Zakłady i instytucje w Zabrzegu

  1. nr ewid. 40 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
  2. nr ewid. 1082 Węzeł Polskie Koleje Państwowe Zabrzeg-Czarnolesie