Zakłady i instytucje w Leszczynach

  1. nr ewid. 801 Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych
  2. nr ewid. 912 Zakłady Koksownicze "Dębieńsko"