Zmarł Lesław Frączek 1935-2022

Lesław Frączek, ur. 11 III 1935 we Lwowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Metalurgiczny (1957).

W 1958 pracownik Huty Florian w Świętochłowicach, 1959-1960 Zakładu Mechanicznego Łabędy w Gliwicach, 1961-1963 Huty Warszawa, 1963-1966 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; od 1967 w Katowicach, 1967-1969 zatrudniony w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, 1970-1971 w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Budownictwa, 1971-1973 w Głównym Instytucie Górnictwa, 1974-1981 w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa. 1955-1971 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w COIG, następnie KZ. 14-15 XII 1981 uczestnik strajku w COIG, członek KS; zwolniony z pracy. 15-16 XII 1981 doradca KS w KWK Wujek; 16 XII 1981 – 28 VI 1989 w ukryciu na południu Polski. 1982-1990 członek Solidarności Walczącej, łącznik (m.in. z Wrocławiem), kolporter prasy podziemnej, m.in. „Wolnych i Solidarnych” oraz „Solidarności Walczącej”. Od 1990 przywrócony do pracy w COIG. Od 1998 członek KZ „S” w COIG. 1990-1992 rezydent Partii Wolności w Katowicach. Od 2000 na emeryturze. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Za: Encyklopedia Solidarności

Lesław Frączek był członkiem Stowarzyszenia Porozumienie Katowickie 1980. Pogrzeb w sobotę 19 lutego o godz. 12.00 w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 57

Czytaj więcej: https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/159548,Zmarl-Leslaw-Fraczek.html