Zakłady i instytucje w Sośnicowicach

  1. nr ewid. 199 Instytut Ochrony Roślin
  2. nr ewid. 873 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Tychy
  3. nr ewid. 887 Spółdzielnia Kółek Rolniczych