Status działacza opozycji antykomunistycznej wyłącznie dla represjonowanych

Najodważniejsi w naszym społeczeństwie, którzy w okresie PRL organizowali się i nierzadko z narażeniem życia własnego oraz swoich bliskich występowali publicznie o poszanowanie praw człowieka i narodu mają prawo ubiegać się o status osoby represjonowanej.

Status nie daje uprawnień do materialnych apanaży, zapewniając jedynie prawo do podstawowej opieki medycznej oraz do miesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości ponad 492,74 zł, stanowi natomiast wyróżnienie moralne wysoko cenione przez represjonowanych i społeczeństwo.

Kryteria przyznawania statusu są zdefiniowane w ustawie. Dokonania bohaterów są weryfikowane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Ostateczny werdykt wydaje opinia publiczna.

Korpus represjonowanych liczy kilka tysięcy osób lecz niemal codziennie traci kilku najstarszych i najbardziej schorowanych członków. W ostatnich tygodniach straciliśmy dwoje nieodżałowanych ludzi wielkiego serca i formatu: Andrzeja Rozpłochowskiego oraz Dorotę Świtoń. Takich strat nie zdoła nikt wypełnić.

Miejsca opróżnione przez bohaterów próbuje wrogo przejąć tzw. totalna opozycja. To ta część społeczeństwa, która uprawia postkomunistyczną indoktrynację przez zawłaszczone media i infrastrukturę domokratycznego państwa. Tego rodzaju ludzie opuszczają bezwstydnie salę sejmową w momencie oddawania hołdu bohaterom narodowym. Klecą także projekty ustaw mających na celu rugowanie patriotyzmu i narzucanie lewicowej poprawności polityczną oraz nadawanie wnukom zbrodniarzy komunistycznych statusu osób represjonowanych

Stowarzyszenie Porozumienie Katowickie 1980 protestuje przeciw tym planom i popiera stanowisko reprezentowane m.in. przez Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych i środowiska niepodległościowe.

Nie ma zgody na manszardowanie statusem osoby represjonowanej ani na zrównywanie beneficjentów komunizmu z ich ofiarami. Projekty ustaw totalnej opozycji dotyczące statusu osób represjonowanych należy odrzucić w pierwszym czytaniu w całości jako uwłaczające godności ofiar komunizmu i zasadom sprawiedliwości społecznej.

12 lutego 2022 r. Stanisław Kruszyński

Czytaj więcej: