Zakłady i instytucje w Zabrzu

 1. nr ewid. 12 Wojewódzkie Biuro Projektów
 2. nr ewid. 46 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 3. nr ewid. 53 Zakłady Urządzeń Komputerowych "Mera-Elzab"
 4. nr ewid. 60 Huta "Zabrze"
 5. nr ewid. 92 Zakłady Elektr. Aparatury Medycznej
 6. nr ewid. 99 Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal"
 7. nr ewid. 105 Zakład Doświadczalny Systemów Sterowania
 8. nr ewid. 110 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "Biprowod"
 9. nr ewid. 139 PRT "Termoizolacja"
 10. nr ewid. 146 Kombinat Budowlany Zasadniczej Szkoły Budowlanej
 11. nr ewid. 148 Kombinat Koksochemiczny "Zabrze"
 12. nr ewid. 156 Zabrzańskie Zakłady Metalowe "Domgos"
 13. nr ewid. 168 Biuro Projektowe Przemysłu Koksochemicznego "Koksoprojekt"
 14. nr ewid. 192 Koksownia "Concordia"
 15. nr ewid. 200 Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi "Ponar- Bipron" Oddział w Zabrzu
 16. nr ewid. 291 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
 17. nr ewid. 307 Elektrownia "Zabrze"
 18. nr ewid. 316 Państwowe Magazyny Usługowe
 19. nr ewid. 354 Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Klimatyzacji i Wentylatorów
 20. nr ewid. 400 Zakłady Koksownicze "Jadwiga"
 21. nr ewid. 448 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 22. nr ewid. 452 Zakład Fizyki Ciała Stałego PAN
 23. nr ewid. 453 Zakłady Mięsne
 24. nr ewid. 455 Polskie Koleje Państwowe Węzeł Kolejowy Zabrze
 25. nr ewid. 457 Zakłady Mleczarskie
 26. nr ewid. 464 Z.P.E.B. Zabrze
 27. nr ewid. 497 Schronisko dla Nieletnich
 28. nr ewid. 555 Komenda Rejonowa Straży Pożarnej
 29. nr ewid. 563 Zakłady Koksochemiczne "Zabrze"
 30. nr ewid. 565 Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" Zakład nr 10
 31. nr ewid. 570 "Mostostal"
 32. nr ewid. 616 Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
 33. nr ewid. 644 "Kosbud"
 34. nr ewid. 653 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 35. nr ewid. 672 Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
 36. nr ewid. 727 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem"
 37. nr ewid. 752 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji
 38. nr ewid. 756 Sąd Rejonowy
 39. nr ewid. 782 Państwowy Teatr Nowy
 40. nr ewid. 831 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
 41. nr ewid. 834 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego 42. nr ewid. 841 Państwowa Komunikacja Samochodowa
 42. nr ewid. 861 Śląska Fabryka Lamp Żarowych "Polam"
 43. nr ewid. 865 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
 44. nr ewid. 875 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu
 45. nr ewid. 941 Zakład Polimerów PAN
 46. nr ewid. 1060 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
 47. nr ewid. 1084 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Wg. listy opublikowanej przez gazetę "Głos Huty Katowice", w wykazie uzyskanym z IPN brakuje podanej w gazecie pod nr 40:

 • Zasadnicza Szkoła Budownictwa i Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy Zabrze-Mikulczyce, ul. Zwrotnicza 11, przedstawiciel Ryszard Kościelny.