Oświadczenie - Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, Częstochowa, 25.02.2020 r. 

Oświadczenie

1. Od ponad roku w rękach obozu rządzącego znajduje się przygotowany przez Radę ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej przy Szefie UDSKiOR najważniejszy z kilku, postulat, który ma znacząco podnieść poziom życia najbiedniejszych osób ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej i/lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Chodzi o to, aby najniższe emerytury i renty osób ze statusem podnieść do poziomu średniej emerytury wypłacanej z ZUS tj. do wys. ponad 2 tys. zł. (niezależnie od posiadanego już miesięcznego waloryzowanego świadczenia w chwili obecnej 426 zł. netto, którego nie wlicza się do dochodu). Wśród innych postulatów Rady m.in. jest przyznanie 100% bezpłatnej ulgi na przejazdy kolejami na obszarze kraju.

2. Obiecywano, że w/w podniesienie emerytur i rent Sejm uchwali jeszcze przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w roku 2019. Tak się jednak nie stało. Opieszałość polityków sprokurowała sytuację, iż niesformalizowana grupa działaczy opozycji antykomunistycznej w listopadzie ubr. ogłosiła bardziej radykalną listę swoich postulatów i domaga się, aby władze RP uchwaliły je jako świadczenia osobom ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej. Najbardziej radykalne żądanie oparto na tym, iż propozycję w/w Rady o podniesienie emerytur i rent najbiedniejszym osobom ze statusem do poziomu średniej emerytury z ZUS odrzucono, mówiąc pokrętnie, że jest to rzekomo "próba zaliczenia osób zasłużonych dla niepodległości do grupy "funkcjonariuszy państwa totalitarnego" tj. PRL-owskiej bezpieki i przyznaniu im emerytur obniżonych na podobnym poziomie jak bezpiece". Jeżeli podniesienie najniższych emerytur i rent osobom zasłużonym nazywają przyznaniem im emerytur obniżonych, to jest to równie kłamliwe, jak propaganda totalnej opozycji. Wszystkie biedne osoby zasłużone ze statusem, których emerytury i renty to nieraz zaledwie kilkaset złotych byłyby szczęśliwe, gdyby mogły otrzymywać wyrównanie do kwoty powyżej 2 tys. zł. Grupa J. Olewińskiego domaga się jednak, aby emerytury i renty osób ze statusem zostały podniesione do poziomu średniej płacy krajowej, która wynosi grubo ponad 5 tys. zł. Ależ to brzmi mile, gdyby nie fakt, że w obecnej rzeczywistości naszego kraju takie żądanie niestety brzmi pazernie. Pozwala szerzyć opinię wśród reszty społeczeństwa, jakoby ludzie walczący o wolną Polskę myśleli przede wszystkim o materialnych korzyściach dla siebie. Kompromituje to grupę J. Olewińskiego, ale chcąc nie chcąc w złym świetle moralnym stawia całe środowisko opozycji antykomunistycznej, ponieważ ta grupa jest jego częścią.

3. Wiadomo, że motorem tych działań i liderem grupy domagającej się ich spełnienia, jest Janusz Olewiński i jego Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z Siedlec. Stowarzyszenie to jest członkiem naszej Federacji zrzeszającej wiele Stowarzyszeń z całego kraju, ale informujemy, że ono nie posiada upoważnienia Federacji dla swoich działań. Prowadzi je na własną rękę.

4. Dezorientację w urzędach i zamieszanie oraz gniew wśród wielu innych Stowarzyszeń naszego środowiska, jak i po prostu wśród wielu działaczy, wywołuje zmiana nazwy Stowarzyszenia p. J. Olewińskiego, kiedy to do jego nazwy jakiś czas temu dodano określenie "ogólnopolskie". Nazwano się Ogólnopolskim Stowarzyszeniem będąc członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń i od tej pory Stowarzyszenie p. J. Olewińskiego wśród ludzi i instytucji niezorientowanych stwarza wrażenie, jakoby to ono było ogólnopolską reprezentacją środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej. Tak się też prezentuje w obecnym domaganiu się spełnienia ich postulatów. Warto więc wiedzieć, że np. Stowarzyszenie "Godność" z Gdańska wykluczyło ze swoich szeregów p. Jerzego Kowalskiego, kiedy wyszło na jaw, że on bez wiedzy i upoważnienia "Godności" włączył się do grupy p. J. Olewińskiego rzekomo reprezentując to Stowarzyszenie. Bardziej reprezentatywną od grupy J. Olewińskiego dla środowiska opozycji antykomunistycznej jest nie tylko nasza Ogólnopolska Federacja, ale także Rada krajowa przy Szefie UDSKiOR i Wojewódzkie Rady Konsultacyjne.

5. Pomijając jednak ocenę słuszności postulatu emerytalnego grupy J. Olewińskiego, zdumienie i szeroką dezaprobatę wielu środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej powoduje dziwny radykalizm tej grupy w żądaniu jego spełnienia, demonstrowany właśnie teraz w obecnej rzeczywistości. Grozili strajkiem głodowym, ale go nie podjęli, teraz grożą pikietą żądaniową pod pałacem prezydenckim w dniu 5 marca br. w czasie kampanii wyborczej na prezydenta RP, kiedy urzędujący Prezydent ubiega się o reelekcję. W tej sytuacji mogą sobie mówić, że to nie jest przeciwko prezydentowi, bo w rzeczywistości w odbiorze społecznym tak właśnie jest. Tak również uważa Zarząd Ogólnopolskiej Federacji i potępia zamiar pikietowania pałacu prezydenckiego w trakcie kampanii wyborczej przez ludzi, którzy mienią się przedstawicielami opozycji antykomunistycznej.

6. Będzie to bowiem jednoznacznie traktowane jako działanie nie "uczulające Prezydenta", ale szkodzące jego kampanii wyborczej. Grupa J. Olewińskiego grozi dziś, w toku kampanii wyborczej akcjami protestacyjnymi pod pałacem prezydenckim A. Dudy i stawia niesłuszne, a nawet kłamliwe zarzuty innym instytucjom państwa polskiego kierowanym przez Zjednoczoną Prawicę, a nigdy nie groziła strajkiem głodowym lub demonstracjami pod pałacem prezydenckim B. Komorowskiego i rządom PO-PSL, kiedy to dla środowisk ludzi zasłużonych niczego jeszcze nie było. Ani jakiejkolwiek ustawy i jakichkolwiek świadczeń. Rządy PO-PSL poczuły się zmuszone podjąć nad tym problemem pracę i uchwalić ustawę, będąc pod presją obywatelskiego projektu ustawy opracowanego przez grupę roboczą naszego środowiska. Jednak pamiętamy, jak projekt ten został odrzucony, a według uchwalonej ustawy świadczenie finansowe 400 zł. na miesiąc mógł otrzymać jedynie ktoś, kto żył na poziomie przytułku i to poprzez organy pomocy społecznej. Dopiero dojście do władzy Zjednoczonej Prawicy pod kierunkiem PiS spowodowało, że aktem nowelizacji ustawy w roku 2017 w/w świadczenie zaczęła otrzymywać automatycznie z UDSKiOR każda osoba ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej i/lub represjonowana. Pod mecenatem nowej władzy państwowej utworzono również szeroką reprezentację wszystkich środowisk zasłużonych w walce o wolną Polskę na poziomie wojewódzkim i krajowym. I choć nie rozumiemy, czemu Sejm zwleka z uchwaleniem tego, o czym jest mowa w punkcie 1, to jednakże nie godzi się teraz w taki sposób przeciwko tej władzy występować, jak czyni to grupa J. Olewińskiego. Wstydźcie się, bo to metody niegodne osób ideowo zasłużonych w walce o niepodległą Polskę.

Przewodnicząca Zarządu - Anna Rakocz

Wiceprzewodniczący Zarządu - Andrzej Rozpłochowski

Wiceprzewodniczący Zarządu - Jerzy Stopa