Zakłady i instytucje w Ogrodzieńcu k/Zawiercia

  1. nr ewid. 485 Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja"
  2. nr ewid. 581 Kombinat Remontowo-Budowlany Przemysłu Cementowego, Wapienniczego, Gipsowego
  3. nr ewid. 895 Cementownia "Wiek"