Oper. Tychy

11. por. W. Muszyński

12. por. Roman Czabański - Katowice lub Gliwice, Wydz. V-2,

13. por. E. Szwaczek - prowadził nieodtajnionego mi TW "Skorpion", który był może z Gliwic.

14. por. W. Szczepański - Insp. Wydz. II być może z Rudy Śl.? też prowadził nieodtajnionego mi przez IPN KO "Delta".

15. por. Waldemar Pięta - prowadził TW "Ambroży", czyli Edwarda Gwareckiego z Olkusza, kier. biblioteki KGH "Bolesław" w Bukownie.

16. por. Janusz Świeca - z Katowic lub Dąbrowy Górniczej, wymieniony w planie zajęcia siedziby MKK NSZZ "Solidarność" w Dąbrowie Górniczej po wprowadzeniu stanu wojennego.

17. ppor. Tadeusz Mokrzycki - Z Chorzowa? też prowadził nieodtajnionego mi przez IPN KO "Delta".

18. R. Bagiński - oficer SB

19. mł. chor. M. Fabisiak - prowadził TW "012", 1985

20. sierż. sztab. Marek Kołodziejczyk - 1986

21. plut. W. Jurkowski - prowadził TW "Antoni", czyli Zbigniewa Olszewskiego, kierowcę w Woj. Zzrzeszeniu Pryw. Handlu i Usług w Katowicach.

 

FUNKCJONARIUSZE SB I MILICJI - INNE REJONY KRAJU

1. płk Bańgosz - WUSW Wrocław, Nacz. Wydz. Śledzczego

2. kpt. Nawalski - WUSW Wrocław

3. ppłk J. Maćkowiak - WUSW Leszno, Nacz. Wydz. III 1985

4. mjr Sławomir Sokołowski - KWMO Szczecin, Nacz. Wydz. V

5. mjr C. Piechowiak - RUSW Inowrocław, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB 1985

6. mł. chor. J. Stec - RUSW Inowrocław (?) Insp. SB

7. ppłk Zbigniew Pawlicki - WUSW Gdańsk, Inspektorat II 1986

8. kpt. Andrzej Seniuc - WUSW Gdańsk, Z-ca Kier. Inspektoratu 2 SB 1984

9. kpt. Leszek Wojtarowicz - WUSW Nowy Sącz, Nacz. Wydz. III 1986

10. Chmielowski - WUSW Nowy Sącz, Nacz. Wydz. V

11. kpt. R. Włodarczyk - WUSW Nowy Sącz, Z-ca Nacz. Wydz. V

12. J. Jasiński - WUSW Nowy Sącz, Z-ca Nacz. Wydz. III

13. Funk -WUSW Nowy Sącz, St. Insp. Wydz. III

14. kpt. R. Durczyński - WUSW Łódź, Z-ca Nacz. Wydz. III

15. por. J. Kasprzak - RUSW Głogów, Z-ca Szefa Urzędu d/s SB

16. ppor. Ryglicki - WUSW Legnica, Z-ca Nacz. Wydz. V

17. por. W. Rudolph - RUSW Rabka-Zdrój, Szef Urzędu 1984

18. ppor. Krzysztof Rybiński - RUSW Rabka-Zdrój, 1984

19. st. kpr Gergont - RUSW Rabka-Zdrój, 1984

20. Gancarczyk - RUSW Rabka-Zdrój, szyfrant Urzędu, 1984

21. mjr Zdzisław Gorczyca - KWMO Krosno, Nacz. Wydz. Śl. 1982

 

PROKURATURY I PROKURATORZY

1. Prokuratura Wojewódzka w Katowicach 20 marca 1981 wszczęła wobec mnie śledztwo NR II DS 38/81 o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i szkalowanie organizacji politycznej - PZPR, tj. o przestępstwo z art. 237 KK i 271 par. 1 w zw. z art. 273 par. 1 KK.

2. Prokuratura Wojewódzka w Katowicach 14 lipca 1981 wszczęła wobec mnie drugie śledztwo NR II DS 89/81 w sprawie rozpowszechniania w okresie od jesieni 1980 do lipca 1981 na terenie województwa katowickiego przy pomocy druków, ulotek i innych pism fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, tj. o przestępstwo z art. 271 par. 1 w zw. z art. 273 par. 1 KK. Prokuratura sledztwo zleciła w całości Wydz. Śl. KWMO Katowice.

1. gen. bryg. Józef Szewczyk - Naczelny Prokurator Wojskowy, Z-ca Prokuratora Generalnego PRL 1982.

2. Leszek Pietrasiński - Sekretariat Z-cy Prokuratora Generalnego, 1982

3. E. Nakonieczny - Prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach, 1986, był głównym prowadzącym śledztwo na Śląsku przeciwko mojej osobie.

4. Kupiec - wysoki rangą prokurator w woj. katowickim

5. Kołodziejczyk -

6. Czesław Sikorski - Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Zawierciu, 28.11.1985 w Sądzie Rejonowym w Zawierciu również oskarżał w procesie politycznym Zbigniewa Jarosa i Jana Płazę.

7. płk. Ryszard Szczęsny - Prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, był moim bezpośrednim głównym prześladowcą ze strony NPW od chwili aresztowania mnie przez niego 22 grudnia 1982 do ostatniego dnia mojego pobytu w Areszcie Śl. przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie, do 8 sierpnia 1984.

8. płk Adam Suski - Z-ca Naczelnego Prokuratora Wojskowego decyzją z dnia 07.02.1983 r. nieuwzględnił on mojego zażalenia na postanowienie prokuratora NPW z dn. 05.01.1983 r. o nieuwzględnieniu mojego wniosku o uchylenie wobec mnie tymczasowego aresztowania.

9. płk Z. Szawłowski - Wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, 1984

10. płk Zdzisław Gaździk - Wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, 1984

11. R. Gockiewicz - Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, 18.04.1985 r. włączył się w próby odebrania mi mieszkania.

12. płk Bolesław Kliś - Szef Oddziału V Naczelnej Prokuratury Wojskowej, postanowieniem z 21 marca 1983 r. przedłużył śledztwo i tymczasowe aresztowanie o następne 3 m-ce dla mnie i sześciu innych przywódców "Solidarności", więźniów tzw. jedenastki.

13. R. Cockiewicz - Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, w marcu 1985 r. oddalił moją skargę na utrudnianie zameldowania w moim mieszkaniu mojej żony z dzieckiem i odmówił wszczęcia prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa.

 

WOJSKO

1. ppłk Tadeusz Smoszna - Z-ca Szefa Wydz. WSW 1 Brygady Radio-Technicznej - służba ta współpracowała z SB - śledzili mojego brata Romana pełniącego zasadniczą służbę wojskową.

2. ppłk J. Rybkowski - Szef Wydz. Ewidencji i Techniki Operacyjnej Zarządu Zwiadu WOP w Warszawie, w maju 1987 przyjął zlecenie płk. SB z WUSW w Katowicach, aby mnie dobrze zrewidować po przylocie z USA na lotnisku Okęcie. Zrealizowano je z wielką gorliwością, w wyniku czego nie było wiadomo, czy lub kiedy mnie puszczą, a czekająca na mnie w hali żona z dzieckiem dostała rozstroju nerwowego.

1. Garnizonowy Sąd Wojskowy Okręgu Śląskiego 28.03.1983 na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał za działalność na rzecz niepodległości działaczy środowiska Huty "Katowice": Pawła Sprychę (został TW), Stanisława Kukiełkę, Mirosława Flaczyńskiego, Józefa Stolarczyka, Marka Linczowskiego, Emila Wołowca i Eugeniusza Kowalskiego.

 

SŁUŻBA WIĘZIENNA I ARESZTY

1. lek. med. Jan Kaczorowski (?) - Dyr. szpitala Ar. Śl. w W-wie Mokotowie, 1983, bagatelizował stan mojego zdrowia w areszcie, jak i pozostali lekarze aresztu.

2. lek. med. Z. Wroński - specj. chorób wew. ordynator oddz. wew. szpitala AŚ Warszawa Mokotów, 1983

3. dr med. M. Rylski - konsultant kardiologiczny AŚ Warszawa Mokotów, 1983

4. lek. med. Jerzy Passart - specj. chirurg, ordynator oddz. chirurgicz. szpitala AŚ Warszawa Mokotów.

5. Arkadiusz Leszczyna - lekarz w więzieniu Zabrze-Zaborze w okresie internowania.

 

SĄDY

Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach w składzie:

1. Wieczorek - Prezes Sądu

2. Bolesław Rogalski - sędzia

3. Karol Szostek - ławnik

4. Ryszard Szandar - ławnik 5. Krystyna Oleś - protokolant na rozprawie w dniu 28.01.1985 r. na życzenie SB wydał wyrok uniemożliwiający mi powrót do pracy w Hucie "Katowice" po warunkowym zwolnieniu mnie z więzienia w sierpniu 1984 r., skazując tym samym mnie i moją rodzinę na kilka lat życia bez środków do życia. W moją sprawę zaangażowany był również -

5. T. Szweda - sędzia, który prowadził wówczas również manipulowaną przez SB sprawę R. Świtonia.

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie przy udziale prok. wojskowego NPW płk. Ryszarda Szczęsnego, dnia 14 stycznia 1983 r. nie uwzględnił mojego zażalenia na tymczasowe aresztowanie mnie i utrzymał je w mocy. Sąd ten orzekał w składzie:

1. ppłk Władysław Monarcha - przewodniczący

2. kpt. Krzysztof Plichtowicz - sędzia

3. ppor. Bogdan Górski - sędzia

4. sekr. sąd. Ewa Wańkiewicz - protokolant

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w składzie:

1. ppłk Władysław Monarcha - przewodniczący

2. kpt. Krzysztof Plichtowicz - sędzia

3. kpt. Lech Lindecki - sędzia

4. plut. pchor. Grzegorz Górski - protokolant na posiedzeniu w dniu 12.04.1983 r. nie uwzględnił zażalenia mojego obrońcy i utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie mnie.

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w składzie:

1. ppłk Władysław Monarcha - przewodniczący

2. ppłk. Jerzy Przygodzki - sędzia

3. ppłk. Henryk Urbanowicz - sędzia

4. sekretarz Maria Kubicka - protokolant na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 1983 r. postanowił przedłużyć tymczasowe aresztowanie o dalsze 3 m-ce wobec mnie i sześciu innych przywódców "Solidarności".

Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa w składzie:

1. płk Czesław Bakalarski - przewodniczący (spraw.) - sędzia SN

2. płk Edward Olczak - sędzia SN

3. kpt. Wojciech Oziębło - sędzia SN na posiedzeniu w dniu 25.08.1983 r. nie uwzględnił zażalenia mojego obrońcy i utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie mnie.

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w składzie:

1. ppłk Władysław Monarcha - przewodniczący

2. ppłk Jerzy Przygodzki - sędzia

3. kpt. Jerzy Jerzy Steckiewicz - sędzia

4. st. sekr. Zofia Kucharska - protokolant na posiedzeniu w dniu 20.09.1983 r. postanowił przedłużyć tymczasowe aresztowanie o dalsze 3 m-ce wobec mnie i sześciu innych przywódców "Solidarności".

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w składzie:

1. płk Władysław Monarcha - przewodniczący

2. mjr Jerzy Steckiewicz - sędzia

3. por. Jan Malinowski - sędzia

4. plut. pchor. Andrzej Copija - protokolant na posiedzeniu w dniu 14.12.1983 r. postanowił przedłużyć tymczasowe aresztowanie o dalsze 3 m-ce wobec mnie i sześciu innych przywódców "Solidarności".

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w składzie:

1. płk Władysław Monarcha - przewodniczący

2. płk Henryk Urbanowicz - sędzia

3. por. Jan Malinowski - sędzia

4. sekr. Lucyna Przygódzka - protokolant na posiedzeniu w dniu 19.03.1984 r. postanowił przedłużyć tymczasowe aresztowanie o dalsze 3 m-ce wobec mnie i sześciu innych przywódców "Solidarności".

Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa w składzie:

1. płk Czesław Bakalarski - przewodniczący sędzia SN

2. płk Edward Olczak - sędzia SN

3. kpt. Wojciech Oziębło - sędzia SN, sprawozdawca na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 1984 r. nie uwzględnił mojego i zażaleń sześciu innych przywódców "Solidarności" na decyzję o przedłużeniu tymczasowego aresztowania nas i utrzymał ją w mocy.

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w składzie:

1. płk Władysław Monarcha - przewodniczący

2. por. Remigiusz Chmielewski - sędzia

3. por. Jan Malinowski - sędzia 4. sekr. Lucyna Przygódzka - protokolant na posiedzeniu w dniu 15.06.1984 postanowił przedłużyć tymczasowe aresztowanie o dalsze 3 m-ce wobec mnie i sześciu innych przywódców "Solidarności".

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w składzie:

1. płk Władysław Monarcha - przewodniczący

2. mjr Zbigniew Steckiewicz - sędzia

3. kpt. Lech Lindecki - sędzia (referent)

4. sekr. sąd. Alicja Jałowiecka - protokolant na posiedzeniu w dniu 21.01.1985 postanowił orzec cyt. "przepadek i zniszczenie dokumentów, nielegalnej literatury i innych przedmiotów, których posiadanie jest zakazane lub wymaga zezwolenia, zakwestionowanych..." u mnie, Andrzeja Gwiazdy i Karola Modzelewskiego, ponieważ "na podstawie Ustawy z dn. 21.07.1984 r. śledztwo wobec tych podejrzanych zostało umorzone, a prokurator złożył stosowny uzasadniony wniosek, należało postanowić jak na wstępie".

Grodzki - sędzia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, w 1987 zajmował się sprawami "Solidarności".

Jankowiak - Prezes Sądu Rejonowego w Katowicach, 1987

Sikta (Siuta?) - sędzina Sądu Rejonowego w Katowicach, 1987

 

ADMINISTRACJA I INNI

1. Zbigniew Prześlica - Dyr. Wydziału Urzędu Woj. w Katowicach, decyzją z 21.10.1986 pod rygorem natychmiastowej wykonalności zakazuje mi i innym osobom założenia i prowadzenia jawnej działalności Regionalnej Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

2. Jerzy Kańtoch - Gł. Specjal. Kadr i Szkolenia Huty "Katowice", 1984, wykonywał polecenie SB, aby odmówić mi ponownego przyjęcia do pracy w Hucie po moim wyjściu z więzienia.

3. Jacek Jamroz - Dyr. ds. Pracy Huty "Katowice", 15.02.1985 żądał, abym oddał Hucie moje mieszkanie w Dąbrowie Górniczej, działając na polecenie kierownictwa WUSW w Katowicach.

4. Tadeusz Jara - Gł. Specj. ds. Socjalno-Bytowych w Hucie "Katowice", w końcu roku 1984 odmówił zameldowania mojej żony i dziecka w moim mieszkaniu w Dąbrowie Górniczej.

5. Kazimierz Trepka - Kierownik Wydz. Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w roku 1985 uczestniczył w szykanowaniu mnie i mojej najbliższej rodziny związanym z niemożliwością jej zameldowania na pobyt stały w moim mieszkaniu.

6. Jerzy Stepanik - Kierownik Działu Gosp. Mieszkaniowo-Hotelowej Huty "Katowice", decyzją z 28.11.1984 odmawiał zameldowania w moim mieszkaniu mojej żony z dzieckiem.

7. Grażyna Czechowska - St. Administrator Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalurg" w Dąbrowie Górniczej, w roku 1985 również uczestnicząca w w/w szykanowaniu mnie i mojej rodziny.

8. Ryszard Ryza - Dyr. Pracy Huty "Katowice", 14.01.1983 wystawił mi złą opinię jako pracownikowi Huty dla Oddziału V Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie.

9. Mariusz Molęda - Gł. Specjalista Gospodarki Kadrowej Huty "Katowice", 1983, firmował szykany mnie jako byłego pracownika Huty.

10. Janusz W. - Z-ca Kier. Wydz. Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Katowicach, 1985, współpracował z SB, aby mnie z rodziną eksmitować z Dąbrowy Górniczej do Katowic na Dąbrówce Małej, gdzie moja żona miała nigdy nie wykorzystany z uwagi na potrzebę remontu, kwaterunkowy przydział na kawalerkę zanim zawarliśmy związek małżeński.

11. Zbigniew Nowosielski - Dyrektor Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Sosnowcu, 1983, uczestniczył w szachrajstwach bezpieki, polegających na niedoręczeniu mi wysłanego listu poleconego do A. Śl. przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

12. dr Stępień - Kierownik Oddziału Terenowego ZOZ w Szopienicach, 1985 uczestniczył w matactwach SB przeciwko mojej żonie związanych z jej chorobą, niezdolnością do pracy i rentą.

13. Grzegorz Straszewski - Czł. Placówki ORMO przy Kopalni "Wieczorek" w Katowicach zaangażowany w prześladowanie rodziny mojej żony.

14. Kazimierz Barbel - Kierownik Zarządu Nieruchomości Kopalni "Wieczorek", 1986 wraz z TW "Wiktorem" uczestniczył w knowaniach związanych z mieszkaniem mojej teściowej.

15. dr Z. Pajewski - Kier. Przychodni Lekarskiej przy ul. Mickiewicza w Katowicach, był przełożonym pracującej tam mojej żony jako jego pomoc administracyjna, sądzę, że SB pozyskała go jako KO przeciwko niej we wrześniu 1985, albo wcześniej.

16. lek. med. Wacław Boliński - w roku 1985 pracował dla ambulatorium KMMO w Dąbrowie Górniczej.

Terenowa Komisja Odwoławcza do Spraw Pracy w Dąbrowie Górniczej w składzie:

1. A. Nowak - przewodniczący

2. C. Swoboda - członek

3. W. Zommer - członek

4. M. Sarzalska - protokolant w dniu 28.11.1984 swoim postanowieniem oddaliła moje odwołanie się od decyzji Huty "Katowice" odmawiającej ponownego przyjęcia mnie do pracy w Hucie.

Katowice, 23 sierpień 2018 r. Andrzej Rozpłochowski