Śp. Andrzej Rozpłochowski laureatem Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”

26 października 2022 r. w Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. J. Szafranka 9 odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”.

Wyróżnienie jest wręczane osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania dziejów narodu polskiego w regionie oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji jego zadań. Przyznaje ją Kapituła, której przewodniczy prezes IPN. Laureatem może zostać osoba fizyczna, instytucja, stowarzyszenie lub organizacja, jak również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagroda może zostać przyznane pośmiertnie.

Nagrody tegorocznym laureatom wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Dr. Nawrocki wraził wielki żal, że nie zdążył wręczyć wyróżnienia „wielkiej legendzie „Solidarności”, cierpiącemu za ideę i za przywiązanie do wolnej, samorządnej, niepodległej Polski” Andrzejowi Rozpłochowskiemu, któremu przyznano nagrodę post mortem.

Dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN nazwał laureatów przyjaciółmi śląskiej placówki. - Laureaci to przedstawiciele różnych generacji, a wszystkich łączy wspólny cel: mówienie prawdy o polskiej historii. Podkreślił odwagę nagrodzonych, którzy w sztafecie pamięci i sztafecie pokoleń potrafią tą wiedzę przekazywać dalej.

Nagrodę przyznaną Śp. Andrzejowi Rozpłochowskiemu odebrał - Kazimierz Biskupek wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie – 1980” .

Tegorocznymi laureatami II edycji nagrody „Świadek Historii” zostali:

  • Barbara Adamczyk – emerytowana polonistka i prezes Śląskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem w Katowicach
  • Aneta Kuberska-Bębas- dziennikarka, autorka audycji o wydarzeniach, procesach i bohaterach historycznych.
  • Aleksander Markowski - artysta, malarz, pedagog oraz wielki miłośnik poezji i muzyki. Zajmuje się krzewieniem zamiłowania do polskich pieśni historycznych, głównie wśród młodzieży.
  • Śp. Andrzej Rozpłochowski (pośmiertnie) - współzałożyciel i b. prezes Stowarzyszenia Porozumienia Katowickiego – 1980. Sygnatariusz Porozumienia Katowickiego z 11 września 1980 r., jeden z liderów śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, członek władz krajowych związku - działacz społeczny i antykomunistyczny.
  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach - organizator Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w 2017 roku. W szkole znajduje się Izba Pamięci poświęcona W. Pileckiemu, a jej uczniowie opiekują się obeliskiem rotmistrza na katowickim skwerze jego imienia.
  • Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach - instytucja pielęgnująca pamięć o strajku KWK Wujek w grudniu 1981 r., jego pacyfikacji i ofiarach. Centrum organizuje cykliczne wydarzenia, obchody rocznicowe, koncerty i wystawy. Prowadzi też aktywną działalność edukacyjną – lekcje, warsztaty, konkursy.