Zmarła Janina Szymanowicz

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy,
że w wieku 72 lat zmarła nasza koleżanka

Janina Agnieszka Szymanowicz.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Kościele Rzymsko-Katolickim
p.w. św. Bartłomieja ul. Bernardyńska 19 w Gliwicach, dnia 25.05.2022 o godzinie 12:00,
po czym nastąpi odprowadzenie śp. Ninę na Cmentarz Centralny w Gliwicach ul. Kozielska.

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym śp. Janiny

składa
Zarząd Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie – 1980”