Stan wojenny

Dokumenty operacyjne Służby Bezpieczeństwa 
sytuacja w Hucie Katowice oraz w innych zakładach
regionu śląsko-dąbrowskiego

1981

14 grudnia

23 grudnia

1982

23 stycznia

 

 

Publikacje na temat "S"