Zakłady i instytucje w Pyskowicach

  1. nr ewid. 133 Zakłady Remontu Taboru Kolejowego
  2. nr ewid. 180 Zakłady Produkcji Aparatury Pomiarowej i Aparatury Przemysłowej "Inko"
  3. nr ewid. 336 Węzeł Kolejowy Pyskowice
  4. nr ewid. 403 Polskie Koleje Państwowe Lokomotywownia Pyskowice
  5. nr ewid. 599 Odzieżowa Spółdzielnia Pracy "Polkan"
  6. nr ewid. 839 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej