Represje

Postanowienie o umorzeniu

 

 Sprawy działaczy „Solidarności Huty Katowice” i spółek represjonowanych po 13 grudnia 1981 r.

 W wykazie pominięto przypadki zawierające sprzeczne informacje oraz nieweryfikowalne na obecnym stanie wiedzy.

1. BIDZIŃSKI Ryszard //SHK 3// E (USA – 1983) zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza, przewodniczący Komitetu Strajkowego Wydziału Stalowni zam.: Bytom, aresztowany 1981/82 wyrok: SOW, tryb doraźny, 4,5 roku pozbawienia wolności, 3 lata pozbawienia praw publicznych + 15 000 zł grzywny więziony …… po wyroku: Kłodzko, Strzelin

2. DOCZYK Henryk //USHK// E (USA) ur. 16.12.1947, s. Bolesława i Ireny zatr.: Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza operator …, członek „S” zam.: Ogrodzieniec, aresztowany 23.12.1981 – art. 46 u. 1,2 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 280 § 2 kk, art. 281, 282 w zw. z art. 49 u. 2 dekretu o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk – strajk, współpraca z „Wolnym Związkowcem” – wyrok: SW Katowice, tryb doraźny (5.01.1982) – 6,5 roku pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia praw publicznych więziony: Areszt Śledczy, Katowice, Kłodzko nie objęty amnestią z 1983 r.

3. FELA Józef ur. 1957, s. Mieczysława zatr.: Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza zbrojownia, suwnicowy, członek „S” zam.: Sosnowiec, aresztowany 23.12.1981 strajk – zwolniony, aresztowany ponownie: 3.01.1982 w Tarnowie – art. 46 u. 1,2 dekretu o stanie wojennym wyrok: SOW, tryb doraźny (15.03.1982) – 1,5 lat pozbawienia wolności + 10tys. grzywny, przerwa w odbywaniu kary od.......do 17.04.83 więziony: Areszt Śledczy, Katowice ,Wrocław

4. FLASZYŃSKI Mirosław //PSHK// ur. 23.05.1952 zatr.: Huta „Katowice”, elektryk zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 23.12.1981 – art. 46 u. 1 w zb. z art. 48 u. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym w zbieżności z art.270 &1 kk adwokat: Janusz Kral, Zespół Adwokacki Nr 3, Katowice wyrok: 28.03.1983 – 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata więziony: Areszt Śledczy, Katowice

5. GÓRALSKI Piotr //SHK 1// E-USA-1984 r. ur. 25.06.1951, s. Władysława zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 24.12.1981 – przewodniczący Komitetu Strajkowego – Wydział Stalowni wyrok: 2.01.1982 – 4 lata pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia praw publicznych + 15 tys. zł grzywny więziony: Areszt Śledczy, Sosnowiec, Strzelce Opolskie – Wrocław – Strzelin (dane na 5.06.1983)

6. GRZEBIELUCHA Andrzej //USHK// ur. 30.03.1957, s. Wiesława i Bożeny zatr.: Huta „Katowice”, Dabrowa Górnicza technik wytaczacz zam.: Sosnowiec, ul. Chopina 1 lub Strażacka 2/6, żonaty aresztowany 20.12.1981 – strajk, art. 46 u. 1,2 dekretu w zw. z art. 280 § 2 kk, 281, 282 kk w zw. z art. 49 u.2 dekretu przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk wyrok: SW Katowice ,tryb doraźny – 3 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozb. praw publicznych więziony: Areszt Śledczy, Sosnowiec, ………..

7. GZIEWICZ Ryszard zatr.: Huta „Katowice, Dąbrowa Górnicza członek „S” zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 1981/82 – art. 46 u.1,2 dekretu o stanie wojennym wyrok: …… 2 lata pozbawienia wolności + 10 tys. zł grzywny

8. JAKOBÓW Sławomir zatr.: zakłady Koksownicze przy Hucie „Katowice”, Dąbrowa Górnicza członek „S”, członek redakcji „Wolnego Związkowca” aresztowany 30.12.1981 za redagowanie odezw do strajkujących w Hucie „Katowice” Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej, tryb doraźny, brak informacji o wysokości wyroku (informacja z „Trybuny Robotniczej”)

9. JAŁOSIŃSKI Marek //U 25// zatr.: Huta „Baildon”, Katowice, inżynier zam.: Katowice, aresztowany 19.06.1985 – druk, kolportaż adwokat: Leszek Piotrowski, Wodzisław Śląski wyrok: Sąd Rejonowy, Katowice (22.02.1986) – 2 lata pozbawienia wolności więziony: Areszt Śledczy, Katowice: 1) ul. Lompy, 2) ul. Mikołowska 10A zwolniony: 10.09.1986 na mocy ustawy z 17.07.1986

10. JANIK Hanna zatr.: Huta „Katowice”, redaktor „Wolnego Związkowca” aresztowana w 1982 r. wyrok: brak informacji

11. JASICKI Janusz //USHK// E-1984rUSA ur. 7.01.1953, s. Mariana zatr.: Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza , zatrudniony jako sprężarkowy, redaktor „Wolnego Związkowca” – tygodnika KZ „S” Huty „Katowice” aresztowany 23.12.1981 – strajk, art. 46 u. 1,2 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 280 § 2 kk, art. 281, 282 w zw. z art. 49 u. 2 dekretu o stanie wojennym przy zastosowaniu 10 § 2kk wyrok: SW Katowice, tryb doraźny, 5.01.1982 – 4 lata pozb. wolności, 2 lata pozb. praw publicznych więziony: Areszt Śledczy w Sosnowcu, ZK Racibórz ułaskawiony 12.04.1983

12. KIELAK Stanisław ur. 1942, s. Władysława zatr.: Huta „Katowice”, elektryk, przewodniczący Koła „S”, członek Komisji Wydziałowej „S” zam.: Dąbrowa Górnicza, internowany, następnie aresztowany 23.12.1981 – strajk, sygn. akt IV K-ce 25/82 dor (art. 46 § 1,2,6 dekretu o stanie wojennym zw. z art. 220 przy zastosowaniu art. 10 kk) wyrok: 1 rok pozbawienia wolności więziony: Areszt Śledczy, Katowice, ul. Lompy, ZK Kłodzko

13.KOCOT Roman ur. 25.03.1944, s. Jana zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 5.06.1984, sygn. akt Ds 433/84 Dąbrowa Górnicza – art. 273 § 2, 271 § 1 kk wyrok: 1 rok pozbawienia wolności więziony: Areszt Śledczy, Katowice, ul. Lompy

14. KOMONIEWSKI (KOMUNIEWSKI ?) Andrzej ur.1956, s. Zbigniewa zatr.: Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe (HPR), Dąbrowa Górnicza, ślusarz aresztowany 10.11.1982 – pod zarzutem udziału w demonstracji ulicznej w Dąbrowie Górniczej w dniu 13.10.1982 oraz o to, że „wzywał do podpalenia siedziby KM PZPR i mordowania członków partii” (!!!)1– wiadomość z „Trybuny Robotniczej” z dnia 10.11.1982 wyrok: SOW, tryb doraźny – 3 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych

15. KOWALSKI Eugeniusz ur. 20.07.1950, s. Ignacego zatr.: Huta „Katowice”, elektryk zam.: Dąbrowa Górnicza, //PSHK// aresztowany 9.12.1982 – art. 46 u. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym w zbieżności. z art. 270 § 1 kk – struktury związkowe + kolportaż nielegalnych wydawnictw adwokat: Tadeusz Węgrzynowski, Zespół Adwokacki Nr 1, Katowice wyrok: SOW, 28.03.1983 – 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata więziony: Areszt Śledczy, Katowice

16. KUPISIEWICZ Zbigniew //USHK// ur. 19.09.1957, s. Józefa i Marianny zatr.: Huta „Katowice”, technik elektronik, redaktor pisma KZ „S” Huty „Katowice” – „Wolny Związkowiec” aresztowany 23.12.1981 – art. 46 u. 1,2 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 280 § 2. 281, 282 kk z zw z art. 49 u. 2 dekretu o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk współpraca z Komitetem Strajkowym poprzez wydawanie odezw w „Wolnym Związkowcu” adwokat: Jerzy Kosicki, Zespół Adwokacki Nr 2 w Katowicach wyrok: SW Katowice , tryb doraźny, 5.01.1982 – 5 lat pozbawienia wolności II instancja: uniewinnienie ze względu na stan zdrowia? więziony: Areszt Śledczy, Sosnowiec.

17. LEGO Grzegorz ur. 24.04.1952, s. Romana zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza zam.: Sosnowiec, aresztowany 11.06.1982 – art. 46 u. 1 dekretu o stanie wojennym wyrok: Sąd Rejonowy, Dąbrowa Górnicza, 30.09.1982, sędzia … Nowak – 1 rok pozbawienia wolności + 60 tys. zł grzywny rewizja: Sąd Wojewódzki w Katowicach – 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata objęty amnestią w 1983 r. przywrócony do pracy w Hucie „Katowice”

18. LEGUT Jan //SHK 3// ur. 1955, s. Mariana zatr.: Huta „Katowice”, elektryk zam.: (na stałe) Tarnów, Zwycięstwa, Hotel Pracowniczy Huty „Katowice” aresztowany 23.12.1981 – członek Komitetu Strajkowego, Wydział Stalowni wyrok: SOW, Tryb doraźny, …. 3,5 roku pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia p.p. + 15 tys. tys. zł grzywny więziony: … po wyroku: Kłodzko, Strzelin (informacja z dnia 5.06.1983) zwolniony 10.08.1983 r.

19. LINCZOWSKI Marek //PSHK// ur.4.04.1952 zatrudniony Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza, technik-automatyk członek Komitetu Strajkowego internowany aresztowany 7.12.1982 lub 25.11.1982 – art. 48 u. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym w zbieżności z art. 270 § 1 kk adwokat: Janusz Kral, Zespół Adwokacki Nr 3, Katowice 2 Chełm Śląski znajdował się po reformie administracyjnej z 1975 roku w granicach Mysłowic wyrok: SOW, 28.03.1983 – 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszenia na 2 lata więziony: Areszt Śledczy w Katowicach

20. LOREK Lesław /MPS/ ur. 11.04.1955 s. Jana zatr.: Huta „Katowice”, ostatnio jako nagrzewnicowy, Wydział Wielkich Pieców zam.: Sosnowiec-Zagórze, ul. Wasilewskiej 7/119 aresztowany 7.12.1983 zarzuty: art. 278 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk, w kwietniu 1984 prokurator Edmund Nakonieczny przedstawił dodatkowy zarzut – art. 201 kk z w zw. art. 58 kk (kradzież maszyn poligraficznych); na mocy amnestii z 1984 r. art. „polityczne” umorzono pozostawiając zarzut w postaci art. 201 kk w zw. z art. 58 kk – w trakcie postępowania ( w sumie 13 rozpraw) Sąd Wojewódzki zmienił kwalifikację czynu na art. 199 kk w zw. z art. 58 adwokat: Teresa Kurcyusz-Hofman, Zespół Adwokacki Nr 5, Katowice wyrok: Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt IV K 172/84) 21.03.1985 – 3 lata pozbawienia wolności + grzywna, na mocy amnestii z 1984 r. sąd zmniejszył karę do 1,5 roku pozbawienia wolności zwolniony 22.03.1985 – warunkowo po odbyciu co najmniej ⅔ kary rewizja w Sądzie Najwyższym: podtrzymane orzeczenie Sądu Wojewódzkiego Sąd Najwyższy w Warszawie, wyrokiem z dnia 5 czerwca 1992 (sygn. akt: III KRN 57/92) uniewinnił od przypisanych czynów

21. ŁASKI Stanisław ur.1944 roku s. Mieczysława zatr.: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S” – pracownik intern.25.12-1981 –11.02.1982 aresztowany 11.02.1982 wyrok: SOW, Katowice, 6.04.1982 – 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata

22. MACIĄG Romuald ur. 5.12.1964 s. Ludwika uczeń technikum Zespołu Szkól Technicznych (ZST) Huty „Katowice” zam.: Sosnowiec, aresztowany 23.03.1983 – art. 276 § 1, 278 § 1 kk wyrok: … – 1 rok 10 miesięcy pozbawienia wolności 10.02.1984 – uchylenie wyroku

23. MARUSIEŃSKI Wojciech E (USA) ur. 1954, s. Włodzimierza zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza zam.: Zawiercie, aresztowany 23.12.1981 – art. 46 u. 1,2,6 dekretu o stanie wojennym (strajk) wyrok: SOW, Katowice, 31.12.1981 - 7 lat pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia praw publicznych + 20 tys. zł grzywny więziony: … po wyroku: Strzelce Opolskie, Strzelin nie objęty amnestią w 1983 r., przerwa w odbywaniu kary – 6 miesięcy – od 19.08.1983

24. MILANOWICZ Jerzy E (Australia) ur. 28.09.1950 s. Józefa zatr.: Huta „Katowice”, ostatnio jako nagrzewnicowy, Wydział Wielkich Pieców zam.: Sosnowiec-Zagórze I/ areszt w 1982r; druk „Wolnego Związkowca” wyrok SOW.....uniewinnienie . ponownie II/ /MPS/ aresztowany 7.12.1983 zarzuty: art. 278 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk, w kwietniu 1984 prokurator Edmund Nakonieczny przedstawił dodatkowy zarzut – art. 201 kk z w zw. art. 58 kk (kradzież maszyn poligraficznych); na mocy amnestii z 1984 r. art. „polityczne” umorzono pozostawiając zarzut w postaci art. 201 kk w zw. z art. 58 kk – w trakcie postępowania w sumie 13 rozpraw) Sąd Wojewódzki zmienił kwalifikację czynu na art. 199 kk w zw.. z art 58 adwokat: Teresa Kurcyusz-Hofman, Zespół Adwokacki Nr 5, Katowice wyrok: Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt IV K 172/84) 21.03.1985 – 3 lata pozbawienia wolności + grzywna, na mocy amnestii z 1984 r. sąd zmniejszył karę do 1,5 roku pozbawienia wolności zwolniony 22.03.1985 – warunkowo po odbyciu co najmniej ⅔ kary rewizja w Sądzie Najwyższym: podtrzymane orzeczenie Sądu Wojewódzkiego Sąd Najwyższy w Warszawie, wyrokiem z dnia 5 czerwca 1992 (sygn. akt: III KRN 57/92) uniewinnił od przypisanych czynów

25. MYCEK Zdzisław ur. 1949, s. Czesława zatr.: Huta „Katowice”, technik, brygadzista zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 27.12.1981 – przewodniczący Komitetu Strajkowego na Wydziale WP-11 sygn. akt IX K-ce 25/82 – art. 46 u. 1,2,6 dekretu w zw. z art. 220 kk przy zastosowaniu art.,10 kk wyrok: 15.03.1982 – 1,5 roku pozbawienia wolności rewizja prokuratora i obrony: 6 lat pozbawienia wolności zwolnienie – decyzją SN z 26.11.1982 r. – ze względu na warunki rodzinne 255. MYGA Grzegorz ur. 17.09.1950, s. Henryka zatr.: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, rolnik indywidualny zam.: Janiki k/Częstochowy wyrok: … 22.12.1981 – 3 lata pozbawienia wolności E

26. NIEWIARA Andrzej //MPS// E (USA) ur. 11.04.1955 s. Jana zatr.: Huta „Katowice”, ostatnio jako nagrzewnicowy, Wydział Wielkich Pieców zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 7.12.1983 zarzuty: art. 278 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk, w kwietniu 1984 prokurator Edmund Nakonieczny przedstawił dodatkowy zarzut – art. 201 kk z w zw. art. 58 kk (kradzież maszyn poligraficznych); na mocy amnestii z 1984 r. art. „polityczne” umorzono pozostawiając zarzut w postaci art. 201 kk w zw. z art. 58 kk – w trakcie postępowania w sumie 13 rozpraw) Sąd Wojewódzki zmienił kwalifikację czynu na art. 199 kk w zw. z art. 58 adwokat: Jolanta Zajdel-Sarnowicz, Zespół Adwokacki Nr 3 ?, Katowice wyrok: Sąd Wojewódzki w Katowicach21.03.1985 (sygn. akt IV K 172/84) 21.03.1985 – 3 lata pozbawienia wolności + grzywna, na mocy amnestii z 1984 r. sąd zmniejszył karę do 1,5 roku pozbawienia wolności zwolniony 22.03.1985– warunkowo po odbyciu co najmniej ⅔ kary rewizja w Sądzie Najwyższym: podtrzymane orzeczenie Sądu Wojewódzkiego Sąd Najwyższy w Warszawie, wyrokiem z dnia 5 czerwca 1992 (sygn. akt: III KRN 57/92) uniewinnił od przypisanych czynów

27. OZIEWICZ Ryszard zatr.: Huta „Katowice”, Walcownia Duża, członek „S” aresztowany 1981/82 – art. 46 u. 1,2 dekretu o stanie wojennym (strajk) wyrok: … 2 lata pozbawienia wolności + 10 tys. zł grzywny

28. PAŁAMAR Zbigniew /SHK 1/ E (USA – 03.1984) ur. 16.01.1949, s. Piotra zatr.: Huta „Katowice”, kierowca zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 23.12.1981 – członek Komitetu Strajkowego Wydziału Przewozów wyrok: SOW, 2.01.1982 – 5 lat pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia p.p. + 15 tys. zł. grzywny więziony: … po wyroku: Kłodzko, Strzelin (dane z grypsu – stan na 5.06.1983) nie objęty amnestią z 1983 r., zwolniony 1.09.1983

29. PATYK Grzegorz //SHPR// E (USA – 1983/84) ur. 1954, s. Antoniego zatr.: Huta „Katowice” Górnicza, wiceprzewodniczący KZ „S” zam.: (na stałe) Kowary, aresztowany 4.01.1982 – art. 46 u. 1,2,6 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 220 kk przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk, nr akt 25/82 … adwokat: Janusz Kral, Zespół Adwokacki Nr 3, Katowice wyrok: SOW, tryb doraźny, 15.03.1982 – 2,5 roku pozbawienia wolności + 20 tys. zł grzywny rewizja nadzwyczajna: 23.11.1982 – uchylenie wyroku więziony: … Kłodzko

30. PAWŁOWSKI Ryszard ur. 1948, s. Jerzego zatr.: TRANSBUD, Dąbrowa Górnicza, kierowca, członek KZ „S” zam.: Katowice, aresztowany 17.12.1981 – udział w plakatowaniu dworca PKP w Chorzowie wyrok: SOW, tryb doraźny, 5.01.1982 – 4 lata pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia praw publicznych więziony: po wyroku: Kłodzko, Strzelce Opolskie bity w śledztwie , ułaskawienie w 1983 r.

31. PŁAWSKA Grażyna //U 4// E ur. 22.04.1950, c. Bogdana zatr.: Huta „Katowice”, ZR Śląsko-Dąbrowskiego – pracownik delegowany do poligrafii delegat na WZD (Walne Zebranie Delegatów – regionalne) w sierpniu 1981 intern. 1.03.1982 do 19.03.1982 aresztowana 19.03.1982 – art. 46 u. 1 w zb. z art. 48 u. 2,4 dekretu o stanie wojennym wyrok: SOW, tryb doraźny, 30.04.1982 – 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszenia na 3 lata + 15 tys. zł grzywny więziona: Areszt Śledczy, Katowice

32. PODRZYCKI Daniel zginął w wypadku samochodowym 24.09.2005 ur. 11.06.1963 zatr.: Parafia Kościoła Niepokalanego Poczęcia w Sosnowcu zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 21.02.1985 – art. 282a kk, sygnatura akt prokuratora Ds. 27/85/85 Sosnowiec adwokat: Teresa Kurcyusz, Zespół Adwokacki Nr 5, Katowice, Andrzej Tarnawski, Kraków wyrok: Sąd Rejonowy w Sosnowcu, sygnatura akt II K 782/85, 22.12.1985 – 1 rok pozbawienia wolności więziony: Areszt Śledczy w Katowicach zwolniony po odbyciu ⅔ kary

33. RENNERT Herbert ur. 4.05.1944 zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza E (1989r/ Kanada zam.: Dąbrowa Górnicza, członek międzyzakładowego komitetu strajkowego i przewodniczący Komitetu Strajkowego Wydziału Tokarni Huty „Katowice” aresztowany w 1981 r. – strajk wyrok: SOW, Katowice, tryb doraźny, 2.01.1982 – 5,5 roku pozbawienia wolności, 3 lata pozbawienia p.p. + 15 tys. zł grzywny więziony: po wyroku: … Kłodzko, Strzelin (stan na 5.06.1983)

34. ROSICKI Władysław //SHK 1// zmarł ur. 2.01.1945, s. Bronisława zatr.: Huta „Katowice”, maszynista lokomotywy, przewodniczący Komisji Wydziałowej „S”(T 12) zam.: Sosnowiec, aresztowany 23.12.1981 – org. strajku – art. 46 u. 1,2,4,6 dekretu o stanie wojennym wyrok: SOW, tryb doraźny, 2.01.1982 – 5,5 roku pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia p.p. + 15 tys. zł grzywny więziony: po wyroku: … Strzelin … nie objęty amnestią w 1983 r.

35. ROZPŁOCHOWSKI Andrzej ur. 7 IX 1950 w Gdańsku-Oliwie. 1977-1983 zat. w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. 29-31 VIII 1980 uczestnik strajku; od 31 VIII 1980 przewodniczący MKS w HK, następnie MKR z siedzibą w HK. 11 IX 1980 sygnatariusz Porozumienia Katowickiego. Od 24 IX 1980 przewodniczący MKZ „S” Katowice. Członek KK. X-XII 1981 przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Dąbrowie Górniczej. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach,

23 XII 1982 przewieziony do Warszawy i oskarżony wraz z Andrzejem Gwiazdą, Karolem Modzelewskim, Janem Rulewskim, Marianem Jurczykiem, Grzegorzem Pałką i Sewerynem Jaworskim o przynależność do NSZZ "Solidarność" oraz o próbę obalenia ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jako członkowie Komisji Krajowej oraz kierownicy MKZ i zarządów regionalnych b. NSZZ "Solidarność", w okresie od drugiej połowy 1980 r. do dnia 12.12.1981 r., na terenie całego kraju, wykorzystując swoje funkcje w tych władzach, mając na celu obalenie przemocą socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i osłabienia jej mocy obronnej, działając w porozumieniu między sobą oraz innymi działaczami b. NSZZ "Solidarność" a także członkami nielegalnych ugrupowań politycznych, przedsiębrali czynności przygotowawcze zmierzające do realizacji zamierzonego celu, a w szczególności:

- przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i lżenie ustroju oraz naczelnych organów PRL zmierzali do nastawienia szerokich kręgów społeczeństwa przeciwko konstytucyjnemu rządowi państwa i organom administracji państwowej,

- na zebraniach, wiecach oraz w drodze wykorzystania różnych form propagandy

- nawoływał do zlikwidowania przemocą kierowniczej roli PZPR w państwie i przewodniej w społeczeństwie, jak również do usuwania komitetów partyjnych w zakładach pracy,

- w sposób bezpośredni lub pośredni - nawoływali do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwami sprzymierzonymi, a głównie z ZSRR czym również dążyli do osłabienia mocy obronnej PRL, w ramach Układu Warszawskiego,

- brali udział w przygotowaniu "strajku generalnego"- dla sparaliżowania gospodarki narodowej w tym produkcji na cele obronne i pozbawienia aparatu państwowego możności kierowania gospodarką państwa i administrowania całością życia państwowego,

- brali udział w przygotowaniu planu zorganizowania paramilitarnych formacji pod nazwą "Straż robotnicza" - lub podobnych, których celem było osłabienie obronności sprawowanej przez państwowe organa porządkowe, - przygotowywali utworzenie tzn. "trybunałów"/narodowego i terenowych/, przeznaczonych dla terroryzowania swymi orzeczeniami zwolenników socjalizmu w Polsce,

- przygotowywali nowe struktury centralnych i terenowych organów, mające zastąpić w drodze przymusu konstytucyjną władzę państwową, pod kryptonimami: -"Społeczna Rada Gospodarki Narodowej" - "Rząd Tymczasowy" - "Kluby Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość",

- przygotowywali plany gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy publicznych,

- organizowali działania mające na celu przekształcenie przygotowywanych wielkich demonstracji publicznych w tzw. "powstanie narodowe", tzn. w fizyczne i zbrojne starcia z organami ochrony porządku".

Przetrzymywany bez wyroku w AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony na mocy amnestii w VII 1984. 1984-1988 członek RKW. ; współpracownik RKK. Od 1985 członek Prezydium Polskiej Partii Niepodległościowej. Od X 1986 członek jawnej Tymczasowej Rady „S” w Regionie. Uczestnik uroczystości rocznicowych pod krzyżem przy KWK Wujek, 2-krotnie zatrzymany. Od 1988 na emigracji w USA. W VIII 2010 wrócił do kraju. 30 XII 1980 – 27 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V-1 KW MO/Inspektorat II WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Lider.

36. RUBIK Witold //SHK 1// E (USA – 06.1984) ur. 14.06.1946, s. Zygmunta zatr.: Huta „Katowice”, kierowca, przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” zam.: Sosnowiec, aresztowany 23.12.1981 – członek międzyzakładowego komitetu strajkowego, organizator strajku wyrok: SOW, tryb doraźny, 2.01.1982 – 6 lat pozbawienia wolności, 5 lat pozbawienia p.p. więziony: Areszt Śledczy, Sosnowiec, Kłodzko … przerwa w odbywaniu kary od 04.1983 – 6 miesięcy i następnie od 9.11.1983 dalsze 6 miesięcy nie objęty amnestią w 1983 r.

37. RYBAK Tadeusz zatr.: Transbud, Dąbrowa Górnicza zam.: (na stałe) Zbąszyń, woj. jeleniogórskie , aresztowany 29.12.1981 - strajk wyrok: SOW, tryb doraźny, 12.02.1982 – 3,5 roku pozbawienia wolności, +..... lat pozbawienia praw publicznych więziony: … po wyroku: … Strzelin 328.

38. SMYRZYŃSKI (SMYCZYŃSKI) Bogdan ur. 2.08.1951, s. … zatr.: Huta „Katowice”, członek „S” zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 8.01.1982 – strajk? wyrok: … 2 lata pozbawienia wolności zawieszenie odbywania kary od 6.04.1983

39. SPRYCHA Paweł //PSHK// ur. 7.05.1955, s. Eryka i Otylii zatr.: Huta „Katowice”, elektryk zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 8.10.1982 – art. 48 u. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk adwokat: Jolanta Zajdel-Sarnowicz, Zespół Adwokacki nr 5 w Katowicach wyrok: SOW, 28.03.1983 – 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata więziony: Areszt Śledczy, Katowice, zwolniony 29.01.1983 – odpowiadał z wolnej, stopy, dozór MO

40. STOLARCZYK Andrzej //MPS// ur. 11.04.1955 s. Jana zatr.: Huta „Katowice”, ostatnio jako nagrzewnicowy, Wydział Wielkich Pieców zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 7.12.1983 zarzuty: art. 278 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk, w kwietniu 1984 prokurator Edmund Nakonieczny przedstawił dodatkowy zarzut – art. 201 kk z w zw. art. 58 kk (kradzież maszyn poligraficznych); na mocy amnestii z 1984 r. art. „polityczne” umorzono pozostawiając zarzut w postaci art. 201 kk w zw. z art. 58 kk – w trakcie postępowania w sumie 13 rozpraw) Sąd Wojewódzki zmienił kwalifikację czynu na art. 199 kk w zw. z art.58 kk adwokat: Teresa Kurcyusz-Hofman, Zespół Adwokacki Nr 5, Katowice wyrok: Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt IV K 172/84) 21.03.1985 – 3 lata pozbawienia wolności + grzywna, na mocy amnestii z 1984 r. sąd zmniejszył karę do 1,5 roku pozbawienia wolności zwolniony 22.03.1985 – warunkowo po odbyciu co najmniej ⅔ kary rewizja w Sądzie Najwyższym: podtrzymane orzeczenie Sądu Wojewódzkiego Sąd Najwyższy w Warszawie, wyrokiem z dnia 5 czerwca 1992 (sygn. akt: III KRN 57/92) uniewinnił od przypisanych czynów

41. STOLARCZYK Józef //PSHK// ur. 21.03.1949, s. Józefa zatr.: Huta „Katowice, technik energetyk zam.: Ząbkowice Będzińskie, intern.16.11.1982 do 7.12.1982 aresztowany 7.12.1982 – art. 48 u. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk wyrok: SOW, 28.03.1983 – 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata więziony: Areszt Śledczy, Katowice

42. SZYMANIAK Jerzy / SZYMONIAK ? ur. 1952, s. Stefana zatr.: HPR (Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe), Dąbrowa Górnicza, mechanik urządzeń rolniczych, członek „S” zam.: (na stałe) Rychowo, gmina Białogard aresztowany za aktywny udział w demonstracji ulicznej w dniu 13.10.1982 w Dąbrowie Górniczej wyrok: …, tryb doraźny – 3 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia p.p. więziony po wyroku: … Tarnów

43. ŚNIEWSKI Krzysztof //SHPR// ur. 1953, s. Józefa zatr.: HPR (Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe), Dąbrowa Górnicza, majster, wiceprzewodniczący KZ „S” zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 28.12.1981 – art. 46 u. 1,2,6 dekretu w zw. z art. 220 kk przy zastosowaniu art. 10 kk (sygn. akt IV K-ce dor 25/82) wyrok: SOW, styczeń 1982 – 1 rok pozbawienia wolności więziony po wyroku: ZK Racibórz

44. TRZASKA Aleksandra //USHK// ur. 12.05.1953, c. Janusza i Zofii zatr.: Huta „Katowice”, Wydział Ochrony Środowiska, biolog, technolog, redaktor „Wolnego Związkowca” – gazetki KZ „S” w Hucie „Katowice” zam.: Dąbrowa Górnicza, ul. 1 Maja 30/55 aresztowana 23.12.1981 – strajk – art. 46 u. 1,2 dekretu w związku z art. 280 § 2 kk, art. 281 kk, 282 kk w zw. z art. 49 u. 2 dekretu przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk wyrok: Sad Woj. Katowice, tryb doraźny, 5.01.1982 – 5 lat pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia p.p. rewizja: zatwierdzenie wyroku I instancji więziona: Areszt Śledczy, Sosnowiec, Bydgoszcz, Fordon

45. UTRAT Kazimierz zatr.: PWS „Budostal”-11, Dąbrowa Górnicza, przewodniczący KZ „S” zam.: Dąbrowa Górnicza, … aresztowany 1981/82 – strajk ? wyrok: brak informacji o wysokości wyroku

46. WIĘCŁAWEK Janusz zatr.: RSP (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna?) „Promień”, Dąbrowa Górnicza, przewodniczący KZ „S” zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany w 1981 r.? za organizowanie żywności dla strajkujących w Hucie „Katowice” wyrok: SOW, sesja w Katowicach, 6.01.1982 – 3 lata pozbawienia wolności, 3 lata pozbawienia p.p. więziony po wyroku: … Wrocław

47. WŁODKOWSKI Andrzej //SD// ur. 1958, s. Jana zatr.: PBM Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza zam.: Sosnowiec, aresztowany 19.12.1981 wyrok: …, 6.01.1982 – 8 miesięcy pozbawienia wolności + 5,5 tys. zł grzywny rewizja: Sąd Najwyższy 10.05.1982 – utrzymanie wyroku I instancji zwolniony warunkowo 14.07.1982 po odbyciu ⅔ kary

48. WŁODKOWSKI Jarosław //SD// ur. 1962, s. Jana (brat Andrzeja) zatr.: PBM Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza aresztowany 19.12.1981 wyrok: …, 6.01.1982 – 10 tys. zł grzywny rewizja obrony: Sąd Najwyższy , 10.05.1982 – zamiana na 6 miesięcy pozbawienia wolności do 23.07.1982 nie przyszło wezwanie do odbycia kary, brak dalszych informacji

49. WNUK-LIPIŃSKI Stanisław //J// ur. 1953, s. Stanisława zatr.: Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza, ślusarz, członek „S” zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 30.08.1982 – udział w ukrywaniu działacza podziemia wyrok: SOW, …, 20.01.1983 – 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na … + 60 tys. grzywny adwokat: Janusz Kral, Zespół Adwokacki Nr 3, Katowice więziony: Areszt Śledczy, Katowice, ul. Mikołowska 10A

50. WOŁOWIEC Emil ur. 21.07.1956, s. Jana zatr.: Huta „Katowice”, ślusarz zam.: Dąbrowa Górnicza, intern. 27.10.1982 -sankcje aresztowany 10.12.1982 – strajk – art. 48 u. 2,3,4 dekretu w zb. z art. 270 § 1 kk adwokat: Włodzimierz Wielgus, Zespół Adwokacki Nr 1, Katowice wyrok: SOW, 28.03.1983 – 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata więziony: Areszt Śledczy Katowice

51. ZIMOWSKI Wojciech //USHK// ur. 7.08.1941, s. Piotra i Anny zatr.: Huta „Katowice”, Dział Głównego Konstruktora, inżynier energetyk, przewodniczący Komisji wydziałowej „S”, redaktor „Wolnego Związkowca”, biuletynu KZ „S” huty „Katowice” zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 23.12.1981 – strajk – art. 46 u. 1,2 dekretu w zw. z art. 280 § 2 kk w zw. z a art49 u. 2 dekretu przy zast. art. 10 § 2 kk wyrok: SW K-ce tryb doraźny, 5.01.1982 – 4 lata pozbawienia wolności, 3 lata pozbawienia praw publicznych więziony: Areszt Śledczy, Sosnowiec, …, Kłodzko, … nie został objęty amnestią w 1983 r.

Pobierz: Sprawy działaczy Huty Katowice i spółek represjonowanych po 13 grudnia 1981 r.