Zmarła Dorota Świtoń

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 stycznia 2022 r., w wieku 87 lat, zmarła Dorota Świtoń. Była żoną działacza opozycyjnego Kazimierza Świtonia, uczestnika Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciela pierwszego w PRL komitetu Wolnych Związków Zawodowych, działacza śląsko-dąbrowskiej „Solidarności".

W związku z aktywną działalnością opozycyjną i społeczną męża oraz synów: Ryszarda, Jana i Piotra była poddawana nieustannym represjom ze strony aparatu bezpieczeństwa. Dorota Świtoń przez cały okres działalności opozycyjnej męża w latach 1977-1990, czynnie i solidarnie wspierała wszelkie jego przedsięwzięcia, narażając się na odpowiedzialność karną i represje ze strony władz. Była obiektem licznych szykan inicjowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, mających na celu dyskredytację jej osoby w najbliższym otoczeniu. Była kontrolowana przez sieć tajnych współpracowników, a jej mieszkanie poddawano wielokrotnym przeszukaniom i rewizjom. Bez wsparcia Doroty Świtoń, działalność opozycyjna jej męża w prezentowanej skali i w takim zakresie nie byłaby możliwa.

16 grudnia 2016 r. została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

8 grudnia 2015 r. wdowa po Kazimierzu Świtoniu przekazała do katowickiego Archiwum IPN dokumenty z prywatnych zbiorów twórcy Wolnych Związków Zawodowych, wśród nich np. grypsy z więzienia, listy z okresu internowania i testament polityczny.

Cześć Jej pamięci!

Zobacz również: Wspomnienia Pani Doroty Świtoń o działalności męża, Kazimierza Świtonia