15 trudnych dni – czyli narodziny Solidarności

„W nawiązaniu do informacji z dnia dzisiejszego podaję, że z odnotowanych komentarzy i wypowiedzi wynika, że w środowiskach społecznych woj. katowickiego narasta stan napięcia i niepewności, będący skutkiem coraz powszechniejszego odczucia, że władze przestały panować nad sytuacją, która rozwija się lawinowo i często z irracjonalnych pobudek.

Społeczeństwo jest niezorientowane co do faktycznej sytuacji w kraju tzn. zasięgu fali strajkowej i wysuwanych żądań oraz zamierzeń władz. Sprzyja to do przyjmowania w dobrej wierze wszelkiego rodzaju plotek i spekulacji. Krąży wiele pogłosek o rzekomych rozbieżnościach w łonie Biura Politycznego odnośnie znalezienia dróg wyjścia z sytuacji.

- (Informacja dot. operacyjnego rozpoznania aktualnego stanu nastrojów w środowiskach społecznych i bieżących wydarzeń w województwie katowickim przesłana do I sekretarza KW PZPR Zdzisława Grudnia z 29.08.1980 przez płk mgr Z. Baranowskiego Z-cę Komendanta KWMO w Katowicach ds. SB).

Przeczytaj całość: 15 trudnych dni - Monika Kobylańska i Marta Dendra (IPN - oddział w Katowicach)

 

 

Dokumenty operacyjne Służby Bezpieczeństwa 
sytuacja w Hucie Katowice oraz w innych zakładach
regionu śląsko-dąbrowskiego

1980

6 września

11 września

1981

 

Wolny Związkowiec

1980

sierpień