Zakłady i instytucje w Bestwinie

  1. nr ewid. 905 Rejonowa Spółdzielnia Produkcyjna "Przełom Kaniów"
  2. nr ewid. 1092 Państwowy Ośrodek Maszynowy