Aktualności

Wybory

23 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach przy ul. Floriana 7, z powodu upływu kadencji odbędzie się kolejneWalne Zebranie Wyborcze członków Stowarzyszenia.  

75 rocznica zbrodni Katyńskiej

15 kwietnia br. delegacja naszego Stowarzyszenia, której przewodził prezes, wzięła udział w uroczystości 75 rocznicy ludobójstwa Katyńskiego w Katowicach. Najpierw złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim, a następnie uczestniczyła w dalszych uroczystościach przy Grobie Nieznanego Policjanta Polskiego, na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Lompy. Uroczystość była b. patriotyczna i wzruszająca. Natomiast było niezrozumiałe, że przewodziła jej tylko organizacja pozarządowa oraz IPN, służby mundurowe i harcerze, a raziła nieobecność środowisk politycznych, w tym władz wojewódzkich i miejskich. Znikomy był także udział mediów i ludności.

Ustalenia o współpracy

2 kwietnia br. prezes Stowarzyszenia odbył robocze spotkanie z dyrektorem Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, które działa przy Izbie Pamięci Pomordowanych Górników Kopalnii "Wujek", a 9 kwietnia z dyrektorem oddziału IPN w Katowicach, na temat wspólnego i partnerskiego przygotowania uroczystości na 11 września 2015 w Dąbrowie Górniczej w Muzeum Miejskim "Sztygarka". Uroczystości mają upamiętnić 35 rocznicę zawarcia Porozumienia Katowickiego 11 września 1980 roku w b. Hucie "Katowice" w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy przywódcami zakończonego w Hucie strajku, a komisją rządu PRL.

Walka o ustawę

22 stycznia i 4 lutego br. prezes Stowarzyszenia w imieniu naszym oraz Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w gmachu Sejmu w Warszawie uczestniczył w pracy sejmowej podkomisji nadzwyczajnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nad ustawą o pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej w PRL i osobom represjonowanym. Z woli polityków, żałosna w swej treści ustawa po 25 latach wreszcie prawie już jest, ale sprawiedliwości dalej nie ma. Chodzi o to, aby państwo polskie mocą ustawy nie przyznało doraźnej pomocy materialnej garstce najbiedniejszych pośród biednych i zniszczonych walką patriotów, ale wszystkim osobom zasłużonym w walce o jego niepodległość, przyznało prawny status weterana jako Żołnierzom bez Broni III Konspiracji, z godnymi dla wszystkich i dożywotnio uprawnieniami.