Działali na rzecz niepodległości Polski jako dzieci – zasługują na wsparcie. Negatywna odpowiedź MRiPS

  • Statusu osoby represjonowanej z powodów politycznych w PRL generalnie nie mogą uzyskać ci, którzy prowadzili działalność jako osoby niepełnoletnie
  • Państwo powinno doceniać szczególnie wyjątkową postawę takich opozycjonistów
  • Zasadne wydaje się zatem ustawowe umożliwienie przyznawania im statusu osoby represjonowanej
  • AKTUALIZACJA: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że nie są w nim prowadzone prace nad rozszerzeniem kręgu podmiotowego osób objętych przepisami ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
  • Zgodnie z generalną zasadą osobami uprawnionymi są osoby, które w powszechnej opinii podlegały najcięższym represjom

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił sprawę minister rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg.

Czytaj cały artykuł: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-niepodleglosc-represjonowani-niepelnoletni-odpowiedz