Zakłady i instytucje w Knurowie

  1. nr ewid. 244 Koksownia "Knurów" Oddział Tlenownia
  2. nr ewid. 835 Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa