Zakłady i instytucje w Toszku

  1. nr ewid. 526 Gminna Spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
  2. nr ewid. 935 Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska"Zakład Inwestycji Budownictwa w Katowicach Oddział Budowlano-Montażowy