Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich

W czwartek 20 czerwca br. w kościele garnizonowym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

Uroczystości zapoczątkowała Msza Święta w intencji powstańców śląskich pod przewodnictwem bp. Adama Wodarczyka.

W uroczystości wzięli udział m.in. dyrektor Oddziału IPN W Katowicach Andrzej Sznajder , wicewojewoda Katowicki Michał Kopański, przedstawiciele hierarchii kościelnych, pododdziałów wojskowych, służb mundurowych, władz lokalnych, stowarzyszeń kombatanckich w asyście pocztów sztandarowych oraz orkiestra wojskowa.

W wystąpieniu Dyrektor katowickiego IPN Andrzej Sznajder przypomniał, że "Narodowy Dzień Powstań Śląskich został ustanowiony ustawą z 12 maja 2022 roku. Święto to ma na celu upamiętnienie trzech zrywów z lat 1919-1921 oraz uhonorowanie pamięci ich uczestników, którzy wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. Data obchodów nie jest przypadkowa, to właśnie 20 czerwca 1922 roku wojska polskie pod dowództwem generała broni Stanisława Szeptyckiego wkroczyły na Górny Śląsk po ostatecznych rozstrzygnięciach granicznych wynikających z powstań i plebiscytu".

Na zakończenie uroczystości - nastąpiło odsłonięcie wewnątrz świątyni tablicy upamiętniającej dowódców i uczestników powstań śląskich, którzy wywalczyli powrót części Górnego Śląska w granice niepodległej Polski.

Kwiaty pod tablicą złożyła m. in. delegacja naszego Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie – 1980”.